205.780 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analiza stališč varnostnikov varnostne službe Sintal Obala do dela policistov PU Koper na področju kriminalitete
  Toplak Mitja:
  ANALIZA STALIŠČ VARNOSTNIKOV VARNOSTNE SLUŽBE SINTAL OBALA DO DELA POLICISTOV PU KOPER NA PODROČJU KRIMINALITETE
  Fakulteta za varnostne vede

  Za javno varnost in varovanje življenja ljudi ter njihovega premoženja ima eno ključnih vlog policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Ta izvaja svoje temeljne naloge na podlagi določil Zakona o nalogah in
 • Analiza ravni stresa zaposlenih v podjetju X
  Ugeršek Barbara:
  ANALIZA RAVNI STRESA ZAPOSLENIH V PODJETJU X
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Vse hitrejši ritem življenja v današnjem času in nenehno prilagajanje spremembam lahko pri posamezniku glede na njegove karakteristike, povzročita občutke napetosti, nemira in pritiskov, ki vplivajo tako na njegovo zasebno kot poklicno življenje in ga lahko vodijo v stres. Organizacije i
 • Zadovoljstvo krajanov Idrije s prometno varnostjo in ukrepi policije
  Tušar Tjaša:
  ZADOVOLJSTVO KRAJANOV IDRIJE S PROMETNO VARNOSTJO IN UKREPI POLICIJE
  Fakulteta za varnostne vede

  V diplomski nalogi je predstavljena varnost udeležencev v cestnem prometu, s poudarkom na prometnih nesrečah, njihovih najpogostejših vzrokih in posledicah, ki se kažejo kot poškodbe udeležencev ali smrt le-teh. Kot vzrok prometnih nesreč poznamo mnogo dejavnikov, najp
 • Zaznana uporabnost kvantitativnih metod pri študentih
  Krajnc Maruša:
  ZAZNANA UPORABNOST KVANTITATIVNIH METOD PRI ŠTUDENTIH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Kvantitativne metode so vsebina, ki jo vključuje eden ali več predmetov večine študijskih programov druge stopnje, ne glede na smer oz. področje študija. Običajno so v veliki meri povezane s statističnimi metodami. Ob naraščajočem pomenu kvantitativnih, statističnih metod, ki teme
 • Zaznana uporabnost kvantitativnih metod pri študentih
  Vivod Klavdija:
  ZAZNANA UPORABNOST KVANTITATIVNIH METOD PRI ŠTUDENTIH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Kvantitativne metode so vsebina, ki jo vključuje eden ali več predmetov večine študijskih programov druge stopnje, ne glede na smer oz. področje študija. Običajno so v veliki meri povezane s statističnimi metodami. Ob naraščajočem pomenu kvantitativnih, statističnih metod, ki tem
 • Vpliv stopnje obdavčitve dohodka iz delovnega razmerja na stopnjo brezposelnosti v sloveniji in nekaterih državah evropske unije
  Podrižnik Marja:
  VPLIV STOPNJE OBDAVČITVE DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA NA STOPNJO BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI IN NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Stopnja brezposelnosti pomembno vpliva na trg dela in na blaginjo državljanov, zaradi česar so ukrepi, ki bi lahko vplivali na stopnjo brezposelnosti, zelo pomembni. Eden od njih bi lahko bil vpliv na sto
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Operacionalizacija odgovornosti zaščititi v Latinski Ameriki
  Srovin Coralli Ana:
  OPERACIONALIZACIJA ODGOVORNOSTI ZAŠČITITI V LATINSKI AMERIKI
  Pravna fakulteta

  Magistrsko delo analizira in primerja stališča izbranih držav Latinske Amerike o načelu odgovornosti zaščititi, raziskuje vzroke za njihove različne pristope in ugotavlja, kaj države te regije navajajo kot največjo oviro za implementacijo načela v praksi. Analizirane države svoja
 • Black-Litterman portfolio optimization model
  Gogala Jaka:
  BLACK-LITTERMAN PORTFOLIO OPTIMIZATION MODEL
  Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Frazeološka kompetenca slovenskega mladostnika
  Rigler Šilc Katarina:
  FRAZEOLOŠKA KOMPETENCA SLOVENSKEGA MLADOSTNIKA
  Filozofska fakulteta

  Doktorska disertacija z naslovom Frazeološka kompetenca mladostnika odgovarja na tri osrednja raziskovalna vprašanja: kakšna je frazeološka kompetenca slovenskega mladostnika, kako se skozi rabo frazemov razkriva čustveni "svet" mladostnikov, v katerem živijo, ter kakšna je raz
 • Elektrostatske lastnosti nanostruktur v modelih celičnih membran
  Drab Mitja:
  ELEKTROSTATSKE LASTNOSTI NANOSTRUKTUR V MODELIH CELIČNIH MEMBRAN
  Biotehniška fakulteta

  Motivirani s fizikalnimi modeli elektricne dvojne plasti v nanostrukturah smo v doktorskem delu preucili modelski sistem nabitih fermionov med dvema vzporednima razsežnima ploskvama z gostoto nasprotnega elektricnega naboja. Zanimalo nas je, ali bi omejitve zasedbenih stanj, ki
 • Razvijanje ključnih zmožnosti pri književnem pouku v gimnaziji
  Jožef-Beg Jožica:
  RAZVIJANJE KLJUČNIH ZMOŽNOSTI PRI KNJIŽEVNEM POUKU V GIMNAZIJI
  Filozofska fakulteta
 • Besedilnost med formalnimi lastnostmi in kognitivnimi procesi
  Ferbežar Ina:
  BESEDILNOST MED FORMALNIMI LASTNOSTMI IN KOGNITIVNIMI PROCESI
  Filozofska fakulteta
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Lanthieri mansion: regulations concerning student residence
  LANTHIERI MANSION: REGULATIONS CONCERNING STUDENT RESIDENCE
  Univerza v Novi Gorici

  Regulations concerning student residence and residence extension at Lanthieri mansion of the University of Nova Gorica; 22 articles. Translation into English.
 • Lanthieri mansion: house rules
  LANTHIERI MANSION: HOUSE RULES
  Univerza v Novi Gorici

  House rules at the Lanthieri mansion of the University of Nova Gorica; 41 articles. Translation into English.
 • Lanthieri mansion: regulations
  LANTHIERI MANSION: REGULATIONS
  Univerza v Novi Gorici

  Regulations for room residents in the Lanthieri mansion of the University of Nova Gorica; translation of the regulations into English
 • THE ROLE OF MIGRATIONS AND CULTURAL HYBRIDITY IN LITERARY SYSTEMS: STUDYING THE CASE OF ALOJZ GRADNIK IN ARGENTINA
  Toroš Ana:
  THE ROLE OF MIGRATIONS AND CULTURAL HYBRIDITY IN LITERARY SYSTEMS: STUDYING THE CASE OF ALOJZ GRADNIK IN ARGENTINA
  Univerza v Novi Gorici

  This article attempts to reconstruct the literary and familial ties between the descendants of the Friulian Godeas family, one of these descendants being Alojz Gradnik. The article‘s methodological approach stems from the interpre
 • High Photon Flux 70 eV HHG Source for Ultrafast Dynamics
  Klas R.:
  HIGH PHOTON FLUX 70 EV HHG SOURCE FOR ULTRAFAST DYNAMICS
  Univerza v Novi Gorici

  We present a high harmonic generation source driven by a nonlinearly compressed fiber laser system resulting in a record high photon flux of 1011 photons/s in single harmonics from 50- 70 eV. This unique property of the HHG source is underlined by static T-MOKE experiments with permalloy s
 • Energy enhancement of the target surface electron by using a 200 TW sub-picosecond laser
  Mao J. Y.:
  ENERGY ENHANCEMENT OF THE TARGET SURFACE ELECTRON BY USING A 200 TW SUB-PICOSECOND LASER
  Univerza v Novi Gorici

  One order of magnitude energy enhancement of the target surface electron beams with central energy at 11.5 MeV is achieved by using a 200 TW, 500 fs laser at an incident angle of 72° with a prepulse intensity ratio of 5×10−6. The experimental results demon
 1. Diplomsko delo (78042)
 2. Izvirni znanstveni članek (41801)
 3. Ni določena (23513)
 4. Video in druga učna gradiva (22333)
 5. Magistrsko delo (19351)
 6. Strokovni članek (5574)
 7. Pregledni znanstveni članek (4015)
 8. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3248)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3189)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3086)
 11. Doktorska disertacija (3035)
 12. Drugi članki ali sestavki (2374)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1466)
 14. Kratki znanstveni prispevek (1017)
 15. Elaborat, predštudija, študija (896)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (869)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Intervju (674)
 19. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (611)
 20. Predgovor, spremna beseda (578)
 21. Znanstvena monografija (553)
 22. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (542)
 23. Poljudni članek (538)
 24. Radijski ali TV dogodek (499)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (403)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (380)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (303)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (231)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (213)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (208)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (169)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Bibliografija, kazalo ipd. (124)
 38. Radijska ali televizijska oddaja (118)
 39. Predavanje na tuji univerzi (118)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (82)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (40)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Patent (27)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 52. Patentna prijava (21)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse