218.286 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Odgovorno in trajnostno upravljanje vinorodne dežele Posavje kot turistične destinacije
  Mežič Franci:
  ODGOVORNO IN TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE VINORODNE DEŽELE POSAVJE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE
  Fakulteta za turizem

  Vinorodna dežela Posavje je raznovrstna v reliefnem pogledu, pestra po geološki sestavi in bogata v raznolikosti vinske ponudbe. Vinorodna dežela Posavje ima bogato naravno in kulturno dediščino, ki v povezavi z dediščino gastronomije predstavlja svojo pre
 • Obnovljivi viri energije, medsebojno trgovanje in nove tehnologije na področju energetike (izbrani pravni vidiki)
  Stopar Urška:
  OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, MEDSEBOJNO TRGOVANJE IN NOVE TEHNOLOGIJE NA PODROČJU ENERGETIKE (IZBRANI PRAVNI VIDIKI)
  Pravna fakulteta

  Eden izmed glavnih dejavnikov, ki povzročajo podnebne spremembe, so konvencionalni viri energije, zato naj bi se zmanjšala njihova uporaba, deloma preko večje energetske učinkovitosti in varčnosti, deloma pa z njihovo ustrezno nadomes
 • Analiza vpliva elektromobilnosti na elektroenergetski sistem
  Gabrijel Urban:
  ANALIZA VPLIVA ELEKTROMOBILNOSTI NA ELEKTROENERGETSKI SISTEM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Namen diplomske naloge je s pomočjo najnovejše literature, raziskav in računskih analiz predstaviti situacijo na področju električnih vozil ter omrežne infrastrukture. Pri uvajanju električnih vozil lahko posledično prihaja do preobremenjevanja
 • Delovne kompetence v Centru za varovanje in zaščito - policija
  Rovan Andrej:
  DELOVNE KOMPETENCE V CENTRU ZA VAROVANJE IN ZAŠČITO - POLICIJA
  Fakulteta za varnostne vede

  Republika Slovenija se preko različnih evropskih pogodb in usmeritev, neprestano zavezuje usklajevati z evropskimi cilji. Enako je na področju policijskega dela, kjer slovenska policija stremi k evropsko usmerjeni organizacij, vendar pa še zmeraj ostajajo odprta področja na
 • Politični vpliv na imidž turistične destinacije
  Dornik Katarina:
  POLITIČNI VPLIV NA IMIDŽ TURISTIČNE DESTINACIJE
  Fakulteta za turizem

  Preverjali smo, kateri dejavniki vplivajo na transfer imidža in do kod sega njihov vpliv. Skozi zgodovino smo poiskali motive za nastanek trenj znotraj Brazilije in kako se to prenaša na politični imidž. Raziskovali smo, kakšen vpliv imajo posamezni elementi in dejavniki političnega imidža na
 • Prisilna sredstva proti množici - primerjalno pravna ureditev
  Podobnik Tomaž:
  PRISILNA SREDSTVA PROTI MNOŽICI - PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV
  Fakulteta za varnostne vede

  V diplomskem delu z naslovom »Prisilna sredstva proti množici- Primerjalno pravna ureditev« sem analiziral pravno ureditev prisilnih sredstev v Republiki Sloveniji ter osnovna načela, ki jih policisti morajo spoštovati pri uporabi prisilnih sredstev. V nadaljevanju sem opr
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Nonlinear second order evolution inclusions with noncoercive viscosity term
  Papageorgiou Nikolaos, Rǎdulescu Vicenţiu, Repovš Dušan:
  NONLINEAR SECOND ORDER EVOLUTION INCLUSIONS WITH NONCOERCIVE VISCOSITY TERM
  Pedagoška fakulteta

  In this paper we deal with a second order nonlinear evolution inclusion, with a nonmonotone, noncoercive viscosity term. Using a parabolic regularization (approximation) of the problem and a priori bounds that permit passing t
 • ANALIZA UČINKOVITOSTI PRAVNIH SREDSTEV V UPRAVNEM POSTOPKU
  WITWICKY TINA:
  ANALIZA UČINKOVITOSTI PRAVNIH SREDSTEV V UPRAVNEM POSTOPKU
  Fakulteta za upravo

  Uradne osebe izdajajo avtoritativne oblastne akte, kjer je odločeno o pravicah in dolžnostih strank, ki so v upravnem postopku šibkejša stran. Ščiti jo Zakon o splošnem upravnem postopku, ki se uporablja subsidiarno, to je podrejeno glede na področno zakonodajo. Uradna oseba je pri v
 • ANALIZA UČINKOVITOSTI INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NAD IZBRANIMI IZVAJALCI GOSTINSKE DEJAVNOSTI.
  VERHOVEC MARJANCA:
  ANALIZA UČINKOVITOSTI INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NAD IZBRANIMI IZVAJALCI GOSTINSKE DEJAVNOSTI.
  Fakulteta za upravo

  Diplomsko delo zajema upravno-pravno področje s poudarkom na dveh elementih, učinkovitosti inšpekcij in zakonitem delovanju gostinskih dejavnosti. Tema se dotika primarno pravnih, pa tudi ekonomskih in organizacijskih vidikov delovanja javne uprave
 • Double-phase problems with reaction of arbitrary growth
  Papageorgiou Nikolaos, Rǎdulescu Vicenţiu, Repovš Dušan:
  DOUBLE-PHASE PROBLEMS WITH REACTION OF ARBITRARY GROWTH
  Pedagoška fakulteta

  We consider a parametric nonlinear nonhomogeneous elliptic equation, driven by the sum of two differential operators having different structure. The associated energy functional has unbalanced growth and we do not impose any global growth conditi
 • RAZVOJ IN ANALIZA UČNEGA PRIPOMOČKA ZA CESTNOPROMETNE PREDPISE
  ROŽEJ DOLORES:
  RAZVOJ IN ANALIZA UČNEGA PRIPOMOČKA ZA CESTNOPROMETNE PREDPISE
  Fakulteta za upravo

  Dnevno smo priča porastu motornih vozil v cestnem prometu, pri čemer se povečuje tudi ogroženost varnosti vseh prometnih udeležencev. To kliče k nenehni skrbi za prometno varnost. Učinkovitost ukrepov prometne varnosti je odvisna predvsem od ravnanja udeležencev, pri čemer imajo
 • Modifikacija 1,2,4,5-tetraoksana za vezavo na polisaharidni trdni nosilec
  Ilioska Tamara:
  MODIFIKACIJA 1,2,4,5-TETRAOKSANA ZA VEZAVO NA POLISAHARIDNI TRDNI NOSILEC
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Artemisinin in njegove derivate se danes uporablja v terapiji proti malariji, ima pa tudi protibakterijsko in protitumorno učinkovitost. Med sintetizirane spojine, ki imajo potencialno biološko učinkovitost proti vektorjem malarije in tumorje
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (82882)
 2. Izvirni znanstveni članek (32084)
 3. Magistrsko delo (23022)
 4. Video in druga učna gradiva (22531)
 5. Ni določena (21573)
 6. Strokovni članek (5697)
 7. Pregledni znanstveni članek (3741)
 8. Doktorska disertacija (3296)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3102)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2980)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2849)
 12. Drugi članki ali sestavki (2239)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1451)
 14. Elaborat, predštudija, študija (904)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (888)
 16. Kratki znanstveni prispevek (862)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Predgovor, spremna beseda (598)
 19. Poljudni članek (575)
 20. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (568)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (518)
 23. Radijski ali TV dogodek (506)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (448)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 28. Strokovna monografija (320)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (255)
 30. Druga izvedena dela (249)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (221)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (144)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (137)
 38. Predavanje na tuji univerzi (134)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (98)
 43. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (88)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (44)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (16)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse