215.196 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Izvajanje preventivnih projektov policije na osnovnih šolah
  Jordan Andrej:
  IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROJEKTOV POLICIJE NA OSNOVNIH ŠOLAH
  Fakulteta za varnostne vede

  Zaključno delo z naslovom Izvajanje preventivnih projektov Policije na osnovnih šolah obravnava problematiko izvajanja preventivnih projektov policije na osnovnih šolah in predstavlja nekatere možne rešitve pri izvajanju nekaterih preventivnih projektov policije na osnovnih š
 • Analiza sestave bakterijske združbe iz zbirnega jezera industrijske odpadne vode
  Simon Lučka:
  ANALIZA SESTAVE BAKTERIJSKE ZDRUŽBE IZ ZBIRNEGA JEZERA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Objekt raziskovanja te naloge je bila odpadna industrijska voda iz umetnega zbirnega jezera, ki se nahaja v urbanem okolju. Prebivalstvo v tem okolju zlasti v poletnih mesecih moti pogosto penjenje in motnost vode v jezeru. Z namenom preiskave m
 • Materials
  Pečar Darja, Goršek Andreja:
  MATERIALS
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Kemijska reakcijska tehnika II
  Pečar Darja, Goršek Andreja:
  KEMIJSKA REAKCIJSKA TEHNIKA II
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Avtomatska posodobitev aplikacij iot na mikrokrmilnikih stm32f7
  Jelenko Marko:
  AVTOMATSKA POSODOBITEV APLIKACIJ IOT NA MIKROKRMILNIKIH STM32F7
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V zaključnem delu smo razvili sistem za avtomatsko posodobitev »Internet of Things« (v nadaljevanju IoT) aplikacij, ki tečejo na mikrokrmilniku stm32f7. Avtomatska posodobitev ni mogoča brez dostopa do svetovnega spleta, zaradi česar smo omen
 • Protokol Homekit
  Skledar Dejan:
  PROTOKOL HOMEKIT
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V magistrski nalogi raziščemo področje interneta stvari in vseprisotnega računalništva ter podrobneje opišemo Appleov protokol za upravljanje pametnega doma HomeKit. Opišemo tudi konkurenčna protokola SmartThings in MQTT ter ju primerjamo s HomeKit. Za dokaz o konceptu smo implementirali
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Izvirni znanstveni članek (98810)
 2. Diplomsko delo (81610)
 3. Ni določena (26499)
 4. Video in druga učna gradiva (22522)
 5. Magistrsko delo (22316)
 6. Strokovni članek (7327)
 7. Pregledni znanstveni članek (5805)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (4960)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (4867)
 10. Drugi članki ali sestavki (3484)
 11. Doktorska disertacija (3234)
 12. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3093)
 13. Kratki znanstveni prispevek (2099)
 14. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1605)
 15. Intervju (1567)
 16. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1448)
 17. Elaborat, predštudija, študija (903)
 18. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (881)
 19. Predgovor, spremna beseda (802)
 20. Znanstvena monografija (749)
 21. Specialistično delo (712)
 22. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (613)
 23. Poljudni članek (561)
 24. Radijski ali TV dogodek (503)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (447)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 27. Raziskovalni podatki (363)
 28. Strokovna monografija (317)
 29. Bibliografija, kazalo ipd. (315)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (253)
 31. Druga izvedena dela (233)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (231)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (207)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (187)
 35. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (173)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (140)
 37. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 38. Predavanje na tuji univerzi (130)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 43. Programska oprema (88)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (83)
 45. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (80)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (52)
 47. Razstava (47)
 48. Umetniško delo (39)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 55. Katalog razstave (13)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse