283.589 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
'', hexadecimal value 0x02, is an invalid character. Line 205, position 449.
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Searching for dairy farm resilience with the R4D project
  Kołoszycz Ewa, Wilczyński Artur, Menghi Alberto, Soffiantini Chiara Serena, Klopčič Marija:
  SEARCHING FOR DAIRY FARM RESILIENCE WITH THE R4D PROJECT
  Biotehniška fakulteta

  Farms face new challenges due to both climate change and the influence of economic, social, and institutional factors. The study examines the key aspects of the resilience of dairy farms that, if in place,
 • Experimental testing system for adsorption space heating
  Mlakar Urška, Koželj Rok, Ristić Alenka, Stritih Uroš:
  EXPERIMENTAL TESTING SYSTEM FOR ADSORPTION SPACE HEATING
  Fakulteta za strojništvo
 • Vzpostavitev sistema dvofazne avtentikacije na osnovi pametne kartice ter prstnega odtisa
  MALENŠEK MAJ:
  VZPOSTAVITEV SISTEMA DVOFAZNE AVTENTIKACIJE NA OSNOVI PAMETNE KARTICE TER PRSTNEGA ODTISA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V pričujočem diplomskem delu predstavimo rešitev dvofaktorske avtentikacije s pametno kartico in prstnim odtisom. Na začetku predstavimo različne vrste avtentikacijskih metod in opredelimo, zakaj smo se pri naši rešitvi odločili za d
 • Načrtovanje in izdelava tokovnega vira za napajanje magnetokalorične naprave
  Zor Leon:
  NAČRTOVANJE IN IZDELAVA TOKOVNEGA VIRA ZA NAPAJANJE MAGNETOKALORIČNE NAPRAVE
  Fakulteta za elektrotehniko

  V magistrski nalogi opisujem načrtovanje in izdelavo enofaznega reguliranega močnostnega tokovnega vira z nastavljivim periodičnim referenčnim potekom in številnimi zaščitnimi funkcionalnostmi. Naprava je bila razvita na podlagi predhodno znanih parametrov indu
 • Gestational diabetes perception profiles based on attachment style
  Munda Ana, Kompan Erzar Katarina, Perić Helena, Pongrac Barlovič Draženka:
  GESTATIONAL DIABETES PERCEPTION PROFILES BASED ON ATTACHMENT STYLE
  Medicinska fakulteta

  Aims Gestational diabetes (GDM) is a prevalent complication in pregnancy that requires effective self-management, which can be influenced by illness perceptions. Moreover, behavioral regulation can be affected by at
 • Gestational diabetes perception profiles based on attachment style
  Munda Ana, Kompan Erzar Katarina, Perić Helena, Pongrac Barlovič Draženka:
  GESTATIONAL DIABETES PERCEPTION PROFILES BASED ON ATTACHMENT STYLE
  Teološka fakulteta

  Aims Gestational diabetes (GDM) is a prevalent complication in pregnancy that requires effective self-management, which can be influenced by illness perceptions. Moreover, behavioral regulation can be affected by atta
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (118029)
 2. Magistrsko delo (47072)
 3. Izvirni znanstveni članek (40376)
 4. Video in druga učna gradiva (22451)
 5. Ni določena (11525)
 6. Doktorska disertacija (5490)
 7. Strokovni članek (5482)
 8. Pregledni znanstveni članek (3776)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3756)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3274)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2545)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (2280)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1797)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1611)
 15. Drugi članki ali sestavki (1479)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1263)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1065)
 18. Kratki znanstveni prispevek (854)
 19. Predgovor, spremna beseda (764)
 20. Poljudni članek (761)
 21. Specialistično delo (723)
 22. Znanstvena monografija (710)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (705)
 24. Radijski ali TV dogodek (419)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (403)
 26. Strokovna monografija (384)
 27. Intervju (381)
 28. Prispevek na konferenci brez natisa (354)
 29. Druga izvedena dela (343)
 30. Polemika, diskusijski prispevek (335)
 31. Raziskovalni podatki (332)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (314)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (261)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (241)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (233)
 36. Predavanje na tuji univerzi (229)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (211)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (174)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (152)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (132)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (123)
 42. Razstava (122)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (117)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (104)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (46)
 49. Umetniški sestavek (42)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (23)
 53. (21)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (18)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse