Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 48.047
Magistrsko delo
Oznake: izobraževanje;visoko šolstvo;izobraževalni sistemi;kvaliteta;zaznavanje;zagotavljanje kvalitete;storitve;management;TQM;Evropska unija;Slovenija;modeli;terciarne dejavnosti;Visoko šolstvo;Magistrske naloge;Kakovost storitev;Zaznavni sistemi;Udeleženci;Vedenjske raziskave;Visokošolsko izobraževanje;Management kakovosti;Modeli kakovosti storitev;Modeli izobraževanja;SERVQUAL model;
Zaznavanje kakovosti storitev visokošolskega izobraževanja
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: distribucijsko omrežje;elektorenergetski sistem;izračuni kratkih stikov;načrtovanje opreme;izbira opreme;transformatorska postaja;
Magistrska naloga opisuje tehnični varianti elektroenergetskega napajanja novega naselja individualnih objektov v Tomačevem (Ljubljana). Opisani sta dve varianti, in sicer, varianta A: napajanje naselja individualnih objektov iz obstoječega nizkonapetostnega omrežja z izgradnjo še potrebnega nizkona ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: mala hidroelektrarna;vodne turbine;obnovljivi viri;vodna energija;reka Sopota;referenčni stroški;deklaracija;modra energija;zelena energija;projektna dokumentacija;
Magistrska naloga, mala hidroelektrarna na reki Sopoti, je izdelana z namenom in ciljem ugotoviti smiselnost koriščenja tega vodnega vira. Izbira in obdelava te teme me je pritegnila iz tega razloga, ker je tu nekoč že obratovala mala hidroelektrarna, ki pa so jo približno pred dvajsetimi leti ustav ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: fotovoltaika;fotonapetostni moduli;fotonapetsotna celica;kratkostični tok;karakteristika modula;temperaturna odvisnost;nadomestno vezje;
Fotovoltaika je danes na splošno eno izmed zelo popularnih oziroma zanimivih področij, še posebej v gospodarstvu. V tem magistrskem delu je predstavljena analiza karakteristik fotonapetostnih modulov. Izvedene so primerjave karakteristik, ki jih poda proizvajalec s karakteristikami, ki so dobljene z ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: toplotne črpalke;sušilniki perila;uporaba toplotnih črpalk;
Magistrsko delo predstavlja dva vidika energetsko trenutno najučinkovitejših sušilnikov perila, to so sušilniki, s toplotno črpalko. Eden izmed teh dveh vidikov je vpogled v zakulisje s strani proizvajalca, kjer se srečujemo z velikim številom problemov pri samem razvoju in dimenzioniranju sistema t ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: ploščni prenosnik toplote;odpadna toplota;temperatura vročih plinov;temperatura kondenzacije;uparjanje;eksergija;
Delo opisuje sisteme izkoriščanja odpadne toplote in predstavi projekt, kjer je takšen sistem izkoriščanja odpadne toplote za namen ogrevanja sanitarne in ogrevalne vode vgrajen. Glede na podatke izvedenega sistema sta izračunana finančni prihranek in vpliv na okolje. V zadnjem poglavju je s preraču ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: toplotna črpalka;ogrevanje;ogrevanje sanitarne vode;optimizacija toplotne črpalke;
Predmet magistrskega dela je analiza optimiziranega načina obratovanja toplotnih črpalk z virom toplote iz zunanjega zraka. V optimiziranem načinu toplotna črpalka prilagaja dnevno obratovanje glede na predvideno zunanjo temperaturo, akumulacijo toplotne energije pa predstavlja gradbena konstrukcija ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: Slovenska vojska;letalski transport;
Transportno letalstvo Slovenske vojske : diplomsko delo magistrskega študija
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Magistrsko delo
Oznake: informacijski sistemi;aplikacija;javna uprava;incidenti;
Upravljanje z incidenti v informacijskih sistemih javne uprave : diplomsko delo magistrskega študija
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Magistrsko delo
Oznake: jablanov škrlup;Venturia inaequalis;fungicidni program;ocenjevanje fungicidov;DEXi;večkriterijski model;odločitveni model;ekspertni sistem;
Večkriterijski model za ocenjevanje fungicidov proti jablanovemu škrlupu (Venturia inaequalis)
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 48.047
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: