224.397 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Odgovornost osnovnošolcev za zdravje skozi vidike prehrane in osebne higiene na OŠ Jožeta Hudalesa in OŠ Zgornja Kungota
  Fras Laura:
  ODGOVORNOST OSNOVNOŠOLCEV ZA ZDRAVJE SKOZI VIDIKE PREHRANE IN OSEBNE HIGIENE NA OŠ JOŽETA HUDALESA IN OŠ ZGORNJA KUNGOTA
  Pedagoška fakulteta

  Magistrsko delo Odgovornost osnovnošolcev za zdravje skozi vidike prehrane in osebne higiene na OŠ Jožeta Hudalesa in OŠ Zgornja Kungota, sestavljajo tri zaključene celote, teoretični, empirični in praktični del. V teoretičn
 • Spodbujanje razvoja slepih in slabovidnih dojenčkov in malčkov s pomočjo tipnih knjig in malega prostora
  Kovačič Katja:
  SPODBUJANJE RAZVOJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH DOJENČKOV IN MALČKOV S POMOČJO TIPNIH KNJIG IN MALEGA PROSTORA
  Pedagoška fakulteta

  Zgodnje otroštvo zajema prva tri leta otrokovega življenja in je ključnega pomena pri razvoju vsakega posameznika. V tem času se postavljajo temelji za nadaljnji razvoj na vseh področjih (motorični razvoj, zaznavni razvoj, kognitivni razvo
 • Povezanost grafomotoričnih sposobnosti, fonološkega zavedanja in besedišča otrok v prvem in drugem razredu osnovne šole
  Kolman Kaja:
  POVEZANOST GRAFOMOTORIČNIH SPOSOBNOSTI, FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA IN BESEDIŠČA OTROK V PRVEM IN DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
  Pedagoška fakulteta

  Otrok se vse življenje razvija tako na govornem kot tudi na motoričnem področju. V teoretičnem delu zaključnega dela je predstavljeno, kako poteka razvoj govora pri otroku, tj. od prvih glasov do tvorjenja stavkov in povedi. O
 • Čustva - tipna slikanica in didaktični pripomoček za slepe in slabovidne otroke
  Mitrović Marija:
  ČUSTVA - TIPNA SLIKANICA IN DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OTROKE
  Pedagoška fakulteta

  Magistrsko delo z naslovom Čustva – tipna slikanica in didaktični pripomoček za slepe in slabovidne otroke, je sestavljeno tako iz teoretičnega kot praktičnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opredelili slepoto in slabovidnost, nato smo opisali čute slepih
 • Gledalec, objekt in prostor: Instalacija v drugi polovici 20. stoletja na Slovenskem
  Bečaj Deja:
  GLEDALEC, OBJEKT IN PROSTOR: INSTALACIJA V DRUGI POLOVICI 20. STOLETJA NA SLOVENSKEM
  Filozofska fakulteta

  Instalacija je umetniška zvrst, kjer gre za obsežna dela, ki se lahko širijo skozi več prostorov. Njena temeljna značilnost je, da morajo za »izgradnjo« umetniške celote sodelovati trije elementi: gledalec, objekt in prostor. Nanjo je vplivalo zlasti minimalist
 • Josip Urbanija - kipar in črnovojnik
  Šmid Karin:
  JOSIP URBANIJA - KIPAR IN ČRNOVOJNIK
  Filozofska fakulteta

  Izhodišče magistrskega dela sta skoraj v celoti prezrto življenje in delo kiparja in črnovojnika Josipa Urbanije (1877–1943). V Ljubljani rojeni kipar, ki se je po prvi svetovni vojni za stalno naselil na Dunaju, je v slovenski umetnostnozgodovinski literaturi ostal na robu raziskovalnega interesa. Obravnava
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (85413)
 2. Izvirni znanstveni članek (32231)
 3. Magistrsko delo (24245)
 4. Ni določena (23167)
 5. Video in druga učna gradiva (22544)
 6. Strokovni članek (5713)
 7. Pregledni znanstveni članek (3752)
 8. Doktorska disertacija (3352)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3108)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3001)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2982)
 12. Drugi članki ali sestavki (2241)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1474)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (912)
 15. Elaborat, predštudija, študija (908)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (865)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (624)
 20. Poljudni članek (578)
 21. Znanstvena monografija (548)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (514)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (452)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (358)
 28. Strokovna monografija (325)
 29. Druga izvedena dela (262)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (256)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (228)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (193)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (183)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 38. Predavanje na tuji univerzi (138)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (91)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (50)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse