221.270 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Jedrske nezgode in vplivi na okolje - primerjava med Černobilom in Fukušimo
  Pavlovič Nicola:
  JEDRSKE NEZGODE IN VPLIVI NA OKOLJE - PRIMERJAVA MED ČERNOBILOM IN FUKUŠIMO
  Fakulteta za varnostne vede

  V diplomskem delu sta predstavljeni veliki jedrski nezgodi, ki sta se zgodili v Rusiji 1986 in na Japonskem 2011. Povzročili sta veliko onesnaženje okolja na severni polobli z radioaktivnimi snovmi. V delu je predstavljeno delovanje konkretnega obrata za pro
 • Vpogled v osebnost storilca spolnega nasilja
  Mavrič Eva:
  VPOGLED V OSEBNOST STORILCA SPOLNEGA NASILJA
  Fakulteta za varnostne vede

  Glavni namen diplomskega dela z naslovom Vpogled v osebnost storilca spolnega nasilja je predstaviti manj poznano plat spolnega nasilja, poiskati povezavo med družbo in storilcem spolnega nasilja, opredeliti biopsihološki vidik tega problema, narediti pregled različnih skupin storilcev spolneg
 • Analiza varstva osebnih podatkov po predlogu ZVOP-2
  Jacksteit Tara Tanita:
  ANALIZA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV PO PREDLOGU ZVOP-2
  Fakulteta za varnostne vede

  Osebni podatki se nanašajo na določeno fizično osebo ter vsebujejo informacijo o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju obravnavane osebe. V diplomskem delu so predstavljeni različni zakoni na področju varstva osebnih podatkov: Zakon o varstvu osebnih podatkov – 1 (ZVOP-1,
 • Zagotavljanje varnosti letališča ob vrnitvi vrhunskih športnikov z velikih tekmovanj - študija primera letališča Ljubljana
  Kregar Klara:
  ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI LETALIŠČA OB VRNITVI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV Z VELIKIH TEKMOVANJ - ŠTUDIJA PRIMERA LETALIŠČA LJUBLJANA
  Fakulteta za varnostne vede

  Letališče Jožeta Pučnika je največje slovensko letališče. Skozi njega letno potuje okoli 1,8 milijona potnikov. Zato si varnostni subjekti prizadevajo z varnostnimi ukrepi in predpisi zagotoviti potnikom, čimbolj v
 • Tveganje pri razvoju novega izdelka
  Kocbek Jure:
  TVEGANJE PRI RAZVOJU NOVEGA IZDELKA
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomski nalogi je predstavljen razvoj novega izdelka kot projekt, pri katerem nastajajo določena tveganja. Zagotavljanje kakovosti je ena izmed najpomembnejših lastnosti pri razvoju izdelka, zato se uporabljajo preventivne metode za preprečevanje napak in zagotavljanje kakovosti. Opisana je metoda FM
 • Konstrukcijska zasnova in izvedba analogne regulacije grelne mize za namene 3D tiskanja z industrijskim robotom ABB IRB 1200
  Fišer Kristjan:
  KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA IN IZVEDBA ANALOGNE REGULACIJE GRELNE MIZE ZA NAMENE 3D TISKANJA Z INDUSTRIJSKIM ROBOTOM ABB IRB 1200
  Fakulteta za strojništvo

  Izdelovanje tridimenzionalnih fizičnih objektov je danes preprosto, od načrtovanja izdelka v programu, do izdelave izdelka na CNC stroju, kar je klasična metoda. Danes pa se večkrat poseže po 3D tiskalnikih, kadar
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (83787)
 2. Izvirni znanstveni članek (32160)
 3. Magistrsko delo (23293)
 4. Ni določena (22827)
 5. Video in druga učna gradiva (22534)
 6. Strokovni članek (5707)
 7. Pregledni znanstveni članek (3752)
 8. Doktorska disertacija (3309)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3103)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2994)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2980)
 12. Drugi članki ali sestavki (2241)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1466)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (912)
 15. Elaborat, predštudija, študija (904)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (890)
 17. Kratki znanstveni prispevek (862)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (622)
 20. Poljudni članek (575)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (516)
 23. Radijski ali TV dogodek (505)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (450)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (358)
 28. Strokovna monografija (320)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (255)
 30. Druga izvedena dela (250)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (222)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (177)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 37. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (138)
 38. Predavanje na tuji univerzi (136)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (110)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (104)
 42. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (89)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse