192.171 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • IDEJNI PROJEKT IN ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI GRADNJE DRUGEGA BLOKA TERMOELEKTRARNE PLJEVLJA
  Rovčanin Jovana:
  IDEJNI PROJEKT IN ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI GRADNJE DRUGEGA BLOKA TERMOELEKTRARNE PLJEVLJA
  Fakulteta za energetiko

  V magisterski nalogi smo predstavili možnost gradnje drugega bloka termoelektrarne v občini Pljevlja. Z gradnjo novega bloka TE Pljevlja želimo pokriti potrebe po električni energiji v Črni Gori in zmanjšati negativni vpliv na okolje obstoječe termoel
 • Analiza in testiranje modelske horizontalne vetrne turbine
  Roger Andraž:
  ANALIZA IN TESTIRANJE MODELSKE HORIZONTALNE VETRNE TURBINE
  Fakulteta za energetiko

  Diplomsko dela zajema modeliranje, izdelavo ter meritve na modelski trilopatični turbini, s profilom lopatic NREL S825 in premerom rotorja 936 mm. S programskim paketom SolidWorks je bil kreiran model turbine, ki smo ga nato izdelali s postopkom 3D tiskanja na dveh različnih tiskal
 • Vertical marketing systems, supply chains and the new indicators of retailing's significance
  Segetlija Zdenko, Mesarić Josip, Dujak Davor:
  VERTICAL MARKETING SYSTEMS, SUPPLY CHAINS AND THE NEW INDICATORS OF RETAILING'S SIGNIFICANCE
  Fakulteta za logistiko

  In modern vertical marketing systems (i.e., in grocery sector), the greatest power is demonstrated by retail chains, and producers depend thereupon. This paper analyzes vertical marketing systems and the role of retai
 • Onesnaževanje zraka v Sloveniji
  Peterkovič Aleš:
  ONESNAŽEVANJE ZRAKA V SLOVENIJI
  Fakulteta za varnostne vede

  Okolje je že od začetka človeštva podlaga za obstanek človeka, saj je sestavljeno iz ključnih elementov, ki omogočajo človekovo preživetje. Vendar pa je v zadnjem obdobju okolje postalo žrtev človekovega izkoriščanja, onesnaževanja in uničevanja. O onesnaženem zraku govorimo, kadar so v njem prisotne
 • The impact of transport infrastructure projects on sustainable development within a major logistics gateway in North West England
  Paraskevadakis Dimitrios, Bury Alan, Wang Jin, Ren Jun, Bonsall Stephen, Jenkinson Ian:
  THE IMPACT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHIN A MAJOR LOGISTICS GATEWAY IN NORTH WEST ENGLAND
  Fakulteta za logistiko

  In the North West of England the issue of a perceived infrastructure gap is of increasing concern. Investment needs to be made to improve
 • PREVERJANJE USTREZNOSTI OBJEKTA STANOVANJSKE STAVBE GLEDE NA TOPLOTNE IZGUBE
  Hadji Mustafa Deniz:
  PREVERJANJE USTREZNOSTI OBJEKTA STANOVANJSKE STAVBE GLEDE NA TOPLOTNE IZGUBE
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V današnjem času je optimizacija porabe energije vse bolj pomembna. Racionalna uporaba energije in zmanjševanje toplotnih emisij je izziv za inženirje gradbeništva, ki strmijo k iskanju načinov reduciranja nepotrebnih
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (73634)
 2. Izvirni znanstveni članek (31375)
 3. Video in druga učna gradiva (21289)
 4. Ni določena (18257)
 5. Magistrsko delo (16104)
 6. Strokovni članek (5223)
 7. Pregledni znanstveni članek (3655)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3059)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2916)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2789)
 11. Doktorska disertacija (2715)
 12. Drugi članki ali sestavki (2103)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1335)
 14. Elaborat, predštudija, študija (882)
 15. Kratki znanstveni prispevek (832)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (799)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 19. Znanstvena monografija (511)
 20. Intervju (507)
 21. Predgovor, spremna beseda (500)
 22. Poljudni članek (492)
 23. Radijski ali TV dogodek (480)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (379)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (359)
 26. Raziskovalni podatki (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (352)
 28. Strokovna monografija (291)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (217)
 30. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (216)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 32. Druga izvedena dela (162)
 33. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (161)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (160)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (94)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (73)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (69)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (40)
 46. Umetniško delo (34)
 47. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 48. Razstava (25)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 50. Patent (22)
 51. Umetniški sestavek (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 53. Patentna prijava (17)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse