234.939 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Domain landscape
  Hofsink Robert, Bergauer Andrej, Flis Vojko, Kobilica Nina, Kampič Tadej, Mlakar Izidor, Hari Daniel, Šafarič Riko, Uran Suzana:
  DOMAIN LANDSCAPE
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Vloga lokalne skupnosti in policije v lokalni skupnosti pri procesu preprečevanja in odvračanja od radikalizacije
  Ajdinović Aida:
  VLOGA LOKALNE SKUPNOSTI IN POLICIJE V LOKALNI SKUPNOSTI PRI PROCESU PREPREČEVANJA IN ODVRAČANJA OD RADIKALIZACIJE
  Fakulteta za varnostne vede

  Vprašanje zaznavanja in preprečevanja radikalizacije ter deradikalizacije je postalo v zadnjih dveh desetletjih ena od osrednjih tem varstvoslovja. Teroristični napadi v evropskih prestolnicah, nasilje nad manjšinami, in
 • Travmatski stres pri prostovoljnih gasilcih Gasilske zveze Maribor
  Berghaus Timi:
  TRAVMATSKI STRES PRI PROSTOVOLJNIH GASILCIH GASILSKE ZVEZE MARIBOR
  Fakulteta za varnostne vede

  Zaključno delo govori o travmatskem stresu pri prostovoljnih gasilcih Gasilske zveze Maribor. V delu lahko preberemo, kaj je travmatski stres, njegove dejavnike in kakšni so simptomi, reakcije ter posledice travmatskega stresa. Dotaknili smo se tudi teme travmatskega s
 • Analiza zagotavljanja kakovosti v proizvodnem podjetju Sibo g d.o.o.
  Radonić Bojana:
  ANALIZA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU SIBO G D.O.O.
  Fakulteta za organizacijske vede

  Spremljanje procesa je eden ključnih dejavnikov pri načrtovanju, obvladovanju in izboljševanju procesa in izdelka. Le s hitrim in učinkovitim ukrepanjem ter s prepoznavanjem vzrokov lahko preprečimo, da bi neustrezen proizvod prišel do odjemalca. Zato je razume
 • Usposabljanje človeških virov v podjetju x
  Agović Marijana:
  USPOSABLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJU X
  Fakulteta za organizacijske vede

  V našem diplomskem delu smo izpostavili problem oziroma pomembnost ciljno usmerjenega usposabljanja zaposlenih skozi njihovo celotno delovno dobo. Zanimalo nas je, ali bi velika podjetja z načrtnim, sprotnim usposabljanjem svojih zaposlenih lahko obdržala zaposlene delavce, da ne bi od
 • Načrtovanje mobilne platforme za lastno dobro počutje
  Smolič Žan:
  NAČRTOVANJE MOBILNE PLATFORME ZA LASTNO DOBRO POČUTJE
  Fakulteta za organizacijske vede

  Selfness je dandanes eno izmed najhitreje rastočih področij velnesa. Temelji na zdravem načinu življenja in ohranjanju zdravega telesa in duha. Spodbuja ljudi, da skrbijo za svoje zdravje tudi takrat, ko so prezaposleni in nimajo časa ali volje hoditi na določene fizične vaje, ki
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Pogled na bolečino žensk / Pogled na bolečino ženske
  Preis Urška:
  POGLED NA BOLEČINO ŽENSK / POGLED NA BOLEČINO ŽENSKE
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Magistrsko delo Pogled na bolečino žensk je namenjeno raziskovanju dojemanja bolečine in spolne razlike ter povezovanju tega raziskovanja z umetniškimi praksami. V magistrskem delu sem preučevala spremembe v dojemanju ženske bolečine v znanostih in umetnostih v zgod
 • Avtorska slikanica: Ian podari dudo
  Ambrožič Lani Natalija:
  AVTORSKA SLIKANICA: IAN PODARI DUDO
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Pričujoča naloga raziskuje ilustriranje in oblikovanje lastne otroške slikanice z naslovom Ian podari dudo. V uvodnem delu se posvetim vprašanju kakovostne otroške slikanice oziroma verbalni in vizualni podobi knjige. Teoretični del obravnava ilustracijo, predvsem vprašanj
 • Zgodba svetlobe skozi optiko sodobnosti
  Prijatelj Luka:
  ZGODBA SVETLOBE SKOZI OPTIKO SODOBNOSTI
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V magistrskem delu bom opisal praktično in teoretsko raziskovanje fotografskega medija. Začrtana linija predstavlja moje primarno področje ustvarjanja zadnjih nekaj let in skuša skozi ponovno branje zgodovine ter predzgodovine fotografije izvleči nova spoznanja o fotografski po
 • Razvoj sistema za krmiljenje pretoka krvi v žilnem vsadku
  Kirinčič Mihael:
  RAZVOJ SISTEMA ZA KRMILJENJE PRETOKA KRVI V ŽILNEM VSADKU
  Fakulteta za strojništvo

  Dializa je postopek, pri katerem se zaradi okvarjenega delovanja ledvic poskuša s pomočjo dializnega aparata iz krvnega obtoka izločiti čim več odpadnih produktov metabolizma. Zaradi pogostega vbadanja z iglo in nizkega pretoka krvi se uporablja žilni vsadek, ki arterijo neposr
 • Primerjava laserskega razreza kovinskih in nekovinskih materialov
  Burger Maj:
  PRIMERJAVA LASERSKEGA RAZREZA KOVINSKIH IN NEKOVINSKIH MATERIALOV
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomski nalogi je prikazana primerjava laserskega razreza kovinskih in nekovinskih materialov. Glavni razlog je širša uporaba laserja v industriji in s tem rezanja več različnih materialov na enakem laserskem sistemu. Eksperiment smo izvedli na vzorcih iz najbolj pogosto
 • Vloga identifikacije z znamko in skupino v rivalstvu med iPhonom in Androidom
  Kodrič Miha:
  VLOGA IDENTIFIKACIJE Z ZNAMKO IN SKUPINO V RIVALSTVU MED IPHONOM IN ANDROIDOM
  Fakulteta za družbene vede

  Ljudje imamo sodeč po teoriji socialne identitete kognitivno potrebo po pozitivni diferenciaciji, kar pomeni, da sebe oziroma skupino, katere člani smo, vidimo kot boljšo od drugih. Tega se zavedajo tudi blagovne znamke, ki na podlagi svojih tržno-komunikacijs
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (100322)
 2. Magistrsko delo (33132)
 3. Izvirni znanstveni članek (32405)
 4. Video in druga učna gradiva (22317)
 5. Ni določena (11271)
 6. Strokovni članek (4885)
 7. Doktorska disertacija (4395)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3121)
 9. Pregledni znanstveni članek (2936)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2636)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2404)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1690)
 13. Drugi članki ali sestavki (1429)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1349)
 15. Elaborat, predštudija, študija (909)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (743)
 17. Specialistično delo (723)
 18. Kratki znanstveni prispevek (661)
 19. Poljudni članek (642)
 20. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (564)
 21. Predgovor, spremna beseda (548)
 22. Raziskovalni podatki (538)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (524)
 24. Znanstvena monografija (481)
 25. Radijski ali TV dogodek (387)
 26. Intervju (351)
 27. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (311)
 28. Strokovna monografija (294)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (285)
 30. Druga izvedena dela (259)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (234)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (219)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (182)
 36. Predavanje na tuji univerzi (155)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (148)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (147)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (101)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (87)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (84)
 43. Razstava (76)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (73)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (51)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 51. Katalog razstave (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 53. Patent (18)
 54. Umetniška poustvaritev (16)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (4)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse