186.090 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Wisdom of groups promotes cooperation in evolutionary social dilemmas
  Szolnoki Attila, Wang Zhen, Perc Matjaž:
  WISDOM OF GROUPS PROMOTES COOPERATION IN EVOLUTIONARY SOCIAL DILEMMAS
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Whether or not to change strategy depends not only on the personal success of each individual, but also on the success of others. Using this as motivation, we study the evolution of cooperation in games that describe social dile
 • Triggered dynamics in a model of different fault creep regimes
  Kostić Srđan, Franović Igor, Perc Matjaž, Vasović Nebojša, Todorović Kristina:
  TRIGGERED DYNAMICS IN A MODEL OF DIFFERENT FAULT CREEP REGIMES
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  The study is focused on the effect of transient external force induced by a passing seismic wave on fault motion in different creep regimes. Displacement along the fault is represented by the movem
 • Sustainable institutionalized punishment requires elimination of second-order free-riders
  Perc Matjaž:
  SUSTAINABLE INSTITUTIONALIZED PUNISHMENT REQUIRES ELIMINATION OF SECOND-ORDER FREE-RIDERS
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Although empirical and theoretical studies affirm that punishment can elevate collaborative efforts, its emergence and stability remain elusive. By peer-punishment the sanctioning is something an individual elects to do depending on the
 • Stability of cooperation under image scoring in group interactions
  Nax Heinrich H., Szolnoki Attila, Perc Matjaž, Helbing Dirk:
  STABILITY OF COOPERATION UNDER IMAGE SCORING IN GROUP INTERACTIONS
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Image scoring sustains cooperation in the repeated two-player prisoner's dilemma through indirect reciprocity, even though defection is the uniquely dominant selfish behaviour in the one-shot game. Many real-wor
 • Spreading of cooperative behaviour across interdependent groups
  Jiang Luo-Luo, Perc Matjaž:
  SPREADING OF COOPERATIVE BEHAVIOUR ACROSS INTERDEPENDENT GROUPS
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Recent empirical research has shown that links between groups reinforce individuals within groups to adopt cooperative behaviour. Moreover, links between networks may induce cascading failures, competitive percolation, or contribute to efficient t
 • Single-cell analysis reveals IGF-1 potentiation of inhibition of the TGF-ß/Smad pathway of fibrosis in human keratocytes in vitro
  Šarenac Tomislav, Trapečar Martin, Gradišnik Lidija, Rupnik Marjan, Pahor Dušica:
  SINGLE-CELL ANALYSIS REVEALS IGF-1 POTENTIATION OF INHIBITION OF THE TGF-ß/SMAD PATHWAY OF FIBROSIS IN HUMAN KERATOCYTES IN VITRO
  Medicinska fakulteta

  Corneal wound healing is often affected by TGF-β–mediated fibrosis and scar formation. Guided fibrosis with IGF-1 and antifibrotic substances migh
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Ugotavljanje učinkov uporabe maske in dihalke pri začetnem učenju prsnega
  Moravec Tadeja:
  UGOTAVLJANJE UČINKOV UPORABE MASKE IN DIHALKE PRI ZAČETNEM UČENJU PRSNEGA
  Fakulteta za šport

  Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti razlike v učinkih programov začetnega učenja plavanja z masko in dihalko ali brez teh dveh pripomočkov na znanje plavanja predšolskih otrok. Raziskavo smo opravili na vzorcu 39. predšolskih otrok, starih 6 let ± 6 mesecev, ki so
 • Funkcionalna analiza metagenomov in rutinska identifikacija rastlinskih polimerov med fermentacijo v vampu prostoživečih prežvekovalcev
  Košeto Deni:
  FUNKCIONALNA ANALIZA METAGENOMOV IN RUTINSKA IDENTIFIKACIJA RASTLINSKIH POLIMEROV MED FERMENTACIJO V VAMPU PROSTOŽIVEČIH PREŽVEKOVALCEV
  Biotehniška fakulteta

  Rastline, s katerimi se prehranjujejo prežvekovalci, ki naseljujejo visokogorska področja, imajo izjemno visoko vsebnost lignina, kar predstavlja dodaten izziv za prebavno mikrobioto. Prostoživeči prežvekova
 • Analiza vpliva lokacije na vrednost stanovanj v Mestni občini Ljubljana
  Pirc Alenka:
  ANALIZA VPLIVA LOKACIJE NA VREDNOST STANOVANJ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Namen magistrskega dela je bilo analizirati vpliv lokacije na vrednost stanovanj v Mestni občini Ljubljana. Z izvedeno analizo smo želeli pripraviti objektiven vrednostni okvir, ki bi uporabniku omogočal primerjavo dveh lokacij na račun cenovnega ranga i
 • Preiskava nastajanja vročih razpok pri zlitinah Al-Zn
  Dolinar Gal:
  PREISKAVA NASTAJANJA VROČIH RAZPOK PRI ZLITINAH AL-ZN
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  Vroče trganje je ena od napak, ki se pojavljajo med ulivanjem aluminijevih zlitin. Poznavanje mehanizmov vročega trganja je zelo pomembno, če želimo proizvajati kvalitetne izdelke iz aluminijevih zlitin. V zaključni nalogi so bili preiskovani mehanizmi vročega trganja v aluminije
 • Sinteza in karakterizacija prevlek iz Al2O3 na jeklu C45 po sol-gel postopku
  Jerina Kaja:
  SINTEZA IN KARAKTERIZACIJA PREVLEK IZ AL2O3 NA JEKLU C45 PO SOL-GEL POSTOPKU
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  S sol-gel postopkom lahko sintetiziramo čiste in homogene materiale s širokim naborom lastnosti. Na ta način lahko izdelamo materiale v različnih oblikah, kot so prah, vlakna, ploščice ali tanke plasti. Prednosti izdelave materialov po postopku solgel so ni
 • Prva pomoč pri zunanjih krvavitvah
  Gostiša Jure:
  PRVA POMOČ PRI ZUNANJIH KRVAVITVAH
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Prva pomoč je, kljub dobro organizirani nujni medicinski pomoči z izobraženim kadrom in uporabo sodobnih pripomočkov, pri reševanju življenja še vedno ključnega pomena za preživetje in hitrejše okrevanje poškodovanca. Prvo pomoč največkrat izvajamo s preprostimi pripomočki, ki jih imamo pri sebi (na
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (72922)
 2. Izvirni znanstveni članek (30823)
 3. Video in druga učna gradiva (20799)
 4. Magistrsko delo (14274)
 5. Ni določena (13607)
 6. Strokovni članek (5150)
 7. Pregledni znanstveni članek (3538)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2981)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2885)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2885)
 11. Doktorska disertacija (2648)
 12. Drugi članki ali sestavki (2277)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1379)
 14. Kratki znanstveni prispevek (801)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (796)
 16. Poljudni članek (742)
 17. Specialistično delo (701)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (576)
 19. Znanstvena monografija (503)
 20. Intervju (495)
 21. Radijski ali TV dogodek (494)
 22. Predgovor, spremna beseda (484)
 23. Elaborat, predštudija, študija (390)
 24. Raziskovalni podatki (358)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (355)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (350)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (339)
 28. Strokovna monografija (262)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (220)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (211)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (177)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (162)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (159)
 34. Druga izvedena dela (151)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (92)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 42. Programska oprema (86)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (85)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (70)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (37)
 46. Umetniško delo (28)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (21)
 50. Razstava (18)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (11)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse