202.040 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Mobilne naprave
  Kličić Amela:
  MOBILNE NAPRAVE
  Fakulteta za varnostne vede

  Diplomsko delo temelji na raziskovanju mobilnih aplikacij za pomoč ljudem v sili, zato smo temu prilagodili več poglavjih, kjer smo opisali tiste vsebine, ki so ozko vezane za temo diplomskega dela. V prvem poglavju je uvod, kjer smo opisali problematiko področja, namen, cilje, hipoteze in metode. V drugem poglavju smo
 • Trajnostna naravnanost poslovanja ponudnikov turističnih nastanitev v občini Podčetrtek
  Vrenko Franci:
  TRAJNOSTNA NARAVNANOST POSLOVANJA PONUDNIKOV TURISTIČNIH NASTANITEV V OBČINI PODČETRTEK
  Fakulteta za turizem

  Trajnostni turizem predstavlja ekonomsko in ekološko usmerjenost, ki jo v poslovanje vključuje vedno več organizacij. Predstavlja koncept, ki je usmerjen v sedanjost in prihodnost, ter ga je možno vključiti v vse oblike turizma. Trajnostno poslovanje omog
 • Rehabilitacijski program za zapornike
  Vogrinčič Sandra:
  REHABILITACIJSKI PROGRAM ZA ZAPORNIKE
  Fakulteta za varnostne vede

  Med pisanjem diplomskega dela sem velikokrat vprašala naključne ljudi, kaj na splošno menijo o posameznikih, ki so krivi kršenja temeljnih družbenih norm. Najpogostejši odgovor, ki sem ga dobila, je bil: »Sodijo v zapor!« Po mnenju večine se takšni ljudje ne bi smeli prosto gibati, saj s tem og
 • Odkrivanje in preprečevanje finančne kriminalitete
  Černjak Breda:
  ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE FINANČNE KRIMINALITETE
  Fakulteta za varnostne vede

  V današnjem svetu se srečujemo s pojavom različnih vrst kriminalitete. Kazniva dejanja, ki vplivajo na družben in gospodarski razvoj ter povzročajo državi večmilijonsko škodo, uvrščamo med gospodarsko kriminaliteto. Med najpogostejše oblike gospodarske kriminalitete sodi finančna krim
 • Organizacijska klima v podjetju X
  Klančar Košir Sabina:
  ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X
  Fakulteta za organizacijske vede

  Organizacijska klima v podjetju je zelo pomembna, saj jo začutimo ob prvem stiku s podjetjem. Organizacijsko klimo lahko poimenujemo tudi kot osebnost podjetja, vzdušje podjetja, delovno ozračje ali psihološka klima. Pri ozračju podjetja pročujemo celotno sliko podjetja, saj vpliva na celo
 • Analiza sistema nagrajevanja v proučevani organizaciji javnega sektorja
  Marc Gašper:
  ANALIZA SISTEMA NAGRAJEVANJA V PROUČEVANI ORGANIZACIJI JAVNEGA SEKTORJA
  Fakulteta za logistiko

  Nagrajevanje je eno izmed ključnih orodij, s katerimi organizacije oblikujejo in dosegajo cilje s pomočjo svojih zaposlenih. Pravica vseh zaposlenih je, da so natančno seznanjeni s sistemom nagrajevanja, ki mora biti jasen in pošten, predvsem pa učinkovit. Predstavili sm
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (77413)
 2. Izvirni znanstveni članek (32266)
 3. Video in druga učna gradiva (22143)
 4. Ni določena (19230)
 5. Magistrsko delo (18627)
 6. Strokovni članek (5298)
 7. Pregledni znanstveni članek (3721)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3068)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2978)
 10. Doktorska disertacija (2965)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2890)
 12. Drugi članki ali sestavki (2186)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1390)
 14. Elaborat, predštudija, študija (896)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (861)
 16. Kratki znanstveni prispevek (841)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (610)
 19. Predgovor, spremna beseda (530)
 20. Intervju (526)
 21. Znanstvena monografija (523)
 22. Poljudni članek (523)
 23. Radijski ali TV dogodek (499)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (391)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (374)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (367)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (300)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (196)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (193)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (168)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (118)
 38. Predavanje na tuji univerzi (114)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (95)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (89)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (78)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (43)
 46. Razstava (38)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Patent (27)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 52. Patentna prijava (21)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse