232.217 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Model povezovanja kvantitativnih in kvalitativnih podatkov v procesu več-kriterijskega odločanja
  Brelih Marjan:
  MODEL POVEZOVANJA KVANTITATIVNIH IN KVALITATIVNIH PODATKOV V PROCESU VEČ-KRITERIJSKEGA ODLOČANJA
  Fakulteta za organizacijske vede

  Doktorska disertacija obravnava problematiko kombiniranja kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev znotraj odločitvenega modela. Poleg cilja razviti ustrezno hibridno metodologijo smo si zastavili cilj uporabe tega pristopa na prakt
 • Uporaba meditacije in joge v življenju bolnikov z epilepsijo
  Šafarič Dominika:
  UPORABA MEDITACIJE IN JOGE V ŽIVLJENJU BOLNIKOV Z EPILEPSIJO
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Teoretična izhodišča: Epilepsija je bolezen, ki ne prizadene samo človeškega telesa, ampak vpliva na celotno človekovo življenje. Z zdravljenjem se stanje epileptikov izboljša tako, da so napadi nadzorovani, so redkejši in bolniki z epilepsijo lažje opravljajo vsakodnev
 • Utjecaj eikosanoida na kontrakciju i relaksaciju glatkih mišića respiratornog puta
  Blažetić Karlo:
  UTJECAJ EIKOSANOIDA NA KONTRAKCIJU I RELAKSACIJU GLATKIH MIŠIĆA RESPIRATORNOG PUTA
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Eikosanoidi su metaboliti arahidonske kiseline. Između njih prostaglandini i leukotrieni imaju najvažnije biološke učinke i uloge u organizmu. Jedna od tih uloga je kontrakcija/relaksacija glatkih mišića respiratornog sustava. Tako je dereguliranjem
 • Simulacije tehnologije monitoringa intrakranialnega tlaka
  Rošer Valerija:
  SIMULACIJE TEHNOLOGIJE MONITORINGA INTRAKRANIALNEGA TLAKA
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: Uporaba simulacije je zelo pomembna za usposabljanje študentov zdravstvene nege in zdravstvenih delavcev, saj pripomore k osnovam varne prakse. Monitoriramo z namenom spremljanja in nadzorovanja stanja pacienta, pri pacientih po poškodbi možganovpa spremljamo intrakran
 • Poškodba brahialnega pleteža in kakovost življenja
  Maček Uroš:
  POŠKODBA BRAHIALNEGA PLETEŽA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Poškodba brahialnega pleteža je poškodba živcev v ramenskem obroču. Posledica poškodbe je delna ali popolna nemobilnost zgornje okončine. Namen zaključnega dela je predstaviti poškodbo brahialnega pleteža in kakovost življenja po poškodbi. Preučili smo, kako poškodba vpliva na življenj
 • Sekvenčno testiranje živčevja z variabilnostjo frekvence srca
  Miklošič Nataša:
  SEKVENČNO TESTIRANJE ŽIVČEVJA Z VARIABILNOSTJO FREKVENCE SRCA
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Teoretična izhodišča: Testiranje avtonomnega živčevja vključuje posamezne provokacijske teste za diagnostiko različnih bolezenskih stanj. Namen raziskave je bil predstaviti kvantitativni vpliv avtonomnega živčevja na variabilnost frekvence srca in primerjavo dobljenih v
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Impact of the conceptual model's representation format on identifying and understanding user stories
  Trkman Marina, Mendling Jan, Trkman Peter, Krisper Marjan:
  IMPACT OF THE CONCEPTUAL MODEL'S REPRESENTATION FORMAT ON IDENTIFYING AND UNDERSTANDING USER STORIES
  Ekonomska fakulteta

  Context: Eliciting user stories is a major challenge for agile development approaches. Conceptual models are used to support the identification of user stories and increase their understanding. In ma
 • Analiza pojava sive ekonomije v Sloveniji in svetu
  ANALIZA POJAVA SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI IN SVETU
  Fakulteta za upravo
 • Konstruktivna indukcija s samokodirniki in gručenjem
  KUHAR YANNICK:
  KONSTRUKTIVNA INDUKCIJA S SAMOKODIRNIKI IN GRUČENJEM
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Časovna kompleksnost algoritmov za gručenje je odvisna od dimenzionalnosti vhodnih podatkov, zato so počasni na visokodimenzionalnih podatkih. Problem bomo rešili z globokim samokodirnikom. Uporabili smo ga za kompresijo podatkov v manj dimenzij s čimmanjšo izgubo inf
 • Toplotne lastnosti jekla 17-4 ph
  Skok Nik:
  TOPLOTNE LASTNOSTI JEKLA 17-4 PH
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  V diplomskem delu je opisan postopek merjenja toplotnih lastnosti nerjavečega jekla 17-4 ph (W.nr. 1.4542) z metodo tranzientnega toplotnega vira (TPS Hot disk ®). Vse meritve so bile izvedene po standardu ISO 22007-2. Obravnavali in izmerili smo toplotne lastnosti, kot so: toplotna prevodnost, temperat
 • Doživljanje podobe Boga pri mladih odraslih
  Smuk Tina:
  DOŽIVLJANJE PODOBE BOGA PRI MLADIH ODRASLIH
  Teološka fakulteta

  Namen magistrskega dela je bil raziskati doživljanje podobe Boga pri mladih odraslih osebah. V teoretičnem delu je avtor raziskal razvoj identitetnih statusov in teorije navezanosti. Poseben poudarek je dal tudi duhovnemu razvoju posameznika. S postopkom tematske analize je v raziskavi predstavil rezult
 • Knot quandle decompositions
  Cattabriga Alessia, Horvat Eva:
  KNOT QUANDLE DECOMPOSITIONS
  Pedagoška fakulteta
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (88350)
 2. Izvirni znanstveni članek (32885)
 3. Magistrsko delo (26146)
 4. Ni določena (23573)
 5. Video in druga učna gradiva (22539)
 6. Strokovni članek (5877)
 7. Pregledni znanstveni članek (3894)
 8. Doktorska disertacija (3608)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3248)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3139)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2985)
 12. Drugi članki ali sestavki (2233)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1710)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1527)
 15. Elaborat, predštudija, študija (921)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (885)
 17. Kratki znanstveni prispevek (874)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (663)
 20. Predgovor, spremna beseda (589)
 21. Znanstvena monografija (547)
 22. Radijski ali TV dogodek (520)
 23. Intervju (518)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (490)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (402)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 27. Raziskovalni podatki (351)
 28. Strokovna monografija (338)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (291)
 30. Druga izvedena dela (284)
 31. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (253)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (236)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (234)
 34. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (233)
 35. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (169)
 39. Predavanje na tuji univerzi (144)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (104)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (100)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (65)
 47. Razstava (62)
 48. Umetniško delo (39)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 53. Katalog razstave (21)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse