218.059 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Management človeških virov v podjetjih temelječih na spletnem poslovanju
  Kovše Laura:
  MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJIH TEMELJEČIH NA SPLETNEM POSLOVANJU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Človeški viri smo v podjetju obenem cilj in sredstvo. Podjetje ne more obstajati, vsaj ne takšno, ki bi uspevalo dolgoročno, če ne zadovoljuje potreb in želj zaposlenih, prav tako ni podjetja, ki bi lahko obstajalo in delovalo brez ljudi. Tako se morajo managerji
 • Sodobni pristop k podjetništvu v slovenskih podjetjih
  Gorenšek Barbra:
  SODOBNI PRISTOP K PODJETNIŠTVU V SLOVENSKIH PODJETJIH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Sodobna podjetja morajo, če želijo preživeti na konkurenčnih trgih, ustvarjati boljše izdelke in storitve, predvsem pa prave izdelke in storitve, torej tiste, ki si jih kupci resnično želijo oziroma jih potrebujejo. Inovirati morajo hitreje, predvsem pa stroškovno učinkoviteje.
 • Obseg dopustnosti nerevizijskih storitev po najnovejši evropski revizijski reformi ter njena implementacija v sloveniji, nemčiji in na hrvaškem
  Štaher Irena:
  OBSEG DOPUSTNOSTI NEREVIZIJSKIH STORITEV PO NAJNOVEJŠI EVROPSKI REVIZIJSKI REFORMI TER NJENA IMPLEMENTACIJA V SLOVENIJI, NEMČIJI IN NA HRVAŠKEM
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Zaradi izgube zaupanja v revizorjevo delo (različni škandali) je Evropska komisija izdala leta 2014 Direktivo 2014/56/EU ter Uredbo 537/2014/EU, da bi povrnila zaupanje. Države članice so mora
 • Primerjalna analiza managementa nekaterih globalno najuspešnejših organizacij
  Lorenčič Špela:
  PRIMERJALNA ANALIZA MANAGEMENTA NEKATERIH GLOBALNO NAJUSPEŠNEJŠIH ORGANIZACIJ
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V zadnjih dvajsetih letih smo bili priča številnim velikim prebojem na področju podjetništva. Veliko je namreč primerov visokotehnoloških podjetij, ki so v relativno kratkem časovnem obdobju prebila med najuspešnejša svetovna podjetja. Seveda se pri tem po
 • Avtomatsko načrtovanje in vrednotenje klasifikacijskih cevovodov v bioinformatiki
  Fister Iztok:
  AVTOMATSKO NAČRTOVANJE IN VREDNOTENJE KLASIFIKACIJSKIH CEVOVODOV V BIOINFORMATIKI
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Izhodišča in namen: Velikokrat na bioinformatskih podatkih izvajamo klasifikacijo, tj. razvrščanje elementov, predstavljenih z značilnicami, v enega od vnaprej določenih razredov. Sam postopek klasifikacije je zelo kompleksen, saj sestoji iz preprocesir
 • Dvojni tajni agent
  Kop Maša:
  DVOJNI TAJNI AGENT
  Fakulteta za varnostne vede

  Obveščevalne službe imajo v odnosu do državne suverenosti različen pomen. S svojim delovanjem lahko povečajo politično stabilnost sistema ali pa, v nasprotju s tem, povzročijo njegov razpad. Obveščevalno-varnostne službe imajo velik vpliv na politično, vojaško, ekonomsko in varnostno politiko države. Učinkovitost obvešče
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (82830)
 2. Izvirni znanstveni članek (32061)
 3. Magistrsko delo (22987)
 4. Video in druga učna gradiva (22531)
 5. Ni določena (21551)
 6. Strokovni članek (5684)
 7. Pregledni znanstveni članek (3695)
 8. Doktorska disertacija (3296)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3100)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2979)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2848)
 12. Drugi članki ali sestavki (2227)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1451)
 14. Elaborat, predštudija, študija (903)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (888)
 16. Kratki znanstveni prispevek (858)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Predgovor, spremna beseda (590)
 19. Poljudni članek (575)
 20. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (568)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (516)
 23. Radijski ali TV dogodek (506)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (448)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 28. Strokovna monografija (319)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (255)
 30. Druga izvedena dela (249)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (219)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (144)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (135)
 38. Predavanje na tuji univerzi (134)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (98)
 43. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (88)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (44)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (16)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse