Ontologija

Podatkovna zbirka metapodatkov (JSON/CSV)

V letu 2020 smo v sklopu objave "The OpenScience Slovenia metadata dataset" pripravili podatkovno zbirko metapodatkov gradiv v formatih JSON in CSV. Podatkovna zbirka je dostopna na repozitoriju Mendeley Data v več različicah, ki se načeloma posodabljajo enkrat letno: Objava: Mladen Borovič, Marko Ferme, Janez Brezovnik, Sandi Majninger, Albin Bregant, Goran Hrovat, Milan Ojsteršek, The OpenScience Slovenia metadata dataset, Data in Brief, Volume 28, 2020, 104942, ISSN 2352-3409, https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104942.

Podatkovna zbirka

Podatkovna zbirka OpenScience je sestavljena iz metapodatkov in podatkov o avtorjih zaključnih del (diploma, magisterij in doktorat) in raziskovalnih publikacij slovenskih univerz (http://openscience.si/). Publikacije imajo unikatni identifikator NRID (angl. "National Repository IDentification"). Korenski naslov vira je "http://openscience.si/rdf/resource/", ki mu sledi NRID. Avtorji imajo interno identifikacijsko številko (ID). Korenski naslov vira "http://openscience.si/rdf/author/", ki mu sledi ID. Vedite, da vse lastnosti ne bodo določene za vsak vir, ker lahko nekateri podatki manjkajo oz. so nedosegljivi. Nekateri podatki so lahko nepopolni, nerazumljivi ali celo napačni. Problem izhaja iz dejstva da so podatki zbrani iz več virov, kjer vsak vir uporabljajo drugačen sistem za katalogizacijo del, kot tudi možne človeške napake med samo katalogizacijo.

Spletni vmesnik

Podatkovno zbirka OpenScience se lahko povprašuje tudi preko spletnega vmesnika. Razdeljena je v tri dele: publikacije, avtorji in avtorjeve publikacije.

Publikacije:

Avtorji: Avtorjeve publikacije: Vsaka poizvedba vrne objekt JSON s spremenljivo količino lastnostmi (odvisno od podatkov, ki so na voljo in tipa zahteve). Publikacije vrnejo objekt JSON z objektom "Metadata", s poljem "Authors" in nekaj lastnosti z berljivi imeni. Avtorji vrnejo objekt JSON z lastnostmi ime in priimek. Avtorjeve publikacije vrnejo objekt JSON z objektom "Author" in s poljem "Publications", ki so združene po njihovi tipologiji (lastnost "Typology"). Polje vsebuje "PublicationMetadata", ki je polje objektov "Metadata" in polj "Authors".

Licenca Creative Commons
Odprti Podatki od OpenScience.si je licencirano pod Mednarodno Licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0.