191.163 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Primerjalna analiza mobilnih rešitev CRM
  Žerdin Rok:
  PRIMERJALNA ANALIZA MOBILNIH REŠITEV CRM
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V današnjem času morajo podjetja za svoj obstoj in uspeh na trgu, zaradi povečanja konkurence, poleg ponujanja kakovostnih izdelkov ali storitev, imeti vzpostavljene dobre odnose s strankami. Podjetja uporabljajo koncept upravljanja odnosov s strankami, ki jim pomaga na enem mestu hraniti pomembn
 • Področja in pristojnosti okoljskih inšpektorjev ter problematika pri odkrivanju kršitev
  Ukmar Rebeka:
  PODROČJA IN PRISTOJNOSTI OKOLJSKIH INŠPEKTORJEV TER PROBLEMATIKA PRI ODKRIVANJU KRŠITEV
  Fakulteta za varnostne vede

  V današnjem času se v svetu in v Sloveniji veliko govori in piše o varstvu okolja, saj smo bili prav v tem letu priča njegovemu onesnaženju, in sicer zraka, vode, zemlje. Prav zaradi skrbi za okolje je v diplomski nalogi predstavljeno, kakšno vlogo
 • Friedrich baron Schmidt in sakralna arhitektura 19. stoletja na Slovenskem
  Gačnik Urška:
  FRIEDRICH BARON SCHMIDT IN SAKRALNA ARHITEKTURA 19. STOLETJA NA SLOVENSKEM
  Filozofska fakulteta

  Diplomska naloga se posveča sakralni arhitekturi 19. stoletja. Podrobneje opisuje opus enega izmed pomembnejših arhitektov tega obdobja – Friedricha barona Schmidta. Glavna tema je njegovo delovanje na Slovenskem, na Bledu in v Kočevju, kjer je načrtoval dve izmed pome
 • Grafična mapa Oroslan: alternativne umetniške prakse v Prekmurju v 80-ih letih
  Skušek Nastja:
  GRAFIČNA MAPA OROSLAN: ALTERNATIVNE UMETNIŠKE PRAKSE V PREKMURJU V 80-IH LETIH
  Filozofska fakulteta

  Osrednja tema diplomskega dela je poskus orisa dogajanja na alternativni umetniški sceni osemdesetih let v Prekmurju. Osredotočila sem se predvsem na grafično mapo Oroslan, ki je nastala v okviru Kluba Mladih Murske Sobote. Glavno vlogo pri njenem nastanku so imel
 • Vrednotenje delniških opcij v bančnem sistemu
  Peček Anja:
  VREDNOTENJE DELNIŠKIH OPCIJ V BANČNEM SISTEMU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V magistrskem delu analiziramo vrednotenje delniških opcij ter metodo "delta hedging", s katero lahko investitorji zmanjšajo izpostavljentost tveganju, ki ga prinaša izdaja izvedenega finančnega instrumenta. V teoretičnem okvirju dela opredelimo vrste izvedenih finančnih instrument
 • Inhaltliche Analyse der öffentlichen Meinungen von Miro Cerar, Angela Merkel und Werner Faymann zur Migrationskrise in Europa
  Sabelnik Jure:
  INHALTLICHE ANALYSE DER ÖFFENTLICHEN MEINUNGEN VON MIRO CERAR, ANGELA MERKEL UND WERNER FAYMANN ZUR MIGRATIONSKRISE IN EUROPA
  Filozofska fakulteta

  Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Flüchtlingskrise eine große Herausforderung in der Geschichte Europas darstellt. Auch die europäischen Werte sind folglich auf dem Prüfungsstand. Slowenien als Transitland mi
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (73209)
 2. Izvirni znanstveni članek (31227)
 3. Video in druga učna gradiva (21249)
 4. Ni določena (18229)
 5. Magistrsko delo (15808)
 6. Strokovni članek (5220)
 7. Pregledni znanstveni članek (3644)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3059)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2916)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2779)
 11. Doktorska disertacija (2681)
 12. Drugi članki ali sestavki (2101)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1320)
 14. Elaborat, predštudija, študija (882)
 15. Kratki znanstveni prispevek (831)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (799)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 19. Znanstvena monografija (510)
 20. Intervju (507)
 21. Predgovor, spremna beseda (499)
 22. Poljudni članek (489)
 23. Radijski ali TV dogodek (479)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (378)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (359)
 26. Raziskovalni podatki (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (352)
 28. Strokovna monografija (290)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (216)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (216)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (161)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (159)
 34. Druga izvedena dela (159)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 41. Predavanje na tuji univerzi (93)
 42. Programska oprema (85)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (68)
 44. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (67)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (40)
 46. Umetniško delo (32)
 47. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 48. Razstava (25)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 50. Patent (22)
 51. Umetniški sestavek (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 53. Patentna prijava (17)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse