Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 11
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mejoza;cvetni brsti;kromosomsko število;mitoza;nabiranje;rekombinacija;spolno razmnoževanje;
Problematika nabiranja cvetnih brstov za izdelavo preparatov mejoze
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: elektronske knjige;
Uvod v botaniko
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: mitosis;cell division;biological development;tracheophyta;
Mitoza in celični cikel pri višjih rastlinah
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: navadna pšenica;žita;triticum aestivum;stres;hibridizacija;translokacija;genske karte;translokacija kromosomov;genom;
Reduction of the lenght of 1 RS.1BL translocation in the bread wheat variety "Yugoslavia"
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: bob;Vicia faba;mitoza;mitotski indeks;citološki preparati;faze mitoze;kromosomi;citologija;
Dnevne spremembe mitotskega indeksa v koreninskih vršičkih kalečih semen boba (Vicia faba L.)
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: zelišča;aromatične rastline;čemaž;Allium ursinum L.;mejoza;genetika;citologija;citoplazma;citološki preparati;stadiji mejoze;kromosomi;
Prepoznavanje mejotskih stadijev pri čemažu (Allium ursinum L.)
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: barja;Ljubljansko barje;travna ruša;travinje;trave;botanična sestava;košnja;gnojenje;zveza Arrhenatherion;močvirska preslica;
Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo travnika zveze Arrhenatherion na Ljubljanskem barju
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: dob;quercus robur;genetska variabilnost;morfologija;RAPD;multivariatna analiza;naravna hibridizacija;Slovenija;
Morfološka in genetska variabilnost populacij doba (Quercus robur L) v Sloveniji
Leto: 1995 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: travniki;Ljubljansko barje;travinje;botanična sestava;košnja;gnojenje;
Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo dveh različnih travnikov na Ljubljanskem barju
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: gozdna tla;rizosfera;gozdno drevje;fiziološki parameter;raziskovalna ploskev;Pokljuka;Kočevska Reka;stres;vpliv na gozd;
Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda : elaborat
Leto: 1999 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 11
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: