237.965 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Uporaba brezpilotnih zrakoplovov pri načrtovanju prometnih ureditev
  Salaji Alem:
  UPORABA BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV PRI NAČRTOVANJU PROMETNIH UREDITEV
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Zajemanje podatkov o prometu in mobilnosti je sestavni del vsake aktivnosti v procesu načrtovanja in upravljanja s prometnim sistemom. Tradicionalni postopki so praviloma zamudni, dragi in pogosto ne dovolj natančni, zato prometni stro
 • Kreativnost v timu
  Vekuš Maja:
  KREATIVNOST V TIMU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Uporaba skupinskega dela se je zadnja desetletja v vseh organizacijah povečala. Delovne in projektne skupine se pogosto uporabljajo za ustvarjanje in za izvajanje novih idej. To je lahko posledica domneve, da skupina ljudi lahko ustvari nekaj, kar presega tisto, kar bi lahko izdelal vsak posameznik. Raznolikost med
 • International Scientific Conference »Research and Education in Nursing
  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE »RESEARCH AND EDUCATION IN NURSING
  Fakulteta za zdravstvene vede

  University of Maribor Faculty of Health Sciences is organizing the Online International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«. It will be held on September 29th 2020 at the faculty and e-proceedings of the conference will include most recent findings of domestic
 • Možnosti zaposlovanja računovodij na Koroškem
  Vivod Marina:
  MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA RAČUNOVODIJ NA KOROŠKEM
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Računovodja predstavlja pomemben subjekt v organizaciji, skrbi namreč za uspešno delovanje podjetja in za celotno informacijsko dejavnost v podjetju. Informacije, ki jih pridobi računovodja skozi računovodska poročila, so odločilni dejavnik nadaljnjega razvoja podjetja, pomembne pa so tud
 • Uporaba družbenih omrežij v modelih e-poslovanja
  Dvornik Tina:
  UPORABA DRUŽBENIH OMREŽIJ V MODELIH E-POSLOVANJA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V diplomskem projektu se osredotočamo na oglaševanje na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Delo je sestavljeno iz dveh delov – prvi del je teoretični in je povzet po slovenskih in angleških virih in literaturi. Drugi del pa je empirični, kjer je slikovno prikazano, kako se ustvar
 • Vpliv zavzetosti in pripadnosti zaposlenih na uspešnost organizacije
  Omerzu Karmen:
  VPLIV ZAVZETOSTI IN PRIPADNOSTI ZAPOSLENIH NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Zavzetost in pripadnost zaposlenih sta ključ za dolgoročno uspešnost organizacije. Zaposleni, ki so zavzeti in pripadni, s svojo energijo, entuziazmom, voljo in motivacijo vplivajo na višjo produktivnost, zaradi česar so poslovni izidi organizacije boljši. Zato se o
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (90437)
 2. Izvirni znanstveni članek (33093)
 3. Magistrsko delo (27383)
 4. Ni določena (24967)
 5. Video in druga učna gradiva (22562)
 6. Strokovni članek (5983)
 7. Pregledni znanstveni članek (3914)
 8. Doktorska disertacija (3718)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3289)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3147)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2992)
 12. Drugi članki ali sestavki (2239)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1724)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1582)
 15. Elaborat, predštudija, študija (928)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (908)
 17. Kratki znanstveni prispevek (888)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (683)
 20. Predgovor, spremna beseda (599)
 21. Znanstvena monografija (554)
 22. Intervju (531)
 23. Radijski ali TV dogodek (522)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (519)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (409)
 26. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (382)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 28. Raziskovalni podatki (362)
 29. Strokovna monografija (343)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (314)
 31. Druga izvedena dela (307)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (260)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (248)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (243)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (186)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (109)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (106)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (101)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (73)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (67)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 53. Katalog razstave (22)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse