195.015 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Communicating the neuroscience of psychopathy and its influence on moral behaviour
  Blakey Robert, Dahl Askelund Adrian, Boccanera Matilde, Immonen Johanna, Plohl Nejc, Popham Cassandra, Sorger Clarissa, Stuhlreyer Julia:
  COMMUNICATING THE NEUROSCIENCE OF PSYCHOPATHY AND ITS INFLUENCE ON MORAL BEHAVIOUR
  Filozofska fakulteta

  Neuroscience has identified brain structures and functions that correlate with psychopathic tendencies. Since psychopathic traits can be
 • Is education for using humour in nursing needed?
  Bezenšek Jana, Stričević Jadranka, Sruk Vida:
  IS EDUCATION FOR USING HUMOUR IN NURSING NEEDED?
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Introduction: Although there has been considerable discussion regarding the presence of therapeutic aspects of humour in the nurse educational programme and syllabus, little is known about the use of humour in the nurse - patient relationship and the nee
 • Critical and supercritical spatiotemporal calcium dynamics in beta cells
  Gosak Marko, Stožer Andraž, Markovič Rene, Dolenšek Jurij, Perc Matjaž, Rupnik Marjan, Marhl Marko:
  CRITICAL AND SUPERCRITICAL SPATIOTEMPORAL CALCIUM DYNAMICS IN BETA CELLS
  Medicinska fakulteta

  A coordinated functioning of beta cells within pancreatic islets is mediated by oscillatory membrane depolarization and subsequent changes in cytoplasmic calcium concentration. While ga
 • Vizualizacija eksplozije in njenih učinkov na materiale s pomočjo sistema pametnih delcev
  Kuhar Nino:
  VIZUALIZACIJA EKSPLOZIJE IN NJENIH UČINKOV NA MATERIALE S POMOČJO SISTEMA PAMETNIH DELCEV
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu predstavimo sistem pametnih delcev, s pomočjo katerega smo izdelali več učinkov eksplozij različnih materialov. V tem kontekstu najprej predstavimo teoretično ozadje eksplozij ter fizikalne lastnosti r
 • Proučevanje zavarovalniških goljufij v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav d. d.
  Matešić Jasmina:
  PROUČEVANJE ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ V SODELOVANJU Z ZAVAROVALNICO TRIGLAV D. D.
  Fakulteta za varnostne vede

  Zavarovalniške goljufije v današnjem času predstavljajo pereč pojav, ki ogroža tako zavarovalnice kot tudi celotno družbo. Problem, s katerim se soočajo zavarovalnice, predstavlja napačna predstava javnosti o tem, da zavarovalniška goljufija ni kaznivo
 • Metode deljenja skrivnosti
  Trop Matej:
  METODE DELJENJA SKRIVNOSTI
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Metode deljenja skrivnosti so kriptografske metode, ki s posebnimi postopki skrivnost razdelijo na deleže. Iz dovolj velike podmnožice teh deležev lahko nato izračunamo začetno skrivnost, medtem ko premajhna množica deležev ne izda nobene informacije o skrivnosti. V magistrskem del
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Time-varying sodium absorption in the Type Ia supernova 2013gh
  Ferretti Raphael, Amanullah R., Goobar Ariel, Johansson Joel, Petrushevska T.:
  TIME-VARYING SODIUM ABSORPTION IN THE TYPE IA SUPERNOVA 2013GH
  Univerza v Novi Gorici

  Context. Temporal variability of narrow absorption lines in high-resolution spectra of Type Ia supernovae (SNe Ia) is studied to search for circumstellar matter. Time series which resolve the profiles of absorptio
 • Diversity in extinction laws of Type Ia supernovae measured between 0.2 and 2 μm
  Amanullah Rahman, Petrushevska Tanja:
  DIVERSITY IN EXTINCTION LAWS OF TYPE IA SUPERNOVAE MEASURED BETWEEN 0.2 AND 2 ΜM
  Univerza v Novi Gorici

  We present ultraviolet (UV) observations of six nearby Type Ia supernovae (SNe Ia) obtained with the Hubble Space Telescope, three of which were also observed in the near-IR (NIR) with Wide-Field Camera 3. UV observations with the Swift
 • Supernova spectra below strong circumstellar interaction
  Leloudas Giorgos, Hsiao E.Y., Johansson Joel, Maeda Keichi, Moriya T.J., Nordin Jakob, Petrushevska Tanja, Silverman J. M., Sollerman Jesper, Stritzinger M.D., Taddia Francesco, Xu D.:
  SUPERNOVA SPECTRA BELOW STRONG CIRCUMSTELLAR INTERACTION
  Univerza v Novi Gorici

  We construct spectra of supernovae (SNe) interacting strongly with a circumstellar medium (CSM) by adding SN templ
 • THE PECULIAR EXTINCTION LAW OF SN 2014J MEASURED WITH THE HUBBLE SPACE TELESCOPE
  Amanullah Rahman, Goobar Ariel, Johansson Joel, Banerjee D.P.K., Venkataraman V., Joshi V., Ashok N.M., Cao Yi, Kasliwal Mansi, Kulkarni S.R., Nugent P.E., Petrushevska Tanja, Stanishev V.:
  THE PECULIAR EXTINCTION LAW OF SN 2014J MEASURED WITH THE HUBBLE SPACE TELESCOPE
  Univerza v Novi Gorici

  The wavelength dependence of the extinction of Type Ia SN 2014J in the nearby galaxy
 • THE RISE OF SN 2014J IN THE NEARBY GALAXY M82
  Goobar Ariel, Johansson Joel, Amanullah Rahman, Cao Yi, Kasliwal Mansi, Ferretti Raphael, Nugent Peter, Perley Daniel, Gal-Yam Avishay, Ofek Eran, Tendulkar S. P., Dennefeld M., Valenti Stefano, Arcavi Iair, Banerjee D.P.K., Venkataraman V., Cenko Brad, Petrushevska Tanja, Dupuy T.J., Liu M.C.:
  THE RISE OF SN 2014J IN THE NEARBY GALAXY M82
  Univerza v Novi Gorici

  We report on t
 • Slovenska romantika (učno gradivo)
  Božič Zoran:
  SLOVENSKA ROMANTIKA (UČNO GRADIVO)
  Univerza v Novi Gorici

  Didaktična predstavitev pesmi Urbana Jarnika, Jovana Vesela Koseskega, Jakoba Zupana, življenja in pesmi Franceta Prešerna (Gazele, Glosa, Hčere svet, Neiztrohnjeno srce, Nezakonska mati, Pevcu, Pismo staršem, Slovo od mladosti, Sonetje nesreče, Učenec in Zdravljica) ter slovenske romantične proze (Jela).
 1. Diplomsko delo (74969)
 2. Izvirni znanstveni članek (31614)
 3. Video in druga učna gradiva (21825)
 4. Ni določena (18245)
 5. Magistrsko delo (16760)
 6. Strokovni članek (5251)
 7. Pregledni znanstveni članek (3657)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3060)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2919)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2794)
 11. Doktorska disertacija (2771)
 12. Drugi članki ali sestavki (2107)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1347)
 14. Elaborat, predštudija, študija (883)
 15. Kratki znanstveni prispevek (836)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (806)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (609)
 19. Znanstvena monografija (515)
 20. Intervju (510)
 21. Predgovor, spremna beseda (505)
 22. Poljudni članek (497)
 23. Radijski ali TV dogodek (483)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (382)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (361)
 26. Raziskovalni podatki (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (355)
 28. Strokovna monografija (294)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (227)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 32. Druga izvedena dela (173)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (164)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (162)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (96)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (74)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (70)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (42)
 46. Umetniško delo (34)
 47. Razstava (32)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Umetniški sestavek (23)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 51. Patent (22)
 52. Patentna prijava (19)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (11)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse