Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 3.279
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: etika;družba;medosebni odnosi;korupcija;javni sektor;
Nacionalni sistem integritete v Sloveniji
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Debelina roženice pri bolnikih s starostno degeneracijo makule : znanstveno-raziskovalno delo
Leto: 2008 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: mikrovnetja;
Asimptomatska ateroskleroza pri hemodializnih bolnikih: vloga mikrovnetja : raziskovalna naloga
Leto: 2008 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Bolnišnični zapleti pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom in dvigom veznice ST : študentska raziskovalna naloga
Leto: 2009 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: žlezne celice, atipične;presejalni program;sledenje bolnic;
Sledenje bolnic z atipičnimi žleznimi celicami v brisih materničnega vratu
Leto: 2012 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Kardiomiopatija pri jetrni cirozi : raziskovalna naloga
Leto: 2010 Vir: Medicinska fakulteta (UM MF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: spoznavanje okolja;osnovne šole;
Didaktični pristopi pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: izobraževanje;vzgoja;šolski uspeh;
Kdo je uspešen v slovenski šoli? : poročilo o rezultatih raziskave v okviru projekta Perspektive evalvacije in razvoja sistema vzgoje in izobraževanja
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: Množični mediji;Časniki;Medijska politika;Analiza vsebine;Slovenija;
Vrednotna in nazorska usmerjenost slovenskih tiskanih medijev
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 3.279
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: