188.912 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Prijemalo za plezajočega robota
  Peršak Tadej:
  PRIJEMALO ZA PLEZAJOČEGA ROBOTA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Plezajoči robot bi se v prihodnosti lahko uporabljal za pregled in vzdrževanje mostov. Po mostu bi robot lahko plezal s pomočjo diletacijskih lukenj, ki ostanejo od gradnje, lahko pa bi se povezali en na drugega in zgradili kakšno konstrukcijo iz svojih teles. Namen je razvi
 • Ugotavljanje možnosti izboljšanja upravljanja finančnega premoženja Slovenije
  Rebrica Nevenka:
  UGOTAVLJANJE MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA UPRAVLJANJA FINANČNEGA PREMOŽENJA SLOVENIJE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Finančno premoženje države zajema naložbe države v pravne osebe in terjatve. Pri naložbah države v pravne osebe je ključnega pomena upravljanje državnih podjetij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj je država (javni zavodi, javni gospodarski zavo
 • Odpornost proti protimikrobnim zdravilom povzročiteljev zoonoz izoliranih iz živali in živil v republiki sloveniji v letih 2008 do 2013
  Grabnar Dobnikar Neža:
  ODPORNOST PROTI PROTIMIKROBNIM ZDRAVILOM POVZROČITELJEV ZOONOZ IZOLIRANIH IZ ŽIVALI IN ŽIVIL V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2008 DO 2013
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  V magistrski nalogi smo preverjali, ali sta trenda prodaje protimikrobnih zdravil za zdravljenje živali, namenjenih proizvodnji hrane in mikrobne odpornosti v živalih in žival
 • Čustveno delo kot povzročitelj stresa pri delu zdravstvenega osebja v prehospitalnem okolju
  Jus Aleksander:
  ČUSTVENO DELO KOT POVZROČITELJ STRESA PRI DELU ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PREHOSPITALNEM OKOLJU
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Izhodišče: V prehospitalnem okolju se zdravstveno osebje srečuje s čustvenimi in fizičnimi težavami pacientov, ob katerih morajo v procesu sprejema in ob soočanju z njihovimi težavami ohraniti profesionalno distanco. Čustveno delo ima v proc
 • Klinična uporabnost biokemijskih označevalcev in testa agregacije trombocitov pri ishemični možganski kapi
  Menih Marija:
  KLINIČNA UPORABNOST BIOKEMIJSKIH OZNAČEVALCEV IN TESTA AGREGACIJE TROMBOCITOV PRI ISHEMIČNI MOŽGANSKI KAPI
  Medicinska fakulteta

  Visoki nivoji VWF so bili napovedniki tako teže možganske kapi kot tudi slabega kliničnega izhoda, ne pa podvrste IMK. VWF bi lahko služil kot prognostični napovednik kliničnega izhoda pri IMK. Nivoji DD, FG in HC niso bili povezani
 • Izkoriščanje sončne energije za ogrevanje in hlajenje inštituta za energetiko
  Krošelj Uroš:
  IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE ZA OGREVANJE IN HLAJENJE INŠTITUTA ZA ENERGETIKO
  Fakulteta za energetiko

  V diplomskem delu sem raziskoval možnosti uporabe sončne energije za ogrevanje in hlajenje inštituta za energetiko. Namen raziskovanja je ugotoviti, kakšne so možnosti uporabe paraboličnih sončnih kolektorjev za točno določen prostor. Osredotočil sem se na prosto
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Avtomatizacija farmacevtske komore za delo v nadzorovanih pogojih
  KOPINA GREGOR:
  AVTOMATIZACIJA FARMACEVTSKE KOMORE ZA DELO V NADZOROVANIH POGOJIH
  Fakulteta za elektrotehniko

  V diplomskem delu je opisana avtomatizacija farmacevtske zaščitne komore za delo v nadzorovanih pogojih. Naprava je bila na zahtevo velikega slovenskega farmacevtskega podjetja izdelana v podjetju Iskra PIO, v katerem sem opravljal študentsko delo. V diplomskem delu sem
 • Interaktivni atlas slovenskih narečnih besed
  ŠAJN GREGOR:
  INTERAKTIVNI ATLAS SLOVENSKIH NAREČNIH BESED
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Slovenske narečne besede so zajete v različnih knjigah in publikacijah, ki so izšle skozi leta. Veliko knjig, ki pokrivajo tovrstno tematiko, se v digitalni obliki nahaja na spletni strani Fran, kjer lahko poiščemo želeno narečno besedo in dobimo rezultate iz Slovenskega lingvis
 • Pretreniranost pri kandidatih za košarkarsko reprezentanco U-18
  Peterca Jošt:
  PRETRENIRANOST PRI KANDIDATIH ZA KOŠARKARSKO REPREZENTANCO U-18
  Fakulteta za šport

  Sindrom pretreniranosti se lahko pojavi pri športnikih v vseh športih in v vseh starostnih obdobjih in se mu, kljub resnim zdravstvenim posledicam, ne posveča dovolj pozornosti. Razlog za to je verjetno težnja po rezultatu in premalo izobraženi in nekompetentni trenerji. V diploms
 • Razvoj spletne aplikacije za vzdrževanje podatkov o projektih z uporabo metodologije Scrum
  DEBEVEC NEJC:
  RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV O PROJEKTIH Z UPORABO METODOLOGIJE SCRUM
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu je predstavljen razvoj spletne aplikacije za planiranje in spremljanje poslovne uspešnosti podjetja. Na začetku je opisana metodologija Scrum, katero smo uporabili za razvoj projekta. Opisali smo glavne sestavne de
 • Razvoj spletnih aplikacij, ki delujejo brez internetne povezave
  VENKO TILEN:
  RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ, KI DELUJEJO BREZ INTERNETNE POVEZAVE
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Ta diplomska naloga poskuša rešiti problem uporabe spletnih aplikacij, ko internetna povezava ni na voljo oziroma je zelo slaba. V njej smo skušali prikazati, kako ustvariti spletno aplikacijo, ki bo delovala in omogočala večino funkcionalnosti, tudi če uporab
 • Traffic policy in Skopje
  Atanasoski Boban:
  TRAFFIC POLICY IN SKOPJE
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  In Skopje, as well as in the other Macedonian municipalities, there is no practice or experience with strategic transport planning. Traffic policy implementation strategies are meant to help municipalities overcome such problems. It means making decisions in collaboration with stakeholders and r
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (71967)
 2. Izvirni znanstveni članek (31834)
 3. Video in druga učna gradiva (20817)
 4. Ni določena (18023)
 5. Magistrsko delo (14566)
 6. Strokovni članek (5200)
 7. Pregledni znanstveni članek (3607)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3054)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2906)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2866)
 11. Doktorska disertacija (2662)
 12. Drugi članki ali sestavki (2293)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1353)
 14. Elaborat, predštudija, študija (883)
 15. Kratki znanstveni prispevek (829)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (801)
 17. Specialistično delo (701)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 19. Znanstvena monografija (508)
 20. Intervju (506)
 21. Predgovor, spremna beseda (489)
 22. Poljudni članek (484)
 23. Radijski ali TV dogodek (476)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (385)
 25. Raziskovalni podatki (358)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (352)
 28. Strokovna monografija (289)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (217)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (215)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (185)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (161)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (161)
 34. Druga izvedena dela (151)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (139)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 41. Predavanje na tuji univerzi (93)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (87)
 43. Programska oprema (85)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (71)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (38)
 46. Umetniško delo (32)
 47. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 48. Patent (25)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 50. Umetniški sestavek (21)
 51. Razstava (18)
 52. Patentna prijava (17)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse