265.854 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Mehanizem hitre tvorbe bainita pri nizkih temperaturah
  Kirbiš Peter:
  MEHANIZEM HITRE TVORBE BAINITA PRI NIZKIH TEMPERATURAH
  Fakulteta za strojništvo

  V okviru doktorske disertacije je bil razvit nov postopek hitre tvorbe bainita v jeklih ter posledično nova skupina bainitnih jekel, ki imajo izjemno hitro kinetiko tvorbe bainita pri nizkih temperaturah, običajno pod 250°C. Za ta jekla je značilen razvoj izjemno fine bainitne mikrost
 • Analiza evropske in južnokorejske glasbene industrije skozi elemente marketinškega spleta
  Hren Klarisa:
  ANALIZA EVROPSKE IN JUŽNOKOREJSKE GLASBENE INDUSTRIJE SKOZI ELEMENTE MARKETINŠKEGA SPLETA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Nasičenost glasbene industrije in problematika kulturnega imperializma lokalno delujočim glasbenim izvajalcem otežujeta možnost dosege svetovnega glasbenega trga. Zato smo v diplomskem delu skozi analizo elementov mar
 • Obdelava plošče za vakuumsko posodo
  Kralj Jure:
  OBDELAVA PLOŠČE ZA VAKUUMSKO POSODO
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomsko delo zajema opis obdelave plošče, ki v končni obliki služi kot vrata vakuumske posode. Namen diplomskega dela je optimizacija posameznih operacij, ki imajo največji vpliv na obdelovalni čas. Na začetku smo definirali potrebne stroje in predpostavili ustrezen način vpenjanja obdelovanca. V tehnol
 • Telesna aktivnost, sedentarno vedenje in učni dosežki študentov
  Vidović Žaklina:
  TELESNA AKTIVNOST, SEDENTARNO VEDENJE IN UČNI DOSEŽKI ŠTUDENTOV
  Pedagoška fakulteta

  Namen naše raziskave je bil preučiti povezave med telesno aktivnostjo, sedentarnim vedenjem in akademsko uspešnostjo študentov. V raziskavo je bilo vključenih 105 študentov razrednega pouka Univerze v Mariboru, od tega 29 (27,6 %) 2. letnika, 15 (14,3 %) 3. letnika, 23 (21,9 %)
 • Ustvarjalni izdelki iz lesa pri predmetu naravoslovje in tehnika
  Resnik Monika:
  USTVARJALNI IZDELKI IZ LESA PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
  Pedagoška fakulteta

  Izdelovanje izdelkov in spodbujanje ustvarjalnosti sta pomembni komponenti praktičnega pouka v šolah. V tem magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali lahko pri izdelovanju iz lesa spodbujamo ustvarjalnost. V teoretičnem delu so predstavljeni ustvarjalnost in načini vključevanja
 • Vpeljava preventivnih meritev vibracij z napravo SKF Quickcollect in sistem za stalni nadzor na kritičnih točkah papirnega stroja
  Pavić Žan:
  VPELJAVA PREVENTIVNIH MERITEV VIBRACIJ Z NAPRAVO SKF QUICKCOLLECT IN SISTEM ZA STALNI NADZOR NA KRITIČNIH TOČKAH PAPIRNEGA STROJA
  Fakulteta za strojništvo

  Preventivno vzdrževanje strojev in izvajanje meritev vibracij sta v proizvodnem procesu zelo pomembna dejavnika, saj redno vzdrževanje in pravočasno odkritje napak lahko pomembno vpliva na uspešnost poslovanja pod
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (112382)
 2. Magistrsko delo (42425)
 3. Izvirni znanstveni članek (37139)
 4. Video in druga učna gradiva (22411)
 5. Ni določena (11291)
 6. Strokovni članek (5182)
 7. Doktorska disertacija (5059)
 8. Pregledni znanstveni članek (3396)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3240)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3140)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2519)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1869)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1625)
 14. Drugi članki ali sestavki (1451)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1082)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1009)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1001)
 18. Kratki znanstveni prispevek (776)
 19. Poljudni članek (747)
 20. Specialistično delo (723)
 21. Predgovor, spremna beseda (663)
 22. Znanstvena monografija (653)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (650)
 24. Radijski ali TV dogodek (413)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (384)
 26. Intervju (383)
 27. Strokovna monografija (348)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (332)
 29. Raziskovalni podatki (320)
 30. Druga izvedena dela (316)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (307)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (259)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (253)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (230)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 36. Predavanje na tuji univerzi (203)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (189)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (165)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (117)
 41. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (113)
 42. Razstava (112)
 43. Radijska ali televizijska oddaja (111)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (99)
 45. Programska oprema (67)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (40)
 49. Katalog razstave (37)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 51. Umetniška poustvaritev (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 53. Patent (19)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (16)
 56. (14)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Patentna prijava (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse