226.736 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Dela za flavto skladatelja Blaža Puciharja
  Mlakar Rebeka:
  DELA ZA FLAVTO SKLADATELJA BLAŽA PUCIHARJA
  Pedagoška fakulteta

  Magistrska naloga raziskuje življenje in ustvarjanje skladatelja Blaža Puciharja. Dotika se njegovih začetkov skladanja in se nato posebej usmeri na dela, napisana za komorno zasedbo flavte in klavirja. Naloga je sestavljena iz dveh segmentov, ki zajemata teoretični in praktični del. V teoretičnem de
 • Petje v vrtcu
  Zupančič Tadeja:
  PETJE V VRTCU
  Pedagoška fakulteta

  Z glasbo se srečamo že v prenatalnem obdobju. Tako se mati poveže z otrokom že med nosečnostjo in mu podaja novo izkušnjo. Starši imajo največji vpliv na razvijanje pozitivnega odnosa do glasbe in glasbenega ustvarjanja. Pesem združuje vse okoli sebe. Tako otroke kot tistega, ki z njimi poje. Skozi glasbo lahko otrokom v življ
 • Vodovod in kanalizacija
  Kramer Stajnko Janja:
  VODOVOD IN KANALIZACIJA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Zapiski predavanj zajemajo vsebino predmeta Vodovod in kanalizacija, ki se izvaja v 2. letniku drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Gradbeništvo, smer Gradbena infrastruktura, na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Ma
 • Nadzor in varovanje stiskalnic
  Brunšek Aleš:
  NADZOR IN VAROVANJE STISKALNIC
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Sodobna tehnologija nam omogoča izboljšave že poznanih tehnologij. Tako lahko tehnologijo izsekavanja in krivljenja materila povzpnemo na višji nivo. Največkrat pride pri tej tehnologiji do nepotrebnih stroškov ravno zaradi prepoznega odkritja napake. Lomi orodja in zagozdite
 • Tematizacija ljubezni in sovraštva v prozi Gorana Vojnovića
  Bračič Patricija:
  TEMATIZACIJA LJUBEZNI IN SOVRAŠTVA V PROZI GORANA VOJNOVIĆA
  Filozofska fakulteta

  V magistrski nalogi smo se osredotočili na tematizacijo ljubezni in sovraštva v prozi Gorana Vojnovića. Gre za sodobnega slovenskega pisatelja, ki je za vse svoje do sedaj napisane romane, Čefurji raus!, Jugoslavija, moja dežela in Figa, prejel kresnikovo nagrado. Temeljno razisk
 • Matematične uganke v teoriji grafov
  Javornik Maja:
  MATEMATIČNE UGANKE V TEORIJI GRAFOV
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  V magistrskem delu je predstavljenih več učencem zanimivih matemati\v cnih ugank. Najprej obravnavamo različne matematične uganke skozi zgodovino vse od magi\v cnih kvadratov do ugank novej\v sega \v casa kot je rubikova kocka. Nato se osredotočimo na teorijo grafov in predstavimo ikozae
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (86452)
 2. Izvirni znanstveni članek (32374)
 3. Magistrsko delo (24962)
 4. Ni določena (23364)
 5. Video in druga učna gradiva (22551)
 6. Strokovni članek (5746)
 7. Pregledni znanstveni članek (3760)
 8. Doktorska disertacija (3431)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3113)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3044)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2987)
 12. Drugi članki ali sestavki (2242)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1491)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1052)
 15. Elaborat, predštudija, študija (912)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (868)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (628)
 20. Poljudni članek (583)
 21. Znanstvena monografija (550)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (516)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (461)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (363)
 28. Strokovna monografija (327)
 29. Druga izvedena dela (265)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (257)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (214)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (194)
 35. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (190)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (183)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Predavanje na tuji univerzi (141)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (122)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (55)
 47. Razstava (53)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse