Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 56
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: speech recognition;Slovenian broadcast news;communication;
Speech recognition system of Slovenian broadcast news
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: parallel multilingua corpora;statistical machine translation;subtitle translation service;
This paper describes the data collection and parallel corpus compilation activities carried out in the FP7 EU-funded SUMAT project. This project aims to develop an online subtitle translation service for nine European languages combined into 14 different language pairs. This data provides bilingual ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: strojno prevajanje;vrednotenje;
Stalen del razvoja strojnega prevajanja je evalvacija prevodov, pri čemer se v glavnem uporabljajo avtomatski postopki. Ti vedno temeljijo na referenčnem prevodu. V tem prispevku pokažemo, kako zelo različni so lahko referenčni prevodi za področje podnaslavljanja ter kako lahko to vpliva na oceno – ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: porazdeljeni sistemi;verifikacija;procesna algebra;binarni odločitveni grafi;
Verifikacija porazdeljenih sistemov z uporabo binarnih odločitvenih grafov : diplomsko delo visokošolskega študija
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: diferencialna evolucija;evolucijski algoritmi;optimizacijske metode;umetna inteligenca;differential evolution;control parameter;fitness function;global function optimization;self-adaptation;population size;
This paper studies the efficiency of a recently defined population-based direct global optimization method called Differential Evolution with self-adaptive control parameters. The original version uses fixed population size but a method for gradually reducing population size is proposed in this pape ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: nadzorovanje sistema;metrika;podatkovna baza;graf;alarm;InfluxDB;
V projektnem delu smo proučevali načine za nadzorovanje računalniškega sistema. Opisali smo dogodke, ki jih je treba spremljati, ter na kak način je treba reagirati na te dogodke. Predstavljeni so vsi osnovni elementi, ki sestavljajo učinkovit sistem za nadzorovanje, to so metrike, podatkovna baza, ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: spletni portal;razvojna orodja;optimizacija;
Koncept optimirane zasnove spletnega portala : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: programski emulator napak;strojni emulatorji napak;generator prometa;izguba paketov;IP omrežje;
Diplomsko delo analizira emulatorje napak na IP-omrežju. V ta namen smo umetno generirali promet z uporabo odprtokodnega programa D-ITG, pri čemer smo uporabili programski in strojni emulator napak, ter primerjali rezultate. Analizirali smo najpogostejše scenarije izgubljanja prometa na IP-omrežju, ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: generator besedil v naravnem jeziku;Markove verige;n-gramski modeli;
V diplomskem delu smo se posvetili generatorjem besedil. Opravili smo analizo obstoječih generatorjev in izdelali preprost eksperimentalni generator besedil, ki tvori besedila v slovenskem jeziku. Temelji na statistiki n-gramov. Za izdelavo programa smo uporabili okolje Code::Blocks, na voljo smo im ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: videotelefonija;IP telefonija;H.323;IP omrežja;odprtokodni telekomunikacijski sistemi;Asterisk;
V diplomskem delu opišemo delovanje videotelefonije. Opis je podan na način, ki ga ponujajo globalni ponudniki in na način za domačo uporabo. V uvodu je podana zgodovina videotelefonije in njen razvoj po svetu. V nadaljevanju smo se osredotočili na signalizacijske protokole, kodirnike in na kratko ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 56
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: