Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 51
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Domžale;Slovenija;urbanizacija;
Družbenogeografski vidiki preobrazbe pokrajine v občini Domžale
Leto: 1992 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna geografija;kulturna pokrajina;gospodarstvo;Domžale;
Socioeconomic transformation of the commune of Domžale - research method
Leto: 1993 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: migracije;promet;Haloze;
Promet in dnevna migracija v Halozah
Leto: 1995 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Raziskovanje prometne dostopnosti do delovnih mest za potrebe prostorskega planiranja na primeru Slovenije
Leto: 1989 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: marginalizacija;marginalnost;geografija;geografsko raziskovanje;globalizacija;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: geografija;demogeografija;ekonomska geografija;globalizacija;marginalnost;Slovenija;geography;population geography;economic geography;globalization;marginality;Slovenia;
We start the paper with a terminological discussion about globalization and geographical marginality. Then we present an analysis that intends to find out whether the demographic data at municipal level can reveal us marginal regions (municipalities). We divided all municipalities according to their ...
Leto: 2006 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: geografska marginalnost;trajnostnost;
Geografska marginalnost se v geografiji kot tema sistematičnega preučevanja pojavlja šele v zadnjih dveh desetletjih, odkar v okviru Mednarodne geografske zveze (IGU) obstaja ustrezna komisija (in pred njo študijska skupina). Enotne opredelitve geografske marginalnosti ni. V prispevku bomo na kratko ...
Leto: 2011 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovenia;cities;population;demography;21st cent.;
We analyzed available statistical data to establish present demographic characteristics of the population of Slovenian cities and their recent changes. According to the statistical definition of cities the share of urban population in Slovenia represents half of its total population. The number of p ...
Leto: 2012 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: geografija prometa;družbena geografija;promet;
Izbrana poglavja iz prometne geografije : univerzitetni učbenik
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: geografija podeželja;teorija geografije;Slovenija;
V prispevku je podan kratek pregled teoretskih in konceptualnih smeri geografije podeželja v Sloveniji. V prvem delu je prikazano različno pojmovanje termina podeželje, v drugem delu pa osnovne konceptualne usmeritve pri spoznavanju podeželja. To so: fiziognomsko morfogenetska usmeritev, funkcijsko ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 51
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: