241.784 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • UPORABA ANALITIČNIH PRISTOPOV PRI ODKRIVANJU PREVAR V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
  Dobaja Rebeka:
  UPORABA ANALITIČNIH PRISTOPOV PRI ODKRIVANJU PREVAR V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Računovodske prevare in še posebej prevarantsko poročanje so pereč problem, ki predstavljajo trn v peti revizorjev, investitorjem, forenzičnim računovodjem in vsem drugim, ki sprejemajo odločitve o obravnavanem podjetju. Na prvi pogled je precej težko oceniti
 • Planiranje razvoja podjetja celjske mesnine d.o.o. na ravni strateškega managementa
  Okorn Nuša:
  PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA CELJSKE MESNINE D.O.O. NA RAVNI STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Zaznavanje priložnosti in nevarnosti iz okolja, ustrezne vrednote podjetja, njegova profesionalnost, izkušnje, naložbe v znanje, usposabljanja, nenehno izboljševanje, investiranje, sledenje trendom, krepitev prednosti in odprava slabosti, pa tudi spremlj
 • Planiranje temeljne strategije neprofitne organizacije Dijaški dom Drava Maribor
  Husnjak Patricija:
  PLANIRANJE TEMELJNE STRATEGIJE NEPROFITNE ORGANIZACIJE DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Dandanes živimo v času, kjer potreba po spremembi ni le možnost, ampak že skoraj nuja vsake organizacije (profitne in neprofitne). Ker gre za delovanje v okolju, ki je hitro se spreminjajoče, mora vsaka organizacija s pomočjo planiranja razvoja na ra
 • Uvajanje digitalnih marketinških in prodajnih kanalov: analiza primera
  Kovač Blaž:
  UVAJANJE DIGITALNIH MARKETINŠKIH IN PRODAJNIH KANALOV: ANALIZA PRIMERA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Eden od glavnih razlogov za globoke transformacijske procese v poslovnem okolju je digitalizacija delovnega in življenjskega okolja. Vseobsegajoča digitalizacija podjetja pri poslovanju z modernimi poslovnimi subjekti zahteva ustrezne spremembe na vseh področjih, zl
 • Booking kot nova digitalna marketinška pot
  Praznik Anemarie:
  BOOKING KOT NOVA DIGITALNA MARKETINŠKA POT
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Marketinška pot označuje pot proizvodov (otipljivega blaga in neotipljivih storitev) od kraja proizvodnje do mesta porabe (od proizvajalcev/ponudnikov do kupcev/potrošnikov). V hitro spreminjajočem se okolje se pod vplivom razvoja sodobne tehnologije spreminjajo tudi marketinške poti. V
 • Digitalna transformacija podjetij: analiza vloge celovite informacijske rešitve
  Kaloh Tilen Sašo:
  DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETIJ: ANALIZA VLOGE CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V magistrskem delu smo obravnavali digitalno transformacijo organizacij, pri čemer smo se osredotočili na celovito informacijsko rešitev. V teoretičnem delu smo raziskali pojma digitalna transformacija in celovite informacijske rešitve. V prvem sklopu
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Razvoj slovničnih in kognitivnih zmožnosti večjezičnih otrok v primerjavi z enojezičnimi
  Vaupotič Franc:
  RAZVOJ SLOVNIČNIH IN KOGNITIVNIH ZMOŽNOSTI VEČJEZIČNIH OTROK V PRIMERJAVI Z ENOJEZIČNIMI
  Univerza v Novi Gorici

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo med enojezičnimi in dvojezičnimi otroki, ne da bi se ozirali na njihovo jezikovno zmožnost in delovni spomin. Predstavljam rezultate eksperimentalne študije, ki obsega dve vrsti testov. Glavni cilj raziskave
 • Assessment of riverbed clogging in reservoirs by analysis of periodic oscillation of reservoir level and groundwater level
  Koren Eva, Veselič Miran, Vižintin Goran:
  ASSESSMENT OF RIVERBED CLOGGING IN RESERVOIRS BY ANALYSIS OF PERIODIC OSCILLATION OF RESERVOIR LEVEL AND GROUNDWATER LEVEL
  Univerza v Novi Gorici
 • Človek človeku - večni stroj
  Purg Peter:
  ČLOVEK ČLOVEKU - VEČNI STROJ
  Univerza v Novi Gorici
 • Orbital selective dynamics in Fe-pnictides triggered by polarized pump pulse excitations
  Adhikary Ganesh, Saha Tanusree, Rebernik Ribič Primož, Stupar Matija, Ressel Barbara, Urbančič Jurij, De Ninno Giovanni, Thamizhavel A., Maiti Kalobaran:
  ORBITAL SELECTIVE DYNAMICS IN FE-PNICTIDES TRIGGERED BY POLARIZED PUMP PULSE EXCITATIONS
  Univerza v Novi Gorici

  Quantum materials display exotic behaviours related to the interplay between temperature-driven phase transitions
 • Dismorfija in vpliv lepotnih standardov na ustvarjanje risanih junakov
  Kirbiš Amadeja:
  DISMORFIJA IN VPLIV LEPOTNIH STANDARDOV NA USTVARJANJE RISANIH JUNAKOV
  Akademija umetnosti

  Lepotni standardi so v družbi prisotni že od začetka človeštva, konstantno se spreminjajo in razvijajo. Različne kulture po svetu imajo raznovrstne ideale, ki se nam morda zdijo neprivlačni, nanje pa močno vplivajo in se odražajo v njihovi umetnosti. Tudi v naši družbi op
 • Winning wars with films
  Gahatraj Sagar:
  WINNING WARS WITH FILMS
  Akademija umetnosti

  This study mainly examines the prospect of utilizing the power of cinema to resolve humans’ conflicts. The research begins by analysing the psychology of human brain; how human brain functions, how belief systems are created, and most importantly, what is the cause of human disputes. The thesis then investigates th
 1. Diplomsko delo (103918)
 2. Magistrsko delo (35161)
 3. Izvirni znanstveni članek (32918)
 4. Video in druga učna gradiva (22318)
 5. Ni določena (11279)
 6. Strokovni članek (4901)
 7. Doktorska disertacija (4558)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3130)
 9. Pregledni znanstveni članek (2988)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2768)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2406)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1762)
 13. Drugi članki ali sestavki (1416)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1394)
 15. Elaborat, predštudija, študija (913)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (784)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (743)
 18. Specialistično delo (723)
 19. Kratki znanstveni prispevek (672)
 20. Poljudni članek (653)
 21. Predgovor, spremna beseda (562)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (557)
 23. Znanstvena monografija (498)
 24. Radijski ali TV dogodek (386)
 25. Intervju (354)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (334)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (309)
 28. Raziskovalni podatki (304)
 29. Strokovna monografija (303)
 30. Druga izvedena dela (268)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (259)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (222)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (192)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (184)
 36. Predavanje na tuji univerzi (167)
 37. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (145)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (106)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (91)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (86)
 43. Razstava (83)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (82)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 47. Umetniško delo (45)
 48. Umetniški sestavek (27)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (22)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Umetniška poustvaritev (18)
 53. Patent (18)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Patentna prijava (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. Druga dela (3)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse