Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 104
Magistrsko delo
Oznake: mikrobiologija;Bacillus subtilis;kompetenca;zaznavanje kvoruma;biofilmi;
Bakterija Bacillus subtilis uravnava izražanje kompetence s sistemom zaznavanja kvoruma, ki temelji na kopičenju signala ComX, ki se veže na receptor ComP, kar sproži fosforilacijo in aktivacijo transkripcijskega faktorja ComA in s tem aktivacijo kompetenčnih genov v začetku stacionarne faze. Mutant ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: bakterije;rojenje;Bacillus subtilis;fluorimetriija;kompeticija;sodelovanje;
Razvoj metode za določanje kompeticije med rojenjem bakterije Bacillus subtilis
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biosurfaktanti;surfaktin;Bacillus subtilis;proizvodnja;biosinteza;
Optimizacija proizvodnje surfaktina z manipulacijo sistema za zaznavanje celične gostote ter gojišča pri bakteriji Bacillus subtilis
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;Bacillus subtilis;kompetenca;biofilm;planktonska kultura;
Bacillus subtilis je naravno kompetentna bakterija, ki je sposobna tvoriti biofilm. Zadnje raziskave kažejo, da je horizontalni genski prenos znotraj statične kulture uspešnejši, kot v planktonski kulturi. V magistrskem delu smo kvantificirali izmenjavo DNA v statični (biofilmu) in planktonski (teko ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;Streptomyces rimosus;rekombinantna produkcija;fitaza;optimizacija gojišča;
Bakterije iz rodu Streptomyces so poznane predvsem zaradi produkcije antibiotikov. Vse več pa je zanimanja za seve rodu Streptomyces za produkcijo heterolognih proteinov. Cilj magistrske naloge je bil optimizacija produkcijskega gojišča za produkcijo rekombinantne fitaze s pomočjo S. rimosus. Produk ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: fermentacijski ostanki;bioplinarne;mikrobne združbe;talni mikroorganizmi;cink;Zn;kadmij;Cd;toksične kovine;pedološke analize;molekularne analize;encimski testi;
Vpliv kovin Zn in Cd v fermentacijskem ostanku bioplinarne na talno mikrobno združbo
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: mikrobiologija;mikrobna ekologija;mikrobne združbe;mikrobna genetika;posvetovanja;Ljubljana;
Networking and plasticity of microbial communities
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;Bacillus subtilis;zaznavanje kvoruma;osmotski stres;razvoj biofilma;morfologija biofilma;viskoznost biofilma;surfaktin;
Po Gramu-pozitivne talne bakterije vrste Bacillus subtilis so zaradi izmeničnega izsuševanja in vlaženja tal pogosto izpostavljene spremembam v osmolarnosti, ki upočasnijo rast in sprožijo procese prilagajanja. Bakterija B. subtilis zaznava dinamiko rasti s sistemom za zaznavanje kvoruma ComQXPA, ki ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: mikrobiologija;laktobacili;Lactobacillus plantarum;stacionarna faza rasti;
Mlečnokislinske bakterije iz rodu Lactobacillus so komercialno pomembne in jih lahko uporabljamo kot probiotike. Laktobacili v probiotičnih pripravkih so pred zaužitjem pogosto dlje časa izpostavljeni stacionarni fazi. Namen naše magistrske naloge je bil proučiti morebitne metabolne spremembe, ki bi ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: varstvo rastlin;uporabna mikrobiologija;aplikacije v poljedelstvu;krompir;virus PVY;preobčutljivostni odziv;inducirana odpornost;indolocetna kislina;
Magistrsko delo preverja potencialno vzajemno delovanje med rastlino (Solanum tuberosum L., sorta Igor in genotip NahG-Rywal), bakterijo (Bacillus mycoides oz. Bacillus subtilis) in virusom PVYNTN. Pri izolatih iz rodu Bacillus smo izmerili koncentracije v gojišče izločene IAA in hidrolitskih encimo ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 104
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: