229.387 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • The influence of abiotic and biotic disturbances on the protective effect of alpine forests against avalanches and rockfalls
  Oven Domen, Žabota Barbara, Kobal Milan:
  THE INFLUENCE OF ABIOTIC AND BIOTIC DISTURBANCES ON THE PROTECTIVE EFFECT OF ALPINE FORESTS AGAINST AVALANCHES AND ROCKFALLS
  Biotehniška fakulteta

  V gozdovih alpskega prostora lahko abiotske in biotske motnje vplivajo na porazdelitev in strukturo gozdov do te mere, da jim zmanjšajo varovalni učinek pred naravnimi nevarnostnimi, kot so
 • Reconstruction of rockfall activity through dendrogeomorphology and a scar-counting approach
  Žabota Barbara, Trappmann Daniel, Levanič Tom, Kobal Milan:
  RECONSTRUCTION OF ROCKFALL ACTIVITY THROUGH DENDROGEOMORPHOLOGY AND A SCAR-COUNTING APPROACH
  Biotehniška fakulteta

  Drevesa so pomemben arhiv podatkov o preteklih dogodkih za rekonstrukcijo prostorske in časovne aktivnosti skalnih podorov, saj beležijo vplive skalnih podorov z anomalijami v rasti drevesnih branik ali
 • Tehnična in estetska življenjska doba lesa
  Humar Miha, Lesar Boštjan, Kržišnik Davor:
  TEHNIČNA IN ESTETSKA ŽIVLJENJSKA DOBA LESA
  Biotehniška fakulteta

  Les na prostem je izpostavljen delovanju biotskih in abiotskih dejavnikov razkroja. V naravi so ti procesi zaželeni, kadar pa les uporabljamo v komercialne namene, želimo razkroj čim bolj upočasniti. V primeru razvrednotenja lesa pa moramo lesene elemente zamenjati. Les
 • Evidence of elevation-specific growth changes of spruce, fir, and beech in European mixed-mountain forests during the last three centuries
  Pretzsch Hans, Hilmers Torben, Biber Peter, Avdagić Admir, Binder Franz, Bončina Andrej, Bošela Michal, Dobor Laura, Forrester David I., Lévesque Mathieu, Ibrahimspahić Aida, Nagel Thomas Andrew, del Rio Miren, Sitkova Zuzana, Schütze Gerhard, Stajić Branko, Stojanović Dejan, Uhl Enno, Zlatanov Tzvetan, Tognetti Roberto:
  EVIDENCE OF ELEVATION-SPECIFIC GROWTH CHANGES OF SPRUCE, FIR, AND BEECH
 • Human still in the loop
  Milosavljevič Marko, Vobič Igor:
  HUMAN STILL IN THE LOOP
  Fakulteta za družbene vede

  The study investigates how automation novelties in the newsroom both challenge and maintain the core values of journalism's professional ideology. Building on semi-structured interviews with editors of legacy news institutions in the United Kingdom and Germany, the study reveals the rationales
 • Intervencije medicinskih sester pri pacientih na peritonealni dializi v domačem okolju
  Trope Špela:
  INTERVENCIJE MEDICINSKIH SESTER PRI PACIENTIH NA PERITONEALNI DIALIZI V DOMAČEM OKOLJU
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: S staranjem prebivalstva se povečuje delež pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katere sodi tudi kronična ledvična odpoved. Zaradi velikega števila hemodializiranih pacientov in omejenega števila presaditev vse pogosteje prihaja do p
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (87299)
 2. Izvirni znanstveni članek (32688)
 3. Magistrsko delo (25612)
 4. Ni določena (23474)
 5. Video in druga učna gradiva (22560)
 6. Strokovni članek (5755)
 7. Pregledni znanstveni članek (3824)
 8. Doktorska disertacija (3478)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3120)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3088)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2990)
 12. Drugi članki ali sestavki (2248)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1496)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1470)
 15. Elaborat, predštudija, študija (923)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (894)
 17. Kratki znanstveni prispevek (876)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (646)
 20. Poljudni članek (588)
 21. Znanstvena monografija (552)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (517)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (462)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (399)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (366)
 27. Raziskovalni podatki (365)
 28. Strokovna monografija (332)
 29. Druga izvedena dela (272)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (257)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (231)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (226)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (211)
 35. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (192)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (185)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (177)
 38. Predavanje na tuji univerzi (144)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (130)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (104)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (55)
 47. Razstava (53)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (27)
 51. Patent (25)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Patentna prijava (17)
 55. Katalog razstave (16)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse