189.466 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Managerji in njihovo vodenje na primeru podjetja Microsoft d.o.o.
  Tutić Tanja:
  MANAGERJI IN NJIHOVO VODENJE NA PRIMERU PODJETJA MICROSOFT D.O.O.
  Fakulteta za organizacijske vede

  V današnjem času se vsak manager sooča z vprašanjem, kakšen stil vodenja bo najbolj učinkovit in uspešen pri vodenju svoje ekipe. Cilji managerjev so več ali manj podobni: doseganje rezultatov, ustvarjanje osebnih ciljev in ciljev podjetja ter zvišanje dobička. Venda
 • Vpliv agrohomeopatskega pripravka in uporabe različnih gnojil na pridelek in morfološke lastnosti solate
  Kajzersperger Jure:
  VPLIV AGROHOMEOPATSKEGA PRIPRAVKA IN UPORABE RAZLIČNIH GNOJIL NA PRIDELEK IN MORFOLOŠKE LASTNOSTI SOLATE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Zadnja leta se pri nas vedno bolj omenjajo homeopatski pripravki in njihove prednosti za uporabo le-teh v kmetijstvu. Kljub velikim prednostim v primerjavi s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin, predvsem neš
 • Primerjava proizvodnosti piščancev ross 308 in slovensko pozno operjene kokoši v pogojih ekološke reje
  Kobold Primož:
  PRIMERJAVA PROIZVODNOSTI PIŠČANCEV ROSS 308 IN SLOVENSKO POZNO OPERJENE KOKOŠI V POGOJIH EKOLOŠKE REJE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Izbor primerne pasme je eno najpomembnejših vprašanj v ekološki reji perutnine, ki mora trajati vsaj 81 dni oziroma manj v primerjavi s počasi rastočimi pasmami. Cilj poskusa je bil primerjava proizvodnosti piščancev
 • Vpliv različnih načinov pridelave na pridelek in kakovost paprike
  Bobovnik Aleksander:
  VPLIV RAZLIČNIH NAČINOV PRIDELAVE NA PRIDELEK IN KAKOVOST PAPRIKE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Vpliv različnih pridelovalnih sistemov je lahko odločilen za rast in razvoj zelenjadnic. Poskus je potekal na trajnostnem poskusnem polju Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Preučevan je bil vpliv pridelovalnega sistema (PS) (
 • Kemijska in senzorična primerjava jabolčnega soka z dodatkom aronije
  Grilc Klemen:
  KEMIJSKA IN SENZORIČNA PRIMERJAVA JABOLČNEGA SOKA Z DODATKOM ARONIJE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  V tej raziskavi smo ugotavljali, kako različne koncentracije ekološkega soka iz aronije, dodanega ekološkemu jabolčnem soku, vplivajo na senzorično oceno in njihovo sprejetost pri potencialnih potrošnikih. V okviru poskusa smo na Fakulteti za kmetijst
 • Analiza razumevanja pojma plovnost v kontekstu njegovega prenosa od vzgojitelja na otroke
  Furlan Petra, Fošnarič Samo:
  ANALIZA RAZUMEVANJA POJMA PLOVNOST V KONTEKSTU NJEGOVEGA PRENOSA OD VZGOJITELJA NA OTROKE
  Pedagoška fakulteta

  Kurikulum za vrtce (1999) vsebuje različna področja izobraževanja, ki se med seboj smiselno in celostno povezujejo. Narava je eno izmed področij, ki predstavlja otrokovo prvo spoznavanje sveta in prvo vodeno spoznavanje narave. Naravoslovne
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • SALT spectroscopic classification of nuclear transients Gaia17cen/AT2017gld as SN Ia-91T
  Ihanec Nada:
  SALT SPECTROSCOPIC CLASSIFICATION OF NUCLEAR TRANSIENTS GAIA17CEN/AT2017GLD AS SN IA-91T
  Univerza v Novi Gorici
 • Dokumentarnost v avtorski poetiki Nede Rusjan Bric
  Orel Maja:
  DOKUMENTARNOST V AVTORSKI POETIKI NEDE RUSJAN BRIC
  Fakulteta za humanistiko

  V diplomski nalogi so najprej povzete značilnosti dokumentarnega gledališča, sledi predstavitev najbolj odmevnih uprizoritev dokumentarnih dram na svetovnih in slovenskih odrih. V nadaljevanju je pozornost usmerjena v dokumentarno v poetiki Nede Rusjan Bric, ki je s svojimi dramami in njihov
 • Kvantitativni oris romanov Ivana Preglja
  Žagar Anej:
  KVANTITATIVNI ORIS ROMANOV IVANA PREGLJA
  Fakulteta za humanistiko

  Diplomska naloga obravnava kvantitativno analizo romanov primorskega pisatelja Ivana Preglja, ki je ena izmed redkih takega obsega v slovenskem prostoru poleg podobne analize opusa Cirila Kosmača. Izhodišče tovrstnih analiz je elektronska verzija romanov. Analiza slovenskega dela besedil vseh treh ro
 • Study of the properties of air flow over orographic barrier
  Mole Maruška:
  STUDY OF THE PROPERTIES OF AIR FLOW OVER OROGRAPHIC BARRIER
  Fakulteta za podiplomski študij

  Earth’s atmosphere is a complex system. All weather phenomena take place in its lowest layer, the troposphere, which is strongly influenced by human activities and the underlying surface orography. A good example of the influence the orography has on the behavior of air fl
 • Pobude za tretji pas na odseku avtoceste Vrhnika - Razdrto do leta 2025, za razširitev vseh slovenskih avtocest in hitro progo Nova Gorica - Ptuj
  Božič Zoran:
  POBUDE ZA TRETJI PAS NA ODSEKU AVTOCESTE VRHNIKA - RAZDRTO DO LETA 2025, ZA RAZŠIRITEV VSEH SLOVENSKIH AVTOCEST IN HITRO PROGO NOVA GORICA - PTUJ
  Univerza v Novi Gorici

  Dopolnjena in razširjena pobuda za tretji pas na primorki, tokrat naslovljena na vlado Republike Slovenije. Pobude upoštevajo povečanje prometne mobilnosti in zmanjšanje pretočnosti, vključujejo pa
 • Graphene/organic semiconductor systems
  MATHEW JINTA:
  GRAPHENE/ORGANIC SEMICONDUCTOR SYSTEMS
  Univerza v Novi Gorici
 1. Diplomsko delo (72562)
 2. Izvirni znanstveni članek (31133)
 3. Video in druga učna gradiva (21030)
 4. Ni določena (18025)
 5. Magistrsko delo (15352)
 6. Strokovni članek (5202)
 7. Pregledni znanstveni članek (3616)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3056)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2913)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2763)
 11. Doktorska disertacija (2670)
 12. Drugi članki ali sestavki (2099)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1309)
 14. Elaborat, predštudija, študija (882)
 15. Kratki znanstveni prispevek (823)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (799)
 17. Specialistično delo (705)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 19. Znanstvena monografija (509)
 20. Intervju (507)
 21. Predgovor, spremna beseda (496)
 22. Poljudni članek (488)
 23. Radijski ali TV dogodek (477)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (378)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (359)
 26. Raziskovalni podatki (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (352)
 28. Strokovna monografija (290)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (216)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (216)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (177)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (161)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (158)
 34. Druga izvedena dela (154)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 41. Predavanje na tuji univerzi (93)
 42. Programska oprema (85)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (67)
 44. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (67)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (39)
 46. Umetniško delo (32)
 47. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 48. Razstava (24)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 50. Patent (22)
 51. Umetniški sestavek (21)
 52. Patentna prijava (17)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse