276.648 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Parametric study of an active-passive system for cooling application in buildings improved with free cooling for enhanced solidification
  Zavrl Eva, Tomc Urban, El Mankibi Mohamed, Dovjak Mateja, Stritih Uroš:
  PARAMETRIC STUDY OF AN ACTIVE-PASSIVE SYSTEM FOR COOLING APPLICATION IN BUILDINGS IMPROVED WITH FREE COOLING FOR ENHANCED SOLIDIFICATION
  Fakulteta za strojništvo

  The present study introduces an active-passive system (APS) with phase change material (PCM) integrated into the substructure of the internal wa
 • Improvements to a vehicle’s ride comfort by controlling the vertical component of the driving force based on in-wheel motors
  Kopylov Semen, Phanomchoeng Gridsada, Ambrož Miha, Petan Žiga, Kunc Robert, Qiu Yi:
  IMPROVEMENTS TO A VEHICLE’S RIDE COMFORT BY CONTROLLING THE VERTICAL COMPONENT OF THE DRIVING FORCE BASED ON IN-WHEEL MOTORS
  Fakulteta za strojništvo

  Relocating the electric motor to a position inside the wheel offers a variety of benefits, such as reduced overall vehicle weight, more efficien
 • The role of agile values in enhancing good governance in public administration during the COVID-19 crisis
  Tomaževič Nina, Kovač Polonca, Ravšelj Dejan, Umek Lan, Aristovnik Aleksander:
  THE ROLE OF AGILE VALUES IN ENHANCING GOOD GOVERNANCE IN PUBLIC ADMINISTRATION DURING THE COVID-19 CRISIS
  Fakulteta za upravo

  This study aimed to analyse the impact of digitalisation on good governance with respect to selected local public administrations during the COVID-19 lockdown in the spring
 • Petrov stol pomlad izgane
  Nartnik Vlado:
  PETROV STOL POMLAD IZGANE
  Filozofska fakulteta

  Leta 1557 je Primož Trubar zapisal, da se pomlad začne s praznikom Petrovega stola, kar je v skladu z julijanskim koledarjem. Na navedeni praznik leta 1834 pa je tudi France Prešeren objavil Sonetni venec s tridelnim akrostihom PRIMICOVI JULJI P, ki je s številom svojih črk ustrezal srednjemu stolpcu 9 + 5 + 1 magi
 • Protestantizem v esejistiki Marjana Rožanca
  Laznik Anita:
  PROTESTANTIZEM V ESEJISTIKI MARJANA ROŽANCA
  Filozofska fakulteta

  Literarni ustvarjalec Marjan Rožanc je s poglobljeno osebno esejizirano besedo razpravljal o najrazličnejših problemskih področjih; najvidnejša so kultura, književnost, šport, religija. Med njimi se pogosto pojavljata tudi tematiki protestantizem in reformacija, ki sta temeljno povezani z Rožančevi
 • Reformacija u romanu Bogovec Jernej Ivana Pregelja
  Latković Ivana:
  REFORMACIJA U ROMANU BOGOVEC JERNEJ IVANA PREGELJA
  Filozofska fakulteta
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Digitale Repositorien in Zusammenhang mit Zensur aufgrund des Geschlechts durch Sprache
  Mihurko Poniž Katja:
  DIGITALE REPOSITORIEN IN ZUSAMMENHANG MIT ZENSUR AUFGRUND DES GESCHLECHTS DURCH SPRACHE
  Univerza v Novi Gorici
 • Morphogenesis of the Postojna Basin karst periphery
  Švara Astrid:
  MORPHOGENESIS OF THE POSTOJNA BASIN KARST PERIPHERY
  Fakulteta za podiplomski študij

  This thesis represents a karstological study on the drainage of the Postojna Basin. It focuses on a multidisciplinary approach, based on fieldwork, computer analyses and dating. The northern study area has the highest: doline density of 108 dolines/km2, number of contact karst fea
 • The Cherenkov Telescope Array
  Mazin Daniel, Eckner Christopher, Kukec Mezek Gašper, Stanič Samo, Vorobiov Serguei, Yang Lili, Zaharijas Gabrijela, Zavrtanik Danilo, Zavrtanik Marko, Zehrer Lukas:
  THE CHERENKOV TELESCOPE ARRAY
  Univerza v Novi Gorici

  The Cherenkov Telescope Array (CTA) is the next generation ground-based observatory for gamma-ray astronomy at very-high energies. It will be capable of detec
 • POSyTIVE
  Bernardini Maria Grazia, Eckner Christopher, Kukec Mezek Gašper, Stanič Samo, Vorobiov Serguei, Yang Lili, Zaharijas Gabrijela, Zavrtanik Danilo, Zavrtanik Marko, Zehrer Lukas:
  POSYTIVE
  Univerza v Novi Gorici

  One of the central scientific goals of the next-generation Cherenkov Telescope Array (CTA) is the detection and characterization of gamma-ray bursts (GRBs). CTA will be
 • Cherenkov Telescope Array Science
  Barres de Almeida Ulisses, Eckner Christopher, Kukec Mezek Gašper, Stanič Samo, Vorobiov Serguei, Yang Lili, Zaharijas Gabrijela, Zavrtanik Danilo, Zavrtanik Marko, Zehrer Lukas:
  CHERENKOV TELESCOPE ARRAY SCIENCE
  Univerza v Novi Gorici

  The Cherenkov Telescope Array (CTA) will be the major global observatory for VHE gamma-ray astronomy over the next decade and beyond. It will
 • Tuning the activity of iron phosphide electrocatalysts for sustainable energy conversion
  Emin Saim, Chouki Takwa, Machreki Manel:
  TUNING THE ACTIVITY OF IRON PHOSPHIDE ELECTROCATALYSTS FOR SUSTAINABLE ENERGY CONVERSION
  Univerza v Novi Gorici

  Electrocatalysis is a promising approach for the sustainable conversion of renewable energy sources, such as solar and wind power, into chemical energy that can be stored and used on demand. By harnessing renewable electricity
 1. Diplomsko delo (116805)
 2. Magistrsko delo (45521)
 3. Izvirni znanstveni članek (38437)
 4. Video in druga učna gradiva (22438)
 5. Ni določena (11403)
 6. Strokovni članek (5356)
 7. Doktorska disertacija (5302)
 8. Pregledni znanstveni članek (3531)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3450)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3250)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2533)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1881)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1721)
 14. Drugi članki ali sestavki (1454)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1388)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1245)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1022)
 18. Kratki znanstveni prispevek (803)
 19. Poljudni članek (732)
 20. Specialistično delo (723)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (689)
 22. Znanstvena monografija (685)
 23. Predgovor, spremna beseda (680)
 24. Radijski ali TV dogodek (417)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (386)
 26. Intervju (380)
 27. Strokovna monografija (360)
 28. Druga izvedena dela (338)
 29. Prispevek na konferenci brez natisa (334)
 30. Polemika, diskusijski prispevek (334)
 31. Raziskovalni podatki (324)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (274)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (256)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (232)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (223)
 36. Predavanje na tuji univerzi (215)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (199)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (169)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (127)
 41. Razstava (118)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (117)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (116)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (101)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (45)
 49. Umetniški sestavek (40)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (22)
 53. (20)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (4)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse