181.804 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Infliximab pri zdravljenju hudega na kortikosteroide neodzivnega zagona ulceroznega kolitisa - prikaz primera
  Urlep Žužej Darja, Dolinšek Jernej, Mičetić-Turk Dušanka:
  INFLIXIMAB PRI ZDRAVLJENJU HUDEGA NA KORTIKOSTEROIDE NEODZIVNEGA ZAGONA ULCEROZNEGA KOLITISA - PRIKAZ PRIMERA
  Medicinska fakulteta

  Izhodišča: Ulcerozni kolitis (UK) lahko poteka kot akutni zagon s hudo stopnjo vnetne dejavnosti, ki predstavlja življenje ogrožajoče stanje. Kortikosteroidi (KS) v intravenski obliki so zdr
 • Vpliv 24-urnega neinvazivnega merjenja krvnega tlaka na obravnavo bolnikov z arterijsko hipertenzijo v družinski medicini
  Petek Šter Marija, Kersnik Janko:
  VPLIV 24-URNEGA NEINVAZIVNEGA MERJENJA KRVNEGA TLAKA NA OBRAVNAVO BOLNIKOV Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO V DRUŽINSKI MEDICINI
  Medicinska fakulteta

  Izhodišča: Podatki, pridobljeni s pomočjo 24-urnega neinvazivnega merjenja krvnega tlaka (24- NMKT), so pomembno dopolnilo k ambulantnim meritvam krvnega tlaka v diagnostiki hipertenzije in spremljanju
 • Prikrite nevarnosti v simulacijskem centru
  Križmarić Miljenko, Manohin Aleksander:
  PRIKRITE NEVARNOSTI V SIMULACIJSKEM CENTRU
  Medicinska fakulteta

  V prispevku poudarjamo pomembnost neoporečnosti vseh naprav v simulacijskih centrih in prikazujemo primer uhajanja dušikovega oksidula (N2O) skozi poškodovan urejevalnik tlaka. Nepravilnost delovanja urejevalnika tlaka (reducirnega ventila) je bila prikrita dalj časa, zato j
 • TRŽNA IZHODIŠČA ZA VSTOP RIBIŠKE TRGOVINE SOM, D.O.O. NA HRVAŠKI TRG
  Luzar Simona:
  TRŽNA IZHODIŠČA ZA VSTOP RIBIŠKE TRGOVINE SOM, D.O.O. NA HRVAŠKI TRG
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Podjetje SOM, d. o. o., je stacionarna in spletna trgovina, ki prodaja opremo za športni in rekreacijski ribolov v Sloveniji. Zaradi hitre rasti in razvoja razmišlja o vstopu na tuje trge, predvsem kulturna in geografska povezanost držav ter velike površine sladkih i
 • Temačni kraji in zgodbe občin brežice in krško kot osnova za razvoj temačnega turizma
  Veble Nina:
  TEMAČNI KRAJI IN ZGODBE OBČIN BREŽICE IN KRŠKO KOT OSNOVA ZA RAZVOJ TEMAČNEGA TURIZMA
  Fakulteta za turizem

  Temačni turizem lahko opredelimo kot turizem, ki vključuje potovanja v kraje, povezane s smrtjo, nasiljem, različnimi nesrečami in katastrofami, ki imajo še vedno močan vpliv na naše življenje. Tovrstne kraje označujemo kot temačne. Potovanja v takšne kraje so
 • Forenzična bolnišnica skozi zgodovino kazenskega prava in forenzične psihiatrije
  Nerat Barbara, Pivec Gregor:
  FORENZIČNA BOLNIŠNICA SKOZI ZGODOVINO KAZENSKEGA PRAVA IN FORENZIČNE PSIHIATRIJE
  Medicinska fakulteta

  V prispevku je celostno prikazan medicinski terapevtski ukrep – forenzična bolnišnica, za katero si v skladu s tezo, da si za odgovor kazenskega pravosodja na ravnanja splošno nevarnih storilcev kaznivih dejanj ne glede na njihovo duševno zdravje v
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Napovedovanje donosa delnic s pomočjo računovodskih podatkov
  Povšič Rok:
  NAPOVEDOVANJE DONOSA DELNIC S POMOČJO RAČUNOVODSKIH PODATKOV
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Srednje močna oblika teorije učinkovitih trgov pravi, da so vse javne informacije vsebovane v cenah delnic. Glede na to teorijo javni računovodski podatki ne morejo imeti sposobnosti napovedovanja prihodnjih presežnih donosov. Z uporabo letnih in četrtletnih račun
 • Paralelizacija Gram–Schmidtovega algoritma na sistemu Intel Xeon Phi
  MLADOVAN DOMEN:
  PARALELIZACIJA GRAM–SCHMIDTOVEGA ALGORITMA NA SISTEMU INTEL XEON PHI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Gram-Schmidtov postopek je klasičen postopek za ortonormiranje množice vektorjev v vektorskem prostoru s skalarnim produktom. Obstaja več imple- mentacij Gram-Schmidtovega postopka. Klasičen, modificiran in iterativno klasičen Gram-Schmidtov postope
 • Virtualna oprema prostora prikazana z Oculus Rift očali
  MILOŠEVIĆ MATEJ:
  VIRTUALNA OPREMA PROSTORA PRIKAZANA Z OCULUS RIFT OČALI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi je predstavljen razvoj aplikacije za načrtovanje in opremljanje prostora. Aplikacija omogoča vnos večnadstropnih prostorov in opreme zanje. Uporabnik si lahko z uporabo Oculus Rift očal prostor ogleda v 3D. Predstavljeni so še nekateri programi
 • Vpliv poravnave na uspešnost razpoznavanja uhljev
  RIBIČ METOD:
  VPLIV PORAVNAVE NA USPEŠNOST RAZPOZNAVANJA UHLJEV
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Uhlji kot biometrična modalnost so postali pomemben vir za samodejno razpoznavo oseb, predvsem v scenarijih nadzornih aplikacij, kjer se obraz ne vidi frontalno. V preteklih letih je priljubljenost metod lokalnih deskriptorjev narasla zaradi njihove invariantnosti na osvetl
 • Aplikacija za dihalno vadbo na mobilnem telefonu
  MRAK LUKA:
  APLIKACIJA ZA DIHALNO VADBO NA MOBILNEM TELEFONU
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Tehnika dihanja skozi priprte ustnice je način izvajanja dihalnih vaj, ki se uporablja za lajšanje različnih zdravstvenih težav. V okviru diplomskega dela smo se zato odločili za razvoj mobilne aplikacije, ki je namenjena predvajanju zvočnih datotek, uporabnik pa z izvajanjem
 • Sestavljanje genoma iz odčitkov zaporedja
  Rezar Matija:
  SESTAVLJANJE GENOMA IZ ODČITKOV ZAPOREDJA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V grobem lahko postopek sestavljanja genoma opišemo kot iskanje Eulerjevih obhodov v de Bruijnovih grafih. V nalogi povzamemo teorijo podatkovnih struktur za predstavitev (de Bruijnovih) grafov in opišemo nekaj implementacij. Usmerjen graf G(V,E) lahko predstavimo kot množico u
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (71039)
 2. Izvirni znanstveni članek (30336)
 3. Video in druga učna gradiva (20514)
 4. Ni določena (13526)
 5. Magistrsko delo (12953)
 6. Strokovni članek (5162)
 7. Pregledni znanstveni članek (3501)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2978)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2859)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2849)
 11. Doktorska disertacija (2602)
 12. Drugi članki ali sestavki (2271)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1386)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (778)
 15. Kratki znanstveni prispevek (778)
 16. Poljudni članek (742)
 17. Specialistično delo (700)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Znanstvena monografija (499)
 20. Intervju (496)
 21. Radijski ali TV dogodek (491)
 22. Predgovor, spremna beseda (478)
 23. Elaborat, predštudija, študija (390)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (357)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (353)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (334)
 28. Strokovna monografija (260)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (221)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (211)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (169)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (160)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (157)
 34. Druga izvedena dela (146)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Programska oprema (86)
 42. Predavanje na tuji univerzi (85)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (84)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (66)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (36)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (21)
 50. Razstava (18)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (12)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse