199.722 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Upravljanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem države
  Longar Urša:
  UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE
  Pravna fakulteta

  Področje stvarnega premoženja države je vrednostno med najobsežnejšimi, zato je kompleksna tudi ureditev področja upravljanja in razpolaganja s tem premoženjem. Država mora pri ravnanjih s stvarnim premoženja ravnati racionalno in transparentno ter pri tem uresničevati javni interes. Na p
 • Pogostost okužbe z virusom limfocitnega horiomeningitisa na Hrvaškem
  Oreški Tena:
  POGOSTOST OKUŽBE Z VIRUSOM LIMFOCITNEGA HORIOMENINGITISA NA HRVAŠKEM
  Biotehniška fakulteta

  Limfocitni horiomeningitis (LCM) je zoonoza, ki jo prenašajo glodavci. Rezervoar virusa LCM so hišne miši (Mus musculus), ki virus izloĉajo z urinom in iztrebki. Ljudje se navadno okuţijo z vdihavanjem aerosoliziranih izloĉkov glodavcev. Veĉina ok
 • Prestrukturiranje majhnih družb po slovenski insolvenčnopravni zakonodaji
  Dimitrijević Miloš:
  PRESTRUKTURIRANJE MAJHNIH DRUŽB PO SLOVENSKI INSOLVENČNOPRAVNI ZAKONODAJI
  Pravna fakulteta

  Magistrsko diplomsko delo z naslovom »PRESTRUKTURIRANJE MAJHNIH DRUŽB PO SLOVENSKI INSOLVENČNOPRAVNI ZAKONODAJI« je rezultat prizadevanj vsebinsko in kritično predstaviti pretekle in obstoječe, z zakonom predvidene mehanizme prestrukturiranja majhnih družb v finančni
 • Javne službe na področju zdravstvene dejavnosti
  Jotanović Vanja:
  JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
  Pravna fakulteta

  Ureditev učinkovitih in uspešnih zdravstvenih sistemov, ki prebivalstvu zagotavljajo pravično, solidarno in dostopno zdravstveno varnost, je področje s katerim se srečuje vsaka državna ureditev. Za zagotavljanje solidarne dostopnosti do zdravstvenih storitev je v Republiki Sloveniji prevladala
 • Vpliv izbranih zdravilnih učinkovin na vezavo bilirubina na serumski albumin
  Arčan Ane Mary:
  VPLIV IZBRANIH ZDRAVILNIH UČINKOVIN NA VEZAVO BILIRUBINA NA SERUMSKI ALBUMIN
  Biotehniška fakulteta

  Bilirubin je katabolni produkt hema, ki je sestavni del hemoglobina, mioglobina, citokromov, katalaze in peroksidaze. V celicah se hem s hem oksigenazami pretvarja v biliverdin in slednji z biliverdin reduktazo v bilirubin. Pri zdravih ljudeh je vrednost celokupn
 • OBLIKOVANJE MODELA ZA OBRAVNAVO VPLIVA ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZAVZETOST ZAPOSLENIH
  LEKŠAN SAŠA:
  OBLIKOVANJE MODELA ZA OBRAVNAVO VPLIVA ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZAVZETOST ZAPOSLENIH
  Fakulteta za upravo

  Vpliv organizacijske klime na zavzetost zaposlenih je manj raziskana tema, ki povezuje dva dobro raziskana pojma: organizacijsko klimo in zavzetost zaposlenih. Za merjenje obeh so na voljo številni merski instrumenti, ki so lahko osnova za oblikovanje vprašalni
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Od Prešerna do mimoze
  Toroš Ana:
  OD PREŠERNA DO MIMOZE
  Univerza v Novi Gorici

  Pogovor ob slovenskem kulturnem prazniku in dnevu žena, na temo ženski liki v Gradnikovi poeziji, z osvetlitvijo družbenozgodovinskega konteksta, Gradnikovih filozofskih nazorov, zasebnega življenja ter literarnih vzornikov, ki so sooblikovali njegovo ljubezensko poezijo.
 • Nanobodies: flexible structures for biotechnological applications
  De Marco Ario:
  NANOBODIES: FLEXIBLE STRUCTURES FOR BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS
  Univerza v Novi Gorici
 • Influence of Gas Dynamic Virtual Nozzle Geometry on Micro-Jet Characteristics
  Zahoor Rizwan, Bajt Saša, Šarler Božidar:
  INFLUENCE OF GAS DYNAMIC VIRTUAL NOZZLE GEOMETRY ON MICRO-JET CHARACTERISTICS
  Univerza v Novi Gorici

  In this paper we present a numerical study investigating the effects of nozzle geometry on stability, shape and flow characteristics of micron-sized liquid jets, produced by injection molded gas dynamic virtual nozzles (GDVNs) operating
 • Določanje oddaljenosti Andromedine galaksije s kefeidnimi spremenljivkami
  Marčun Barbara:
  DOLOČANJE ODDALJENOSTI ANDROMEDINE GALAKSIJE S KEFEIDNIMI SPREMENLJIVKAMI
  Univerza v Novi Gorici
 • Didaktika jezika (dopolnjeno učno gradivo)
  Božič Zoran:
  DIDAKTIKA JEZIKA (DOPOLNJENO UČNO GRADIVO)
  Univerza v Novi Gorici

  Gradivo vključuje naslednja poglavja: Glasoslovje, Pravopis, Besedoslovje, Samostalniška beseda, Skladnja, Jezik v času, prostoru in družbi ter Besediloslovje. Dodane so številne vaje in kontrolne naloge za preizkus znanja.
 • Ognjemetom se ni treba odpovedati
  Stanič Samo:
  OGNJEMETOM SE NI TREBA ODPOVEDATI
  Univerza v Novi Gorici

  Pozimi je zaradi kurilne sezone in vremenskih razmer v zraku več škodljivih trdnih delcev kot ponavadi. V zadnjem času se precej govori o tem, da se razmere ob koncu leta še poslabšajo zaradi številnih ognjemetov. O onesnaženju in ognjemetih smo povprašali prof. dr. Sama Staniča, vodjo Centra za raziskave at
 1. Diplomsko delo (76639)
 2. Izvirni znanstveni članek (31956)
 3. Video in druga učna gradiva (21948)
 4. Ni določena (19227)
 5. Magistrsko delo (17905)
 6. Strokovni članek (5283)
 7. Pregledni znanstveni članek (3668)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3063)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2972)
 10. Doktorska disertacija (2904)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2869)
 12. Drugi članki ali sestavki (2181)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1362)
 14. Elaborat, predštudija, študija (894)
 15. Kratki znanstveni prispevek (839)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (811)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (610)
 19. Intervju (518)
 20. Predgovor, spremna beseda (514)
 21. Poljudni članek (514)
 22. Znanstvena monografija (512)
 23. Radijski ali TV dogodek (487)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (384)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (367)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (365)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (297)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (187)
 32. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (165)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Predavanje na tuji univerzi (102)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (95)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (84)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (77)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (43)
 46. Razstava (37)
 47. Umetniško delo (36)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Umetniški sestavek (23)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 51. Patent (22)
 52. Patentna prijava (19)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse