218,059 full text documents
Recently added documents:
RSS Digital Library of the University of Maribor:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Management človeških virov v podjetjih temelječih na spletnem poslovanju
  Kovše Laura:
  MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJIH TEMELJEČIH NA SPLETNEM POSLOVANJU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Človeški viri smo v podjetju obenem cilj in sredstvo. Podjetje ne more obstajati, vsaj ne takšno, ki bi uspevalo dolgoročno, če ne zadovoljuje potreb in želj zaposlenih, prav tako ni podjetja, ki bi lahko obstajalo in delovalo brez ljudi. Tako se morajo managerji
 • Sodobni pristop k podjetništvu v slovenskih podjetjih
  Gorenšek Barbra:
  SODOBNI PRISTOP K PODJETNIŠTVU V SLOVENSKIH PODJETJIH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Sodobna podjetja morajo, če želijo preživeti na konkurenčnih trgih, ustvarjati boljše izdelke in storitve, predvsem pa prave izdelke in storitve, torej tiste, ki si jih kupci resnično želijo oziroma jih potrebujejo. Inovirati morajo hitreje, predvsem pa stroškovno učinkoviteje.
 • Obseg dopustnosti nerevizijskih storitev po najnovejši evropski revizijski reformi ter njena implementacija v sloveniji, nemčiji in na hrvaškem
  Štaher Irena:
  OBSEG DOPUSTNOSTI NEREVIZIJSKIH STORITEV PO NAJNOVEJŠI EVROPSKI REVIZIJSKI REFORMI TER NJENA IMPLEMENTACIJA V SLOVENIJI, NEMČIJI IN NA HRVAŠKEM
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Zaradi izgube zaupanja v revizorjevo delo (različni škandali) je Evropska komisija izdala leta 2014 Direktivo 2014/56/EU ter Uredbo 537/2014/EU, da bi povrnila zaupanje. Države članice so mora
 • Primerjalna analiza managementa nekaterih globalno najuspešnejših organizacij
  Lorenčič Špela:
  PRIMERJALNA ANALIZA MANAGEMENTA NEKATERIH GLOBALNO NAJUSPEŠNEJŠIH ORGANIZACIJ
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V zadnjih dvajsetih letih smo bili priča številnim velikim prebojem na področju podjetništva. Veliko je namreč primerov visokotehnoloških podjetij, ki so v relativno kratkem časovnem obdobju prebila med najuspešnejša svetovna podjetja. Seveda se pri tem po
 • Avtomatsko načrtovanje in vrednotenje klasifikacijskih cevovodov v bioinformatiki
  Fister Iztok:
  AVTOMATSKO NAČRTOVANJE IN VREDNOTENJE KLASIFIKACIJSKIH CEVOVODOV V BIOINFORMATIKI
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Izhodišča in namen: Velikokrat na bioinformatskih podatkih izvajamo klasifikacijo, tj. razvrščanje elementov, predstavljenih z značilnicami, v enega od vnaprej določenih razredov. Sam postopek klasifikacije je zelo kompleksen, saj sestoji iz preprocesir
 • Dvojni tajni agent
  Kop Maša:
  DVOJNI TAJNI AGENT
  Fakulteta za varnostne vede

  Obveščevalne službe imajo v odnosu do državne suverenosti različen pomen. S svojim delovanjem lahko povečajo politično stabilnost sistema ali pa, v nasprotju s tem, povzročijo njegov razpad. Obveščevalno-varnostne službe imajo velik vpliv na politično, vojaško, ekonomsko in varnostno politiko države. Učinkovitost obvešče
RSS Repository of the University of Ljubljana:
RSS Repository of the University of Primorska:
RSS Repository of the University of Nova Gorica:
 1. Undergraduate Thesis (82830)
 2. Original Scientific Article (32061)
 3. Master's Thesis (22987)
 4. Videolectures and teaching material (22531)
 5. Not set (21551)
 6. Professional Article (5684)
 7. Review Article (3695)
 8. Doctoral Dissertation (3296)
 9. Final Research Report (3100)
 10. Review, Book Review, Critique (2979)
 11. Published Scientific Conference Contribution (2848)
 12. Other Component Parts (2227)
 13. Published Scientific Conference Contribution Abstract (1451)
 14. Treatise, Preliminary Study, Study (903)
 15. Independent Scientific Component Part or a Chapter in a Monograph (888)
 16. Short Scientific Article (858)
 17. Specialist Thesis (712)
 18. Preface, Afterword (590)
 19. Popular Article (575)
 20. Published Professional Conference Contribution (568)
 21. Scientific Monograph (545)
 22. Interview (516)
 23. Radio or Television Event (506)
 24. Other Monographs and Other Completed Works (448)
 25. Polemic, Discussion (397)
 26. Research Data (363)
 27. Published Scientific Conference Contribution (invited lecture) (357)
 28. Professional Monograph (319)
 29. Encyclopaedia, Dictionary, Lexicon, Manual, Atlas, Map (255)
 30. Other Performed Works (249)
 31. Independent Professional Component Part or a Chapter in a Monograph (236)
 32. Unpublished Conference Contribution (219)
 33. Proceedings of Peer-Reviewed Scientific Conference Contributions (international and foreign conferences) (188)
 34. Reviewed University, Higher Education or Higher Vocational Education Textbook (174)
 35. Proceedings of Professional or Unreviewed Scientific Conference Contributions (144)
 36. Published Professional Conference Contribution Abstract (140)
 37. Expertise, Arbitration Decision (135)
 38. Invited Lecture at Foreign University (134)
 39. Radio or Television Broadcast (115)
 40. Bibliography, Index, etc. (106)
 41. Encyclopaedia, Lexicon, Dictionary (and the like) Entry (101)
 42. Published Scientific Conference Contribution Abstract (invited lecture) (98)
 43. Published Professional Conference Contribution (invited lecture) (96)
 44. Unpublished Invited Conference Lecture (88)
 45. Software (88)
 46. Proceedings of Peer-Reviewed Scientific Conference Contributions (domestic conferences) (51)
 47. Exhibition (49)
 48. Artistic Work (44)
 49. Reviewed Secondary and Primary School Textbook or Other Textbook (24)
 50. Artistic Component Part (24)
 51. Patent (23)
 52. Patent Application (18)
 53. Scientific or Documentary Film, Sound or Video Recording (17)
 54. Artistic Performance (17)
 55. Exhibition Catalogue (16)
 56. Project Documentation (preliminary design, working design) (12)
 57. Bibliography (6)
 58. Other Works (1)
 59. Organizing scientific and professional meetings (1)
 60. New variety (1)
Show all