193.268 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Odziv otrok v različnih starostnih skupinah glede na vrste plesnih dejavnosti
  Hrastnik Janja, Hrastnik Mojca:
  ODZIV OTROK V RAZLIČNIH STAROSTNIH SKUPINAH GLEDE NA VRSTE PLESNIH DEJAVNOSTI
  Pedagoška fakulteta

  Ples je področje, ki je pomembno za otrokov celostni razvoj. Poznamo več vrst plesnih dejavnosti, s katerimi si otrok pridobi določene sposobnosti, spretnosti ter znanja. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na plesno vzgojo in nj
 • Fantazija za komorni ansambel Ivana Pučnika: Živim z zemljo
  Zidanič Tjaša:
  FANTAZIJA ZA KOMORNI ANSAMBEL IVANA PUČNIKA: ŽIVIM Z ZEMLJO
  Pedagoška fakulteta

  V zaključnem delu je uvodoma osvetljena politična slika in kulturno življenje na slovenskih tleh pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama. Sledi oris glasbenega sloga moderne v evropskem in slovenskem glasbenem prostoru. Kasneje se obravnava glasbeni ekspresionizem v evropskem m
 • Vpliv glasbene terapije na odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju
  Kvasnik Jerneja:
  VPLIV GLASBENE TERAPIJE NA ODRASLE OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
  Pedagoška fakulteta

  Namen pričujočega magistrskega dela je bil proučiti, ali strukturirane delavnice glasbene terapije pozitivno vplivajo na odrasle z motnjami v duševnem razvoju na različnih področjih, in sicer na njihovo: verbalno in neverbalno komunikacijo, ustvarjalnost in domišljijo, u
 • Primerjalnopravna ureditev enotirnega sistema upravljanja delniških družb v Sloveniji, Evropski uniji in Veliki Britaniji
  Frešer Petra:
  PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV ENOTIRNEGA SISTEMA UPRAVLJANJA DELNIŠKIH DRUŽB V SLOVENIJI, EVROPSKI UNIJI IN VELIKI BRITANIJI
  Pravna fakulteta

  Delniška družba je pravnoorganizacijska oblika kapitalske družbe, ki ima svoj kapital razdeljen na delnice. Kot pravna oseba upnikom odgovarja z vsem svojim premoženjem, delničarji pa za obveznosti družbe upnikom ne odgovarjaj
 • Vloga in pomen medpredmetnega povezovanja geografije in sociologije s stališča gimnazijskih učiteljev geografije in/ali sociologije v Sloveniji
  Štandeker Alen:
  VLOGA IN POMEN MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA GEOGRAFIJE IN SOCIOLOGIJE S STALIŠČA GIMNAZIJSKIH UČITELJEV GEOGRAFIJE IN/ALI SOCIOLOGIJE V SLOVENIJI
  Filozofska fakulteta

  V pričujočem magistrskem delu smo preučili tematiko medpredmetnega povezovanja (MP) in jo povezali z vključevanjem medpredmetnih vsebin pri pouku geografije ter sociologije v gimnazijah. Z razpošilj
 • Ustanovitev Murske republike v luči sočasnega časopisja
  Cigut Natalija:
  USTANOVITEV MURSKE REPUBLIKE V LUČI SOČASNEGA ČASOPISJA
  Filozofska fakulteta

  Prekmurci so pred prvo svetovno vojno in v času velike vojne živeli v okviru avstro-ogrske monarhije. Prekmurje je pripadalo ogrski polovici države in vse do dualistične ureditve (1867) so Prekmurci živeli mirno vsakdanje življenje. Po uvedbi dualizma je bil pritisk madžarizacije vedno
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (74020)
 2. Izvirni znanstveni članek (31471)
 3. Video in druga učna gradiva (21656)
 4. Ni določena (18205)
 5. Magistrsko delo (16367)
 6. Strokovni članek (5227)
 7. Pregledni znanstveni članek (3655)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3059)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2918)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2791)
 11. Doktorska disertacija (2734)
 12. Drugi članki ali sestavki (2105)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1338)
 14. Elaborat, predštudija, študija (882)
 15. Kratki znanstveni prispevek (834)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (802)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 19. Znanstvena monografija (512)
 20. Intervju (508)
 21. Predgovor, spremna beseda (504)
 22. Poljudni članek (494)
 23. Radijski ali TV dogodek (481)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (380)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (359)
 26. Raziskovalni podatki (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (353)
 28. Strokovna monografija (293)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (221)
 30. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (216)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 32. Druga izvedena dela (169)
 33. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (162)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (162)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (94)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (73)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (69)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (42)
 46. Umetniško delo (34)
 47. Razstava (30)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 50. Patent (22)
 51. Umetniški sestavek (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 53. Patentna prijava (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (11)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse