210.543 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Izboljšanje učinkovitosti procesa vgradnje avtoplinskega sistema
  Koprivnikar Jurij:
  IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI PROCESA VGRADNJE AVTOPLINSKEGA SISTEMA
  Fakulteta za organizacijske vede

  Avtoplin (UNP) se je kot pogonski derivat v Evropi v zadnjem desetletju zelo razširil, vedno več voznikov se odloča za tovrstne predelave svojega vozila. Z nekajletnim zamikom se je začel uveljavljati tudi v Sloveniji – povpraševanje se je v zadnjih treh letih p
 • Financiranje sistema zdravstvenega varstva na temelju solidarnosti in socialne pravičnosti
  Klemenčič Špela:
  FINANCIRANJE SISTEMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA TEMELJU SOLIDARNOSTI IN SOCIALNE PRAVIČNOSTI
  Fakulteta za organizacijske vede

  Zaradi demografskih in družbenih sprememb ter hkrati zaradi omejevanja javne porabe zaradi finančne krize, ki je prizadela Evropo po letu 2008, se (javni) sistemi zdravstvenega varstva v mnogih državah na svetu soočajo z velikimi finančni
 • Primerjava pristopov k izgradnji pogresivnih spletnih aplikacij z orodjem Webstorm
  Visočnik Kevin:
  PRIMERJAVA PRISTOPOV K IZGRADNJI POGRESIVNIH SPLETNIH APLIKACIJ Z ORODJEM WEBSTORM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu smo najprej predstavili progresivne spletne aplikacije, njihov izvor, delovanje in druge značilnosti. Poglobili smo se tudi v delovanje storitvenih delavcev in pojasnili, zakaj so tako pomembni. Nato smo
 • Morfološke in genetske analize posameznih genotipov iz oblikovnega kroga širokolistne močvirnice (Epipactis helleborine s.l.) na območju Goričkega
  Ivanuš Anja:
  MORFOLOŠKE IN GENETSKE ANALIZE POSAMEZNIH GENOTIPOV IZ OBLIKOVNEGA KROGA ŠIROKOLISTNE MOČVIRNICE (EPIPACTIS HELLEBORINE S.L.) NA OBMOČJU GORIČKEGA
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Močvirnice (rod Epipactis) predstavljajo taksonomsko zapleteno skupino nižjih taksonov znotraj družine kukavičevk. Težave pri identifikaciji in taksonomskem razvrščanju povzr
 • Študija primera izboljšave skupne učinkovitosti v proizvodnem procesu
  Kalan Rok:
  ŠTUDIJA PRIMERA IZBOLJŠAVE SKUPNE UČINKOVITOSTI V PROIZVODNEM PROCESU
  Fakulteta za organizacijske vede

  Tehnološka zahtevnost proizvodov, visoki standardi kakovosti, omejene proizvodne kapacitete in svetovna konkurenca silijo podjetja k stalnim izboljšavam in zagotavljanju dobičkonosnosti. S tem namenom je v magistrski nalogi predstavljena praktična izvedba projekta
 • Vzpostavitev sistema upravljanja informacijske varnosti v javnem skladu
  Trček Darinka:
  VZPOSTAVITEV SISTEMA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKE VARNOSTI V JAVNEM SKLADU
  Fakulteta za organizacijske vede

  V magistrskem delu smo predstavili model vzpostavitve sistema upravljanja informacijske varnosti v štirih fazah, pri čemer smo zasledovali procesni pristop z uporabo temeljnih faz Demingovega kroga – načrtovanje, uvedba, preverjanje in ukrepanje, ki jih pripo
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • The importance of friction coefficient between vehicle tyres and concrete safety barrier to vehicle rollover
  Trajkovski Jovan, Ambrož Miha, Kunc Robert:
  THE IMPORTANCE OF FRICTION COEFFICIENT BETWEEN VEHICLE TYRES AND CONCRETE SAFETY BARRIER TO VEHICLE ROLLOVER
  Fakulteta za strojništvo

  The most important mechanical factors in an impact scenario of a vehicle into a concrete safety barrier are vehicle speed, the impact angle, the static stability factor of the vehicle as well as the c
 • Blast response of light armoured vehicles (LAVs) with flat and V-hull floor
  Trajkovski Jovan, Perenda Jasenko, Kunc Robert:
  BLAST RESPONSE OF LIGHT ARMOURED VEHICLES (LAVS) WITH FLAT AND V-HULL FLOOR
  Fakulteta za strojništvo

  Light armoured vehicles (LAVs) can be exposed to mine explosions despite the fact that they are generally not designed to withstand such loadings. The hull floor of LAVs is usually made of a plate only a few millimetres thin and
 • Adhezija bakterij na materialih, ki so v stiku s krnom
  Lipovž Urban:
  ADHEZIJA BAKTERIJ NA MATERIALIH, KI SO V STIKU S KRNOM
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Ključen sestavni del proteze je ležišče. Ležišče je v neposrednem stiku s kožo krna, kar daje možnost za prenos bakterij iz kože na material. Najbolj razširjena vrsta bakterij stalne mikrobiote kože so stafilokoki, med katere spada bakterija Staphylococcus epidermidis. Na adhezijo
 • Zajem in vizualizacija podatkov z mobilno aplikacijo v brezžičnem senzorskem omrežju
  KOKALJ NEJC:
  ZAJEM IN VIZUALIZACIJA PODATKOV Z MOBILNO APLIKACIJO V BREZŽIČNEM SENZORSKEM OMREŽJU
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V okviru naloge smo izdelali mobilno aplikacijo za pregled nad stanjem brezžičnih senzorjev. Uporabili smo brezžično senzorsko omrežje, razvito na Institutu \sn{Jožef Stefan}. Brezžične senzorje smo nadgradili z možnostjo merjenja vlage. M
 • Computer supported Play-along music
  Špica Amela:
  COMPUTER SUPPORTED PLAY-ALONG MUSIC
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Score following problem is the problem of a real-time matching of musical performance to the corresponding musical score. We also want to provide an algorithm which would follow the soloist, even when (s)he makes jumps in the score while performing. Using a string representation of the s
 • RAZMERJA MED FUNKCIONARJI IN URADNIKI
  DEDIĆ ZLATAN:
  RAZMERJA MED FUNKCIONARJI IN URADNIKI
  Fakulteta za upravo

  V razmerju med funkcionarji in uradniki se pojavljajo vprašanja o sodelovanju in vlogah v procesih, ki so politične ali birokratske narave. V današnjih časih je naloga uradnika več kot strogo izvajanje predpisov. Uradniki, ki izvajajo predpise, prevzemajo tudi vlogo svetovalcev, tako v razmerju do strank
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (79421)
 2. Izvirni znanstveni članek (52167)
 3. Ni določena (25310)
 4. Video in druga učna gradiva (22429)
 5. Magistrsko delo (20418)
 6. Strokovni članek (6155)
 7. Pregledni znanstveni članek (4392)
 8. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3551)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3538)
 10. Doktorska disertacija (3101)
 11. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3075)
 12. Drugi članki ali sestavki (2612)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1422)
 14. Kratki znanstveni prispevek (1228)
 15. Elaborat, predštudija, študija (898)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (870)
 17. Intervju (839)
 18. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (730)
 19. Specialistično delo (712)
 20. Predgovor, spremna beseda (651)
 21. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (622)
 22. Znanstvena monografija (589)
 23. Poljudni članek (543)
 24. Radijski ali TV dogodek (493)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (409)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (394)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (306)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (228)
 31. Druga izvedena dela (202)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (195)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (170)
 35. Bibliografija, kazalo ipd. (170)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (136)
 38. Predavanje na tuji univerzi (120)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (88)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (81)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (41)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (31)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (25)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse