210.698 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Obligacijskopravna vprašanja prevoza z Uberjem
  Šilec Sašo:
  OBLIGACIJSKOPRAVNA VPRAŠANJA PREVOZA Z UBERJEM
  Pravna fakulteta

  Magistrsko delo odpira in naslavlja obligacijskopravna vprašanja prevoza z Uberjem, pod predpostavko, da bi ta s svojim delovanjem prodrl tudi na trg Republike Slovenije. Za ustrezno preučevanje obligacijskopravnih vprašanj je potrebno poznavanje delovanja digitalne pametne platforme in poteka prevozni
 • Vodenje kadrov v prostovoljskih organizacijah
  Govekar Neža:
  VODENJE KADROV V PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJAH
  Fakulteta za organizacijske vede

  V magistrskem delu se osredotočamo na vodenje kadrov – prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah. Področje je slabo oz. parcialno raziskano, zato smo z nalogo skušali zaobjeti čim večje polje problematike in poiskati skupni imenovalec. V teoretičnem delu smo najprej predstavili pome
 • Rabati v konkurenčnem pravu: vpliv novejše sodne prakse na presojo rabatov kot zlorab prevladujočega položaja
  Špur Matic:
  RABATI V KONKURENČNEM PRAVU: VPLIV NOVEJŠE SODNE PRAKSE NA PRESOJO RABATOV KOT ZLORAB PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA
  Pravna fakulteta

  Magistrska naloga obravnava vpliv novejše sodne prakse, zlasti zadeve Intel proti Komisiji, na presojo rabatov v konkurenčnem pravu. V starejši sodni praksi so zvestobni rabati in rabati tretje kategorije, obravnavani kot per se zlorabe.
 • Video konference v zaporih
  Pernišek Martin:
  VIDEO KONFERENCE V ZAPORIH
  Fakulteta za varnostne vede

  V Sloveniji se soočamo s prezasedenostjo zaporov, varčevanjem na področju plač in z omejitvami pri zaposlovanju. V pričujoči diplomski nalogi razpravljamo o uporabi videokonference kot učinkoviti rešitvi navedenih problemov. Ta bi bila primerna, ker bi zmanjšala stroške, ki nastanejo pri spremljanju zaprti
 • Varnost v proizvodnem podjetju
  Perše Kristijan:
  VARNOST V PROIZVODNEM PODJETJU
  Fakulteta za logistiko

  Kadar govorimo o varnosti v proizvodnem podjetju, sta v ospredju predvsem dva sklopa varnosti, in sicer varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost. Področje varnosti in zdravja pri delu določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (in podzakonski predpisi), določbe pa morata upoštevati tako delodajalec
 • Nadgradnja testne postaje z varnostnim krmilnikom SICK
  Vdovč Jure:
  NADGRADNJA TESTNE POSTAJE Z VARNOSTNIM KRMILNIKOM SICK
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Diplomsko delo obsega nadgradnjo Testne postaje z varnostnim krmilnikom Flexi Soft proizvajalca SICK. V okviru zamenjave je predstavljen postopek načrtovanja varnosti strojev v skladu z Direktivo 2006/42/ES ter pripadajočimi standardi. Izvedena ja ocena
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (79421)
 2. Izvirni znanstveni članek (57287)
 3. Ni določena (25561)
 4. Video in druga učna gradiva (22502)
 5. Magistrsko delo (20416)
 6. Strokovni članek (6283)
 7. Pregledni znanstveni članek (4552)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3698)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3695)
 10. Doktorska disertacija (3101)
 11. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3075)
 12. Drugi članki ali sestavki (2708)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1422)
 14. Kratki znanstveni prispevek (1324)
 15. Intervju (919)
 16. Elaborat, predštudija, študija (898)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (870)
 18. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (826)
 19. Specialistično delo (712)
 20. Predgovor, spremna beseda (667)
 21. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (622)
 22. Znanstvena monografija (605)
 23. Poljudni članek (543)
 24. Radijski ali TV dogodek (493)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (409)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (394)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (306)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (228)
 31. Druga izvedena dela (202)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (195)
 33. Bibliografija, kazalo ipd. (186)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 35. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (170)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (136)
 38. Predavanje na tuji univerzi (120)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (88)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (81)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (41)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (31)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (25)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse