233.292 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Ekološka kriminaliteta na območju mestne občine Murska Sobota
  Kovačič Tim:
  EKOLOŠKA KRIMINALITETA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
  Fakulteta za varnostne vede

  Področje kriminalitete se je razširilo tudi na okolje, saj so kriminalne skupine ugotovile, da je poslovanje z različnimi odpadki ali trgovanje z zaščitenimi živalskimi vrstami zelo donosno. Ekološka kriminaliteta se deli glede na osebe, ki jo izvajajo ter glede na dejanja, k
 • Spremljanje mladostnika med in po prestanem vzgojnem ukrepu oddaje v prevzgojni dom
  Štern Ana:
  SPREMLJANJE MLADOSTNIKA MED IN PO PRESTANEM VZGOJNEM UKREPU ODDAJE V PREVZGOJNI DOM
  Fakulteta za varnostne vede

  Diplomsko delo obravnava različne teorije deviantnosti (odklonskosti) in kriminalitete ter tudi nujnost in funkcionalnost deviantnosti kot družbeno dejstvo oziroma normalen družbeni pojav. Povzema pravni okvir obravnave mladostnika v času prestajanja vzgoj
 • Feministična kriminologija in kriminaliteta
  Muhvič Lina:
  FEMINISTIČNA KRIMINOLOGIJA IN KRIMINALITETA
  Fakulteta za varnostne vede

  Kriminologijo so večinoma raziskovali moški, ki so se osredotočali na preučevanje moške kriminalitete, zato je ženska kriminaliteta dolgo ostala prezrta in spregledana. Sprva so kriminaliteto dojemali kot tipično moško vedenje, saj so ženske že od nekdaj veljale za bolj ubogljive, podrejene in
 • Odsevnost prometnih znakov na javnih cestah v občini Pesnica
  Črnčec Mitja:
  ODSEVNOST PROMETNIH ZNAKOV NA JAVNIH CESTAH V OBČINI PESNICA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Prometna signalizacija je ključna za varno, nemoteno ter jasno odvijanje cestnega prometa. Ustrezati mora veljavnim standardom in pravilnikom, prav tako mora biti primerno postavljena in vzdrževana. S svojo obliko in vsebino opozarja uporabn
 • Kim Philby - izdajalec Velike Britanije ali heroj Sovjetske zveze?
  Štukovnik Anamarija:
  KIM PHILBY - IZDAJALEC VELIKE BRITANIJE ALI HEROJ SOVJETSKE ZVEZE?
  Fakulteta za varnostne vede

  Obveščevalna dejavnost je v družbi prisotna vse od njenega začetka in je neprecenljivo orožje vsake države. Obveščevalne službe so ključnega pomena pri moči in varnosti posamezne države. Vohunstvo je eden izmed načinov izvajanja te dejavnosti. S pomočjo tajnih so
 • Snovanje in avtomatizacija tehnološkega procesa čiščenja na kraju samem v mlekarski industriji
  Peček Tomislav:
  SNOVANJE IN AVTOMATIZACIJA TEHNOLOŠKEGA PROCESA ČIŠČENJA NA KRAJU SAMEM V MLEKARSKI INDUSTRIJI
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Magistrsko delo predstavlja projekt krmiljenja čiščenja na kraju samem (clean in place – CIP) v proizvodnem procesu brez razstavljanja procesne opreme in linije, ki jo čistimo. Gre za že izveden proces. Prvi de
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Čiščenje R-fikoeritrina v mikrofluidnem sistemu z integrirano ultrafiltracijo
  Terbovšek Eva:
  ČIŠČENJE R-FIKOERITRINA V MIKROFLUIDNEM SISTEMU Z INTEGRIRANO ULTRAFILTRACIJO
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Čiščenje R-fikoeritrina v mikrofluidnem sistemu z integrirano ultrafiltracijo
 • Pametni biopolimerni materiali na osnovi hitozana
  KOSTELEC MITJA:
  PAMETNI BIOPOLIMERNI MATERIALI NA OSNOVI HITOZANA
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V diplomskem delu sem popisal nekaj najpomembnejših, najbolj razširjenih oziroma najbolj zanimivih aplikacij hitozana, ki dajejo nastalim materialom edinstvene lastnosti. V uvodu sem predstavil razširjenost hitozana in njegovih derivatov, v nadaljevanju pa sem opis
 • Kompozitni materiali za latentno shranjevanje energije
  MARKOVIĆ ANA:
  KOMPOZITNI MATERIALI ZA LATENTNO SHRANJEVANJE ENERGIJE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Problem velike porabe fosilnih goriv in elektrike za delovanje klimatskih naprav za ogrevanje prostora se lahko reši z nadomeščanjem z materiali za shranjevanje energije. Določeni materiali absorbirajo in sproščajo toplotno energijo kadar je to potrebno. Najugodnej
 • Vulkanizacija z uporabo aktivatorja iz sladkornega trsa
  FACKOVIČ VOLČANJK PIA:
  VULKANIZACIJA Z UPORABO AKTIVATORJA IZ SLADKORNEGA TRSA
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Vulkanizacija je postopek, s katerim se izboljšajo fizikalne lastnosti naravnega ali sintetičnega kavčuka. Uporaba aktivatorja proces pospeši in zniža temperaturo, pri kateri poteče. Najpogosteje se kot aktivator uporabi kovinski oksid in maščobno kisli
 • Devulkanizacija gume
  KRAJEC GAŠPER:
  DEVULKANIZACIJA GUME
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Polimere razdelimo na plastomere ali termoplaste, duromere in elastomere. Elastomeri se uporabljajo predvsem zaradi elastičnih lastnosti, kar jim zagotavlja, da je pri obremenitvi deformacija povratna. Med elastomere sodi tudi naravni kavčuk, iz katerega se izdeluje guma, ki je zamrežen kavčuk. Za
 • POVEZANOST MED KONFLIKTI IN ODRASLO NAVEZANOSTJO V IZBRANIH OBČINAH
  DOLER PATRICIJA:
  POVEZANOST MED KONFLIKTI IN ODRASLO NAVEZANOSTJO V IZBRANIH OBČINAH
  Fakulteta za upravo

  Konflikti se pojavljajo v zasebnem in delovnem okolju ter so izziv za vse vključene akterje. Posledice konfliktov so lahko pozitivne in negativne. Zavedati pa se moramo, da je konflikte potrebno tudi reševati na ustrezen način. V literaturi in praksi zasledimo različne nač
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (88603)
 2. Izvirni znanstveni članek (32956)
 3. Magistrsko delo (26404)
 4. Ni določena (23854)
 5. Video in druga učna gradiva (22540)
 6. Strokovni članek (5884)
 7. Pregledni znanstveni članek (3897)
 8. Doktorska disertacija (3634)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3267)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3142)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2987)
 12. Drugi članki ali sestavki (2236)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1714)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1570)
 15. Elaborat, predštudija, študija (922)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (889)
 17. Kratki znanstveni prispevek (875)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (668)
 20. Predgovor, spremna beseda (592)
 21. Znanstvena monografija (549)
 22. Radijski ali TV dogodek (520)
 23. Intervju (518)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (498)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (404)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 27. Raziskovalni podatki (353)
 28. Strokovna monografija (341)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (301)
 30. Druga izvedena dela (291)
 31. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (265)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (243)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (238)
 34. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (233)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (193)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (169)
 39. Predavanje na tuji univerzi (144)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (100)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (67)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (66)
 48. Umetniško delo (39)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 53. Katalog razstave (21)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse