261.121 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Storitev interaktivnega spremljanja avdiovizualnih vsebin v okolju IPTV
  Banfi Luka:
  STORITEV INTERAKTIVNEGA SPREMLJANJA AVDIOVIZUALNIH VSEBIN V OKOLJU IPTV
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V magistrskem delu je opisana teoretična zasnova celostne kontekstno prožene interaktivne storitve IPTV, pri kateri imajo uporabniki možnost izražanja, oz. pridajanja različnih čustvenih simbolov v okviru mikro družabnih omrežij ob skupi
 • Primerjava pooblastil in prisilnih sredstev vojaške policije, pravosodne policije in občinskega redarstva
  Jeromel Dominika:
  PRIMERJAVA POOBLASTIL IN PRISILNIH SREDSTEV VOJAŠKE POLICIJE, PRAVOSODNE POLICIJE IN OBČINSKEGA REDARSTVA
  Fakulteta za varnostne vede

  Vojaška policija, pravosodna policija in občinsko redarstvo spadajo med represivne organe. Za uspešno opravljanje nalog imajo vojaška policija, pravosodna policija in občinsko redarstvo določena pooblastila, v sklopu katerih im
 • Usklajevanje družinskega in študijskega življenja študentov na gorenjskem
  Majkić Norali Karin:
  USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN ŠTUDIJSKEGA ŽIVLJENJA ŠTUDENTOV NA GORENJSKEM
  Fakulteta za organizacijske vede

  V diplomskem delu smo ugotavljali, kako študentje, ki imajo otroka/e, usklajujejo študijsko življenje z družinskim, kako se spopadajo s stanovanjskim vprašanjem in kateri je najpogostejši vir dohodka. Osredotočili smo se tudi na to, katere pravice ima
 • Prenova internega poslovanja v računovodskem servisu
  Podgoršek Manca:
  PRENOVA INTERNEGA POSLOVANJA V RAČUNOVODSKEM SERVISU
  Fakulteta za organizacijske vede

  V sodobnih podjetjih postajata vse bolj pomembni učinkovitost in inovativnost. Pa naj gre za nova, mlada podjetja ali za stara, že dolgo obstoječa na trgu dela. Prav tako ni pomembno, s katerim področjem se ukvarja podjetje, saj je treba na vseh področjih slediti spremembam t
 • Dojemanje in zagotavljanje dostojanstva stanovalcev v socialno varstvenem zavodu
  Kovačević Rialda:
  DOJEMANJE IN ZAGOTAVLJANJE DOSTOJANSTVA STANOVALCEV V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod Razumevanje samega pomena človekovega dostojanstva je v zdravstveni negi izredno pomembno. Gre tako za potrebo in pravico, ki bi morala biti spoštovana, kar se neposredno kaže v samih odnosih profesionalcev znotraj stroke zdravstvene nege d
 • Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Klimatizacija (HVAC) za študijsko leto 2019/2020
  Ramšak Matjaž:
  ZBIRKA REŠENIH IZPITNIH NALOG PRI PREDMETU KLIMATIZACIJA (HVAC) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
  Fakulteta za strojništvo
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • DOKAZOVANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH V SLOVENIJI IN V REPUBLIKI HRVAŠKI
  SOVIČ KATJA:
  DOKAZOVANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH V SLOVENIJI IN V REPUBLIKI HRVAŠKI
  Fakulteta za upravo

  Splošni upravni postopek je urejen v Zakonu o splošnem upravnem postopku. Vsak upravni postopek ima dva nujna udeleženca, to sta stranka in upravni organ. Upravni postopek lahko sproži organ po uradni dolžnosti ali stranka, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Ločimo splošne
 • Optimizacija algoritma za izračun internetne vsote
  PERNE MARTIN:
  OPTIMIZACIJA ALGORITMA ZA IZRAČUN INTERNETNE VSOTE
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Izračun internetne vsote je pogosto izvedena operacija, do katere pride med pošiljanjem paketov po omrežni povezavi. V diplomski nalogi obravnavamo učinkovit izračun internetne vsote. Internetno vsoto in njene lastnosti opišemo, nato pregledamo različne implementacije v r
 • OPTIMIZACIJA PARAMETROV NAPRAVE ZA KRTAČENJE IN RAZIGLEVANJE MAGNETNIH SISTEMOV FI RELEJA
  POZNAJELŠEK DAVID:
  OPTIMIZACIJA PARAMETROV NAPRAVE ZA KRTAČENJE IN RAZIGLEVANJE MAGNETNIH SISTEMOV FI RELEJA
  Fakulteta za elektrotehniko

  Diplomsko delo obravnava delovanje naprave za raziglevanje in vplive sprememb posameznih parametrov na končni izdelek (rele). Opisana je zgradba in delovanje releja, izdelki v katerih se rele uporablja, proces izdelave releja, da lažje razume
 • Proučevanje trdnosti lepilnih spojev z avtomatiziranim sistemom za vrednotenje zlepljenosti
  Šernek Milan:
  PROUČEVANJE TRDNOSTI LEPILNIH SPOJEV Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA VREDNOTENJE ZLEPLJENOSTI
  Biotehniška fakulteta
 • Antenna-coupled titanium microbolometers
  Qi Liang, Minkevičius Linas, Urbanowicz Andrzej, Švigelj Andrej, Grigelionis Ignas, Kašalynas Irmantas, Trontelj Janez, Valušis Gintaras:
  ANTENNA-COUPLED TITANIUM MICROBOLOMETERS
  Fakulteta za elektrotehniko
 • Uporabiti ali ne uporabiti #OstaniZdrav
  Trkman Marina:
  UPORABITI ALI NE UPORABITI #OSTANIZDRAV
  Fakulteta za družbene vede
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (110964)
 2. Magistrsko delo (40717)
 3. Izvirni znanstveni članek (36350)
 4. Video in druga učna gradiva (22388)
 5. Ni določena (11246)
 6. Strokovni članek (5142)
 7. Doktorska disertacija (5131)
 8. Pregledni znanstveni članek (3325)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3217)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3013)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2502)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1857)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1587)
 14. Drugi članki ali sestavki (1441)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1053)
 16. Elaborat, predštudija, študija (977)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (928)
 18. Kratki znanstveni prispevek (755)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (712)
 21. Predgovor, spremna beseda (630)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (628)
 23. Znanstvena monografija (599)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (385)
 26. Intervju (374)
 27. Strokovna monografija (346)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (327)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (307)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (301)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (243)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (242)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 35. Predavanje na tuji univerzi (195)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (181)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (158)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (110)
 42. Razstava (99)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (98)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (97)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (26)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (20)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. (11)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (5)
 59. Druga dela (5)
 60. Patentna prijava (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse