Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 296
Diplomsko delo
Oznake: mikrobni produkti;kozmetika;hialuronska kislina;mikroalge;botulin toksin;bioaktivni peptidi;
Kozmetika je področje nenehnega napredka, novosti in izboljšav, saj smo ljudje vedno bolj pozorni na sestavo izdelkov, ki jih vnašamo na tak ali drugačen način v svoje telo. Posledično vse pogosteje posegamo po kozmetičnih produktih z naravnim izvorom, katerih virov je lahko več. V tem diplomskem de ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: epigenetika;prehrana;nutriepigenetika;epigenetske spremembe;
Diplomska naloga obravnava področje nutriepigenetike, ki vključuje vpliv hrane in njenih komponent na epigenetske spremembe, kot so metilacija deoksiribonukleinske kisline, metilacija in demetilacija histonov, acetilacija in deacetilacija histonov ter izražanje nekodirajočih molekul ribonukleinske k ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: hrana;nutrigenomika;nutrigenetika;prehranska genomika;
V diplomskem delu sta predstavljeni nutrigenomika in nutrigenetika. Nutrigenetika preučuje, kako lahko različice v genetskem zapisu med posamezniki spremenijo njihov fiziološki odziv na hrano, nutrigenomika pa po drugi strani preučuje neposreden in posreden vpliv komponent hrane na genom, transkript ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;alternativna sladila;saharoza;umetna sladila;naravna sladila;
Namen diplomske naloge je raziskati področje alternativnih sladil saharozi, med katere uvšrčamo kemijsko sintetizirana oziroma umetna sladila in naravna sladila. Še dandanes poteka polemika o njihovi varnosti in njihovem dejanskem vplivu na človekovo zdravje. Iz prvotnega pozitivnega mnenja o sladil ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: kakavovec;kakavovo zrno;bioproces;mikroorganizmi;čokolada;starter kultura;
Na kakovost čokolade vpliva veliko dejavnikov. Poleg genskega tipa kakavovca (Theobroma cacao) in rastnega okolja imajo znaten prispevek pri razvoju arome tudi številne vrste mikroorganizmov in kasnejši postopki obdelave kakavovih zrn. Bioproces, ki steče z zmesi zrn in pulpe, je nujen korak v proiz ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: UV sevanje;UV filtri;mikroalge;biotehnologija;
Diplomsko delo v prvem delu vključuje pregled škodljivih učinkov UV sevanja in UV filtrov, ki jih uporabljajo v sredstvih za zaščito pred soncem. Prav tako vključuje pregled prilagoditve mikroalg na UV sevanje in zaščitne učinke spojin mikroalg, kot alternativa UV filtrom. V drugem delu pa so predst ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: proteinopatija;nevrodegenerativne bolezni;Alzheimerjeva bolezen;Parkinsonova bolezen;amiolid-ß;%-sinuklein;rastlinski ekstrakti;modelni organizmi;
Nevrodegenerativne bolezni prizadenejo živčevje, pojavijo pa se lahko zaradi različnih vzrokov. Eden od teh je proteinopatija. V različnih raziskavah so ugotavljali, ali lahko rastlinske ekstrakte uporabimo za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni. Spojine v rastlinskih ekstraktih imajo antioksida ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: proteini;večfunkcionalni proteini;"moonlight" proteini;
»Moonlight« proteini (ang. Moonlight Proteins, MPs) so podskupina večfunkcionalnih proteinov, za katere je značilno, da z eno polipeptidno verigo opravljajo več (običajno nepovezanih) biokemijskih ali biofizikalnih funkcij. Večfunkcionalnost pri tem ni posledica fuzije genov, prerazporejanja DNA, al ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: staranje;poti zaznavanja hranil;biotehnologija;RLS;CLS;
Diplomsko delo obsega predstavitev rezultatov določenih raziskav staranja na kvasovki kot modelnem organizmu. Zaradi vse večjega deleža starega prebivalstva, postaja staranje tema, ki se vedno bolj raziskuje z namenom kakovostnejšega in daljšega življenja. Na staranje lahko vplivamo z genetskim spre ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: fermentacija živil;tehnike fermentacije;razvoj fermentacije;substrati;mikroorganizmi;
Fermentacija živil je ena najstarejših tehnologij človeštva, ki se je razvila iz naravnih procesov že pred začetkom človeške dobe ter je še danes velikega pomena in je razširjena po celem svetu. Napredek je naraščal eksponentno, kjer so se v zadnjih desetletjih tisočletja stare tradicionalne tehnike ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 296
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: