213.885 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Domači okoliš, prehrana in raba prehranjevalnih habitatov velikega skovika ( Otus scops ) v mozaični kulturni krajini na Goričkem (SV Slovenija)
  Koležnik Barbara:
  DOMAČI OKOLIŠ, PREHRANA IN RABA PREHRANJEVALNIH HABITATOV VELIKEGA SKOVIKA ( OTUS SCOPS ) V MOZAIČNI KULTURNI KRAJINI NA GORIČKEM (SV SLOVENIJA)
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Zaradi številčnega upada populacije velikega skovika Otus scops na Goričkem, smo v letih 2012 in 2013 izvedli ekološko raziskavo o domačem okolišu, prehrani in rabi prehranjeva
 • Uvajanje odkovkov za znižanje stroškov v podjetju Pišek - Vitli Krpan, d.o.o.
  Orač Matic:
  UVAJANJE ODKOVKOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV V PODJETJU PIŠEK - VITLI KRPAN, D.O.O.
  Fakulteta za strojništvo

  Z uvajanjem novih izdelkov v proizvodni program podjetja so se v proizvodnji pojavila ozka grla, ki smo jih skušali rešiti z racionalizacijo. Za proizvodni program podjetja je bila izdelana ABC analiza, iz katere je bilo razvidno, da bomo največji učinek racionali
 • Uporaba diskusije kot učne metode pri pouku družbe v 4. in 5. razredu
  Dobaj Ana:
  UPORABA DISKUSIJE KOT UČNE METODE PRI POUKU DRUŽBE V 4. IN 5. RAZREDU
  Pedagoška fakulteta

  Diskusija ali razprava je vrsta razgovora, ki ima ob vsebinskih nalogah pri pouku tudi formalne. Učenci si razvijajo sposobnost mišljenja, govornega izražanja, sposobnost izražanja mnenj, znanj in občutkov, navajanje na poslušanje govorca in odzivanje na njegov govor. V magis
 • Učinek revitalizacijskih posegov na obrežno vegetacijo na primeru mrtvice Petišovsko jezero/ Csiko legelo, Prekmurje
  Pernat Valentina:
  UČINEK REVITALIZACIJSKIH POSEGOV NA OBREŽNO VEGETACIJO NA PRIMERU MRTVICE PETIŠOVSKO JEZERO/ CSIKO LEGELO, PREKMURJE
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Mrtvice predstavljajo enega glavnih naravnih vodnih habitatov za mnoge rastlinske in živalske vrste, a v zadnjih desetletjih močno izginjajo, zato je strategija njihovega ohranjanja izjemnega pomena. Naša
 • Posplošitve markovskih funkcij in njihove inverzne limite
  Lunder Tjaša:
  POSPLOŠITVE MARKOVSKIH FUNKCIJ IN NJIHOVE INVERZNE LIMITE
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Disertacija se ukvarja s študijem posebnih tipov posplošenih inverznih limit. V disertaciji smo uspešno rešili problem izbire definicije posplošenih markovskih funkcij in definicije enakosti vzorcev dveh takšnih funkcij, ki nam omogoča, da se tudi za razred večlič
 • Sistem strojnega vida za prepoznavo površinskih napak
  Petek Marcel:
  SISTEM STROJNEGA VIDA ZA PREPOZNAVO POVRŠINSKIH NAPAK
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Magistrsko delo podaja pregled metod za propoznavo površinskih napak na obdelovancih. Objekti opazovanja so krmilne tipke, podsklop ohišij v elektroomaricah. Predstavljene bodo tri metode razvrščanja krmilnih tipk v dober in slab razred. Zajemanje slik
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Sinteza in vredonotenje potencialnih zaviralcev N-acetilglukozaminil transferaze
  Sterle Maša:
  SINTEZA IN VREDONOTENJE POTENCIALNIH ZAVIRALCEV N-ACETILGLUKOZAMINIL TRANSFERAZE
  Fakulteta za farmacijo

  O-beta-N-acetilglukozaminil transferaza (OGT) je encim, odgovoren za posttranslacijsko modifikacijo številnih proteinov, ki imajo poglavitno vlogo pri regulaciji različnih celičnih procesov. Povečana ali zmanjšana glikozilacija proteinov je udeležena v patologi
 • Razvoj spletne aplikacije z orodjem Oracle Application Express
  PODPLATNIK MIHAEL:
  RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE Z ORODJEM ORACLE APPLICATION EXPRESS
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V današnjem času je ključen izziv, kako čim prej priti do uporabne aplikacije, ki rešuje uporabniške zahteve. Ena od možnosti je orodje Oracle APEX. V diplomski nalogi predstavljamo postopek razvoja spletne aplikacije z orodjem Oracle APEX. Na začetku se
 • Nakup z magnetnim zapisom z MC obročno shemo na Verifone Vx520 POS terminalu
  ŠEME MATEJ:
  NAKUP Z MAGNETNIM ZAPISOM Z MC OBROČNO SHEMO NA VERIFONE VX520 POS TERMINALU
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Idejo diplomske naloge sem dobil v službi na podjetju Printec S.I. d. o. o. Tam sem imel tudi obvezno prakso v tretjem letniku. Ker so me kasneje zaposlili, saj so potrebovali dodatno pomoč pri POS plačilnih terminalih za produkcijo v letu 2019, se
 • Razvoj spletnega portala za lokalno skupnost Warcraft
  MRVAR JERNEJ:
  RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA LOKALNO SKUPNOST WARCRAFT
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Že vrsto let je zelo popularen segment iger, ki omogočajo množično igranje več igralcev preko spleta, ki igrajo vloge. Sodelovanje med igralci, ki se razteza preko same igre, pogosto potrebuje tudi način komunikacije izven nje. Ena izmed najpopularnejših tovrstnih iger
 • Izbiblična zoonimna frazeologija
  Mavsar Andreja:
  IZBIBLIČNA ZOONIMNA FRAZEOLOGIJA
  Filozofska fakulteta

  V diplomski nalogi je predstavljena raba izbibličnih zoonimnih frazemov s treh vidikov: kako so se deli besedil v Bibliji, iz katerih so pozneje nastali pravi frazemi, prevajali v različnih prevodih Biblije in kateri so bili po strukturi najbližje današnjim frazemom; v kakšni obliki in pomenu so se nato te
 • Učinkovitost obravnave miofascialnih prožilnih točk s tehniko igelne desenzibilizacije; pregled literature
  Brodej Patricija:
  UČINKOVITOST OBRAVNAVE MIOFASCIALNIH PROŽILNIH TOČK S TEHNIKO IGELNE DESENZIBILIZACIJE; PREGLED LITERATURE
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Igelna desenzibilizacija je postopek, pri katerem se z uporabo tankih filamentskih iglic prebode koža in stimulira spodaj ležeče miofascialne prožilne točke, mišično in vezivno tkivo. Namen postopka je izboljšanje živčno-miši
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Anomaly detection in processing of complex syntax by early L2 learners
  Stepanov Artur, Andreetta Sara, Stateva Penka, Zawiszewski Adam, Laka Itziar:
  ANOMALY DETECTION IN PROCESSING OF COMPLEX SYNTAX BY EARLY L2 LEARNERS
  Univerza v Novi Gorici

  This study investigates the processing of long-distance syntactic dependencies by native speakers of Slovenian (L1) who are advanced learners of Italian as a second language (L2), compared with monolingual I
 • Agreement (with Sarajevo, Bosnia)
  Kovacevic Milena:
  AGREEMENT (WITH SARAJEVO, BOSNIA)
  Univerza v Novi Gorici

  translation, university agreement with University of Sarajevo, Bosnia; year 2019.
 • Moderna kultura je utemeljena na institucijah
  Oset Željko:
  MODERNA KULTURA JE UTEMELJENA NA INSTITUCIJAH
  Univerza v Novi Gorici
 • Osebni glas v literarnih besedilih in pismih Zofke Kveder
  Bajc Tjaša:
  OSEBNI GLAS V LITERARNIH BESEDILIH IN PISMIH ZOFKE KVEDER
  Fakulteta za humanistiko

  V svoji magistrski nalogi kronološko obravnavam zasebna, javna in odprta pisma ter prvoosebna literarna besedila prve slovenske poklicne pisateljice Zofke Kveder. V pismih in literarnih delih se osredinjam predvsem na prisotnost kategorije osebnega glasu. Z raziskavo, ki temelji na a
 • Določevanje železa v naravnih vodah s tehniko FIA-TLS
  Tomsič Gaja:
  DOLOČEVANJE ŽELEZA V NARAVNIH VODAH S TEHNIKO FIA-TLS
  Fakulteta za znanosti o okolju

  Vodni organizmi potrebujejo železo za bistvene metabolne procese. Vendar pa se večina raztopljenega železa v vodi, ki ni vezana na organske molekule ali kompleksirana z anorganskimi ligandi, oksidira v železove ione Fe(III) in tvori oborino Fe(OH)3. Zato je aktivnost biomase na vo
 • Nadzor vhodnih materialov in ocenjevanje dobaviteljev v avtomobilski industriji
  Čujec Kristjan:
  NADZOR VHODNIH MATERIALOV IN OCENJEVANJE DOBAVITELJEV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
  Poslovno-tehniška fakulteta

  V današnjem času je nadzor vhodnih materialov in ocenjevanje dobaviteljev neizbežno, saj proizvodnja zahteva določeno in vedno višjo kakovost ob nespremenjenih ali celo nižjih proizvodnih stroških. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, t
 1. Diplomsko delo (80853)
 2. Izvirni znanstveni članek (79953)
 3. Ni določena (25934)
 4. Video in druga učna gradiva (22514)
 5. Magistrsko delo (21729)
 6. Strokovni članek (6875)
 7. Pregledni znanstveni članek (5263)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (4420)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (4331)
 10. Doktorska disertacija (3173)
 11. Drugi članki ali sestavki (3133)
 12. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3084)
 13. Kratki znanstveni prispevek (1746)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1453)
 15. Intervju (1274)
 16. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1248)
 17. Elaborat, predštudija, študija (900)
 18. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (884)
 19. Predgovor, spremna beseda (743)
 20. Specialistično delo (712)
 21. Znanstvena monografija (686)
 22. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (622)
 23. Poljudni članek (553)
 24. Radijski ali TV dogodek (503)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (423)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 27. Raziskovalni podatki (362)
 28. Strokovna monografija (311)
 29. Bibliografija, kazalo ipd. (256)
 30. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (231)
 31. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (230)
 32. Druga izvedena dela (229)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (207)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (186)
 35. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (177)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (139)
 37. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (139)
 38. Predavanje na tuji univerzi (127)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (117)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (95)
 43. Programska oprema (88)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (83)
 45. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (66)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (52)
 47. Razstava (44)
 48. Umetniško delo (38)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (25)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 55. Katalog razstave (13)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse