Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 26
Diplomsko delo
Oznake: meritve;merilna mesta;volumenski tokovi;venturijeva šoba;zrak;umerjanje;diplomske naloge;
V diplomski nalogi je predstavljena zasnova in realizacija meritev ter umerjanja volumenskih tokov zgorevalnih zrakov kotla Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Namen diplomskega dela je bila izvedba potrebnih meritev s cilindrično sondo na 35 merilnih mestih, kjer so nameščene venturijeve šobe, ki meri ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: vodne turbine;aksialna turbina;obratovalne lastnosti;izkoristek;školjčni diagram;
V zaključni nalogi smo obravnavali karakteristike in postopek določanja karakteristik aksialne vodne turbine. Opazovali smo, kako se izhodna moč in izkoristek turbine spreminjata pri različnih obratovalnih pogojih. Meritve smo izvedli na modelnem preizkuševališču FM3SU, na katerem je bila nameščena ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: vodne črpalke;centrifugalna črpalka;karakteristike centrifugalnih črpalk;izkoristek;dobavna višina.;
V zaključni nalogi smo obravnavali karakteristiko centrifugalnih vodnih črpalk na preizkuševališču FM21 ter izvedli postopek nadgradnje enote. Opazovali in opisali smo preizkuševališče in na njem izvedli meritve. Med preizkusi smo merili padec tlaka na ostrorobi merilni zaslonki, prirastek tlaka na ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;obnovljivi viri;okoljski vplivi;Slovenija;življenjski cikel;GaBi Thinkstep;
V Sloveniji pridobivamo električno energijo iz mnogo različnih obnovljivih in neobnovljivih virov energije. Vsak vir energije ima drugačen vpliv na okolje. Postavimo si vprašanje kakšen in kako velik je ta vpliv. V zaključni nalogi smo raziskovali in primerjali vplive posameznih virov električne ene ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Magistrsko delo
Oznake: energetski transformatorji;vodni hladilni sistemi;program trnsys;numerični eksperimenti;eksperimenti;testi segrevanja;
V magistrski nalogi smo raziskovali hlajenje transformatorja z vodnim hladilnim sistemom. Pravilno dimenzioniran hladilni sistem je zagotovilo za dolgo in nemoteno obratovanje transformatorja. Predstavili smo problematiko dimenzioniranja hladilnega sistema, opisali generacijo izgub v transformatorju ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;vodne turbine;Peltonove turbine;aksialne turbine;merjenje sile;merjenje tlaka;merjenje frekvence;
V zaključni nalogi obravnavamo postopek načrtovanja in vzpostavitve merilnega sistema za merjenje karakteristik vodnih turbin. V delu je prikazano, kako se merilni sistem načrtuje in na podlagi načrtov se poveže merilno progo, ki omogoča meritev karakteristik turbine. Merilno preizkuševališče je pri ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;uparjanje;vodna para;temperatura nasičenja;uparjalniki;toplotni tok;karakteristike uparjalnikov;
Zaključna naloga je namenjena vzpostavitvi eksperimentalnega sistema za določevanje karakteristik uparjanja vode ter drugih značilnosti uparjanja. V tem delu so opisane teoretične osnove uparjanja vode, delovanje in značilnosti uparjalnika ter postopek izdelave merilne proge. Uparjalnik smo pripravi ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;študije življenskih ciklov;emisije;ogljikov dioksid;električna vozila;motorji z notranjim zgorevanjem;energijske mešanice;
V zaključni nalogi so obravnavane emisije ogljikovega dioksida specifičnega električnega vozila kot posledica vseh faz življenjske dobe vozila (brez upoštevanja reciklaže). Uporabljena metodologija temelji na raziskovalnem delu za pridobitev ustreznih podatkov za izračun vrednosti emisij. Rezultat n ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;okoljski vplivi;osebna vozila;elektrika;dizel;bencin;zemeljski plin;emisije v okolje;faze proizvodnje;faze uporabe;
Namen zaključne naloge je bil določiti okoljski vpliv vozil. Opazoval sem štiri vrste vozil: bencinsko vozilo, dizelsko vozilo, vozilo na zemeljski plin in električno vozilo. Obravnaval sem vozilo srednjega razreda za fazo proizvodnje in fazo uporabe po metodologiji študije življenjskih ciklov. Upor ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: diplomske naloge;gorivne celice;protonsko prevodne membrane;prenapetostne krivulje;električna moč;izkoristek;
V diplomskem delu smo predstavili vodikove tehnologije, podrobneje pogledali gorivno celico s protonsko prepustno membrano in njeno prenapetostno krivuljo. Predstavili smo tudi teorijo gorivnih celic in njihovo delovanje. Diplomsko delo temelji na eksperimentalnem delu merjenja prenapetostne krivulj ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Št. zadetkov: 26
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:


Jezik: