222.639 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas
  Tauginienė Loreta, Gaižauskaitė Inga, Glendinning Irene, Kravjar Julius, Ojsteršek Milan, Ribeiro Laura, Odineca Tatjana, Marino Franca, Consentino Marco, Sivasubramaniam Shiva, Valavičienė Natalija:
  AIŠKINAMASIS AKADEMINIO SĄŽININGUMO TERMINŲ ŽODYNAS
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Žodynas yra aktualus ir naudingas įvairioms suinteresuotosioms šalims
 • Slovník pojmů pro akademickou etiku
  Tauginienė Loreta, Gaižauskaitė Inga, Glendinning Irene, Kravjar Julius, Ojsteršek Milan, Ribeiro Laura, Odineca Tatjana, Marino Franca, Consentino Marco, Sivasubramaniam Shiva, Turčinek Pavel:
  SLOVNÍK POJMŮ PRO AKADEMICKOU ETIKU
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Tento dokument slouží jako základ k širšímu porozumění akademické etice a to formou učení s
 • Glossar für akademische Integrität
  Tauginienė Loreta, Gaižauskaitė Inga, Glendinning Irene, Kravjar Julius, Ojsteršek Milan, Ribeiro Laura, Odineca Tatjana, Marino Franca, Consentino Marco, Sivasubramaniam Shiva, Trevisiol Oliver:
  GLOSSAR FÜR AKADEMISCHE INTEGRITÄT
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Dieses Glossar dient als Grundlage für ein besseres allgemeines Verständnis der akademi-sc
 • Glosar akademske integritete
  Tauginienė Loreta, Gaižauskaitė Inga, Glendinning Irene, Kravjar Julius, Ojsteršek Milan, Ribeiro Laura, Odineca Tatjana, Marino Franca, Consentino Marco, Sivasubramaniam Shiva:
  GLOSAR AKADEMSKE INTEGRITETE
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Glosar služi kot osnova za nadaljnje razumevanje akademske integritete skozi usvajanje novih terminov in spoznavan
 • Glossary for Academic Integrity
  Tauginienė Loreta, Gaižauskaitė Inga, Glendinning Irene, Kravjar Julius, Ojsteršek Milan, Ribeiro Laura, Odineca Tatjana, Marino Franca, Consentino Marco, Sivasubramaniam Shiva:
  GLOSSARY FOR ACADEMIC INTEGRITY
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  This glossary serves as a basis to further common understanding on academic integrity through learning new term
 • Modifikacija konstrukcije transformatorskega kotla
  Žveglič Alen:
  MODIFIKACIJA KONSTRUKCIJE TRANSFORMATORSKEGA KOTLA
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomsko delo je nastalo v sodelovanju s podjetjem PREIS Sevnica, ki se ukvarja z izdelavo transformatorskih kotlov. Ciljna naloga je bila modifikacija konstrukcije v smeri poenostavitve proizvodnje iz tehnološkega vidika in vidika varilne tehnologije. Konstrukcija je morala kljub svojim
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (84330)
 2. Izvirni znanstveni članek (32202)
 3. Magistrsko delo (23688)
 4. Ni določena (23165)
 5. Video in druga učna gradiva (22535)
 6. Strokovni članek (5709)
 7. Pregledni znanstveni članek (3752)
 8. Doktorska disertacija (3327)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3104)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2997)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2980)
 12. Drugi članki ali sestavki (2241)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1471)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (912)
 15. Elaborat, predštudija, študija (905)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (890)
 17. Kratki znanstveni prispevek (863)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (622)
 20. Poljudni članek (575)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (516)
 23. Radijski ali TV dogodek (505)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (451)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (358)
 28. Strokovna monografija (322)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (255)
 30. Druga izvedena dela (252)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (223)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (177)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 37. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (164)
 38. Predavanje na tuji univerzi (136)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (110)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (104)
 42. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (89)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse