256.722 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Zgodovinska ozadja naročil baročne oltarne opreme cerkva v Cezanjevcih in na Stari Gori
  Donša Jure:
  ZGODOVINSKA OZADJA NAROČIL BAROČNE OLTARNE OPREME CERKVA V CEZANJEVCIH IN NA STARI GORI
  Filozofska fakulteta

  Magistrsko delo analizira zgodovinska ozadja in okoliščine naročil baročne oltarne opreme v dveh novogradnjah zadnje tretjine 17. stoletja: nekdanji podružnični cerkvi sv. Roka in Boštjana v Cezanjevcih v župniji sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru in sv. Duha n
 • Razvoj prototipa senčnika in zaščite zaslona merilnega inštrumenta
  Medvešek Martin:
  RAZVOJ PROTOTIPA SENČNIKA IN ZAŠČITE ZASLONA MERILNEGA INŠTRUMENTA
  Fakulteta za strojništvo

  S pomočjo mentorjev je bil izbran projekt, ki je bil realiziran v podjetju Dewesoft. Razvojni problem je predstavljal merilni instrument z zaslonom, ki je ob izvajanju meritev na terenu izpostavljen močni sončni svetlobi in dejavnikom, ki lahko poškodujejo zaslon. Rešit
 • Analiza strukture tržnih poti izbranih kmetij v vzhodno kohezijski regiji
  Ivanuša Jan:
  ANALIZA STRUKTURE TRŽNIH POTI IZBRANIH KMETIJ V VZHODNO KOHEZIJSKI REGIJI
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  V okviru diplomskega dela obravnavali tržne poti kmetij, pretežno na gorskem območju vzhodnega Pohorja. V okviru izvedenega intervjuva smo pridobili podatke o tržnih poteh, ki vključujejo lokacijo kmetije, primarno kmetijsko dejavnost, dopolnilno
 • Industrija 4.0 in spremembe učnega programa za računovodje in revizorje
  Špilak Diana:
  INDUSTRIJA 4.0 IN SPREMEMBE UČNEGA PROGRAMA ZA RAČUNOVODJE IN REVIZORJE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Industrija 4.0 prinaša na področje računovodstva in revizije številne spremembe, zaradi česar je eno izmed najpomembnejših vprašanj razprava o razvoju interdisciplinarnega znanja in veščin računovodij ter revizorjev. Namen magistrskega dela je bil raziskati, kakšn
 • Development of a methodology to calibrate a pedestrian microsimulation model
  Gruden Chiara:
  DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY TO CALIBRATE A PEDESTRIAN MICROSIMULATION MODEL
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Walking, as a mode of transport, is becoming widespread, in a world, where urban conglomerates are broadening and becoming denser. Modern lifestyle trends on a side, and eco-friendly policies on the other, push people into w
 • Zamenjava robnika vrat hladilnika s pomočjo MKE analize
  Ojsteršek Vid:
  ZAMENJAVA ROBNIKA VRAT HLADILNIKA S POMOČJO MKE ANALIZE
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomsko delo zajema numerično analizo robnika vrat. Podjetje Gorenje želi zaradi namena pocenitev obstoječi material robnika vrat, ABS (Akrilonitril butadien stiren), zamenjati z materialom PS (polistiren). V ta namen se je s pomočjo metode končnih elementov lociralo najbolj obrem
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Photocatalytic sol-gel/P25 TiO [sub] 2 coatings for water treatment
  Matoh Lev, Žener Boštjan, Kovačić Marin, Kušić Hrvoje, Arčon Iztok, Levstek Meta, Lavrenčič Štangar Urška:
  PHOTOCATALYTIC SOL-GEL/P25 TIO [SUB] 2 COATINGS FOR WATER TREATMENT
  Univerza v Novi Gorici

  The effect of different water matrices on the photocatalytic degradation of dissolved pharmaceuticals was explored. The focus was on the degradation efficiencies in wastewater effl
 • Vhodna kontrola materialov v podjetju LedLuks po metodi AQL
  Stanič Nino:
  VHODNA KONTROLA MATERIALOV V PODJETJU LEDLUKS PO METODI AQL
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Kontrola kakovosti postaja vedno pomembnejši dejavnik. Ker se standardi ves čas zaostrujejo, je potrebno nenehno prilagajati in izboljševati procese kontrole kakovosti. Dobro izpeljana vhodna kontrola prinaša številne prednosti za podjetje; skrajša lahko čakalne dobe za zače
 • Monitoring the success of the performance of a travel agency with the Power BI tool
  Ristov Riste:
  MONITORING THE SUCCESS OF THE PERFORMANCE OF A TRAVEL AGENCY WITH THE POWER BI TOOL
  Poslovno-tehniška fakulteta

  In today’s times, when digitalisation is advancing in all areas, travel agencies need to follow trends to optimise their work as much as possible and stay competitive. Business information systems provide a more detailed insight into business processes
 • Povezanost zadovoljstva strank in organizacijske klime v izbranem podjetju
  Miklavčič Nejka:
  POVEZANOST ZADOVOLJSTVA STRANK IN ORGANIZACIJSKE KLIME V IZBRANEM PODJETJU
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Vsako podjetje si želi imeti čim več lojalnih in zadovoljnih strank, saj so to ljudje, ki se v podjetje vračajo in v svet nosijo dobro besedo o podjetju. Da pa dobimo zveste stranke, ne pomagajo samo promocija, dobre prodajne ponudbe in ostale tehnike prodaje
 • Digitalizacija trajnostnega turizma v Občini Brda
  Feri Robert:
  DIGITALIZACIJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA V OBČINI BRDA
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Namen magistrske naloge je analiza stanja digitalizacije v Občini Brda, s posebnim poudarkom na področju turizma, ki se v zadnjem desetletju preveša v glavno gospodarsko panogo. Poleg analize na nivoju občine smo se posebej osredotočili na Krajevno skupnost Medana, ki predstavlja največj
 • Diagnostics and Monitoring of COVID-19 Infection – Current Understanding
  Bergant Martina, de Marco Ario:
  DIAGNOSTICS AND MONITORING OF COVID-19 INFECTION – CURRENT UNDERSTANDING
  Univerza v Novi Gorici
 1. Diplomsko delo (109238)
 2. Magistrsko delo (39344)
 3. Izvirni znanstveni članek (35842)
 4. Video in druga učna gradiva (22375)
 5. Ni določena (11265)
 6. Strokovni članek (5048)
 7. Doktorska disertacija (4938)
 8. Pregledni znanstveni članek (3287)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3201)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2940)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2490)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1810)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1554)
 14. Drugi članki ali sestavki (1438)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (992)
 16. Elaborat, predštudija, študija (964)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (904)
 18. Kratki znanstveni prispevek (732)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (690)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (621)
 22. Predgovor, spremna beseda (601)
 23. Znanstvena monografija (586)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (380)
 26. Intervju (370)
 27. Strokovna monografija (343)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (324)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (296)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (286)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (239)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (238)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (202)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 36. Predavanje na tuji univerzi (186)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (159)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (110)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (108)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (96)
 43. Razstava (92)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (91)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (5)
 59. (3)
 60. Druga dela (3)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse