Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 78
Strokovni članek
Oznake: projektni management;planiranje;stroški;optimizacija;matematično programiranje;
Osnovni principi stroškovne optimizacije terminskih planov gradbenih projektov
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: construction management;route scheduling;optimization;traveling salesman problem;mixed integer linear programmming;
Using the TSP solution for optimal route scheduling in construction management
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Strokovni članek
Oznake: gradbeništvo;sanacija zgradb;rekonstrukcija;Center baročne umetnosti;muzeji;kulturna dediščina;Šmarje pri Jelšah;
V članku sta predstavljeni rekonstrukcija in dograditev več kot stoletje starega župnijskega gospodarskega poslopja v Šmarju pri Jelšah z namenom njegove preureditve v Center baročne umetnosti. V ta namen se je občina Šmarje pri Jelšah leta 2008 prijavila na razpis Regionalni razvojni programi za kr ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: project management;scheduling;optimization;nonlinear programming;NLP;
This paper presents the cost optimal project scheduling. The optimization was performed by the nonlinear programming approach, NLP The nonlinear total project cost objective function is subjected to the rigorous system of the activity preceden- ce relationship constraints, the activity duration cons ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: organizacija del;pripravljalna dela;gradbena dela;terminski plan;stroškovna analiza;
V tej diplomski nalogi je prikazana izdelava projekta organizacije gradbišča PSO Centrum I. faza v Mariboru, katerega vsebina zajema: predhodno proučevanje pogojev, dimenzioniranje gradbiščnih kapacitet, tehnično poročilo, izris sheme ureditve gradbišča s prilogami, predračun pripravljalnih del, ter ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: cost estimation;self-manufacturing costs;material costs;power consumption costs;labour costs;steel structures;composite structures;welded structures;
This paper presents self-manufacturing cost estimation, cost optimization and competitiveness of different composite floor systems: composite I beams, composite trusses produced from rolled channel sections and composite trusses made from cold formed hollow sections. Part 1 of this two-part series o ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: composite I beams;composite trusses;structural optimization;parametric optimization;nonlinear programming;NLP;self-manufacturing costs;competitiveness;
Part 2 presents the cost optimization, comparison and competitiveness between three different composite floor systems: composite beams produced from duo-symmetrical welded I sections, composite trusses formed from rolled channel sections and composite trusses made from cold formed hollow sections. I ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vodenje projektov;modeli za planiranje;analiza projekta;optimizacijske tehnike;project management;planning models;project analysis;optimization techniques;
Cost optimization of time schedules for project management
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: organizacija gradbišča;gradnja;poslovne stavbe;tehnično poročilo;
Projektna naloga je osnovana na projektu za gradnjo vrtnega centra v Markovcih. V prvem delu se seznanimo s samo zgradbo in obliko objekta, nato je proučena dokumentacija o lokaciji objekta, gradbena pogodba, projektna dokumentacija za izvedbo projekta, možnosti nabave surovin in materiala, razpolož ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: organizacija gradbišča;gradnja;poslovne stavbe;tehnično poročilo;
Projektna naloga se navezuje na gradnjo poslovne stavbe z garažno hišo v Podvelki. V prvem delu je opisan sam objekt, njegova funkcionalna zasnova in konstrukcija. V naslednjem poglavju je proučena dokumentacija o lokaciji objekta, gradbeno dovoljenje, gradbena pogodba, projektna dokumentacija za iz ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 78
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: