226.506 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • VIDIKI ORGANIZACIJE DELA V RAČUNOVODSKIH SERVISIH V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
  Verdnik Vesna:
  VIDIKI ORGANIZACIJE DELA V RAČUNOVODSKIH SERVISIH V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Računovodski servisi vodimo računovodstvo in izdelujemo davčne napovedi za večje število poslovnih partnerjev. Pri svojem delu se srečujemo s povečanim obsegom dela v prvem trimesečju leta, saj moramo do 31. 3. tekočega leta izdelati letne davčne napovedi za pr
 • Dileme managerjev med etičnim vodenjem in zakonodajo na področju diskriminacije pri zaposlovanju
  Rajh Špela:
  DILEME MANAGERJEV MED ETIČNIM VODENJEM IN ZAKONODAJO NA PODROČJU DISKRIMINACIJE PRI ZAPOSLOVANJU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Etika podjetja predstavlja temelj uspešnosti sodobnih podjetja. Visoki etični standardi podjetja lahko prispevajo k izboljšanju delovnega interesa zaposlenih, zaposleni pa so tudi bolj ustvarjalni, saj delajo v okolju zaupanja, odgovornega v
 • Prenova dvorca Vilkenhof, Vukovje 2
  Jaušovec Katja:
  PRENOVA DVORCA VILKENHOF, VUKOVJE 2
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Projektna naloga obravnava prenovo dvorca Vilkenhof v okolici Maribora. Namen naloge je predlagati koncept za celovito prenovo dvorca. Projektno nalogo sestavljata analitični del z arhitekturno analizo in idejni projekt za prenovo dvorca.Po dolgih letih samevanja,
 • Uvedba novega zdravstvenega produkta za arabsko tržišče
  Sekirnik Žan:
  UVEDBA NOVEGA ZDRAVSTVENEGA PRODUKTA ZA ARABSKO TRŽIŠČE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Danes živimo v svetu, kjer sta postala aktivno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja nujnost v vseh razvitih državah. Aktivno preživljamo tudi počitnice. V Rogaški Slatini deluje že od leta 2001 družinsko podjetje Grand Hotel Sava Rogaška, d. o. o., (v nadaljevan
 • Vpliv vodij na organizacijsko energijo podjetja
  Munih Laura:
  VPLIV VODIJ NA ORGANIZACIJSKO ENERGIJO PODJETJA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Ključni dejavnik za uspešnost podjetij, ki temeljijo na znanju, je organizacijska energija. Podjetja z visoko stopnjo produktivne organizacijske energije izkazujejo intenzivna, pozitivna čustva, veliko pozornosti in aktivnosti, ki so usmerjene v strateške cilje podjetja. V teoretičnem del
 • Zaščita proti prenapetosti v nizkonapetostnem omrežju
  Lipovec Matjaž:
  ZAŠČITA PROTI PRENAPETOSTI V NIZKONAPETOSTNEM OMREŽJU
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi je predstavljeno delovanje prenapetostne zaščite v nizkonapetostnem omrežju. Opisani so vzroki in posledice, ki nastopijo ob prenapetostih, pa tudi posamezni prenapetostni odvodniki. Prav tako je predstavljen standard SIST EN 62305-
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (86434)
 2. Izvirni znanstveni članek (32371)
 3. Magistrsko delo (24933)
 4. Ni določena (23364)
 5. Video in druga učna gradiva (22549)
 6. Strokovni članek (5746)
 7. Pregledni znanstveni članek (3759)
 8. Doktorska disertacija (3427)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3113)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3020)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2987)
 12. Drugi članki ali sestavki (2242)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1488)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (922)
 15. Elaborat, predštudija, študija (911)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (868)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (627)
 20. Poljudni članek (583)
 21. Znanstvena monografija (550)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (516)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (461)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (362)
 28. Strokovna monografija (327)
 29. Druga izvedena dela (265)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (257)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (214)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (194)
 35. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (190)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Predavanje na tuji univerzi (141)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (55)
 47. Razstava (52)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse