234,916 full text documents
Recently added documents:
RSS Digital Library of the University of Maribor:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Domain landscape
  Hofsink Robert, Bergauer Andrej, Flis Vojko, Kobilica Nina, Kampič Tadej, Mlakar Izidor, Hari Daniel, Šafarič Riko, Uran Suzana:
  DOMAIN LANDSCAPE
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Vloga lokalne skupnosti in policije v lokalni skupnosti pri procesu preprečevanja in odvračanja od radikalizacije
  Ajdinović Aida:
  VLOGA LOKALNE SKUPNOSTI IN POLICIJE V LOKALNI SKUPNOSTI PRI PROCESU PREPREČEVANJA IN ODVRAČANJA OD RADIKALIZACIJE
  Fakulteta za varnostne vede

  Vprašanje zaznavanja in preprečevanja radikalizacije ter deradikalizacije je postalo v zadnjih dveh desetletjih ena od osrednjih tem varstvoslovja. Teroristični napadi v evropskih prestolnicah, nasilje nad manjšinami, in
 • Travmatski stres pri prostovoljnih gasilcih Gasilske zveze Maribor
  Berghaus Timi:
  TRAVMATSKI STRES PRI PROSTOVOLJNIH GASILCIH GASILSKE ZVEZE MARIBOR
  Fakulteta za varnostne vede

  Zaključno delo govori o travmatskem stresu pri prostovoljnih gasilcih Gasilske zveze Maribor. V delu lahko preberemo, kaj je travmatski stres, njegove dejavnike in kakšni so simptomi, reakcije ter posledice travmatskega stresa. Dotaknili smo se tudi teme travmatskega s
 • Analiza zagotavljanja kakovosti v proizvodnem podjetju Sibo g d.o.o.
  Radonić Bojana:
  ANALIZA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU SIBO G D.O.O.
  Fakulteta za organizacijske vede

  Spremljanje procesa je eden ključnih dejavnikov pri načrtovanju, obvladovanju in izboljševanju procesa in izdelka. Le s hitrim in učinkovitim ukrepanjem ter s prepoznavanjem vzrokov lahko preprečimo, da bi neustrezen proizvod prišel do odjemalca. Zato je razume
 • Usposabljanje človeških virov v podjetju x
  Agović Marijana:
  USPOSABLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJU X
  Fakulteta za organizacijske vede

  V našem diplomskem delu smo izpostavili problem oziroma pomembnost ciljno usmerjenega usposabljanja zaposlenih skozi njihovo celotno delovno dobo. Zanimalo nas je, ali bi velika podjetja z načrtnim, sprotnim usposabljanjem svojih zaposlenih lahko obdržala zaposlene delavce, da ne bi od
 • Načrtovanje mobilne platforme za lastno dobro počutje
  Smolič Žan:
  NAČRTOVANJE MOBILNE PLATFORME ZA LASTNO DOBRO POČUTJE
  Fakulteta za organizacijske vede

  Selfness je dandanes eno izmed najhitreje rastočih področij velnesa. Temelji na zdravem načinu življenja in ohranjanju zdravega telesa in duha. Spodbuja ljudi, da skrbijo za svoje zdravje tudi takrat, ko so prezaposleni in nimajo časa ali volje hoditi na določene fizične vaje, ki
RSS Repository of the University of Ljubljana:
 • Power distribution for improved lifetime of interleaved DC/DC converters in automotive applications
  TAVČAR ROK:
  POWER DISTRIBUTION FOR IMPROVED LIFETIME OF INTERLEAVED DC/DC CONVERTERS IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS
  Fakulteta za elektrotehniko

  This thesis introduces an advanced control strategy for a DC/DC interleaved boost converter. A plain version of a controller imposes equal power distribution among the converter’s legs. Though, it does not assure the highest efficiency dur
 • Tranzistorska veja s sklopljeno dušilko
  PAVLOVIČ MARKO:
  TRANZISTORSKA VEJA S SKLOPLJENO DUŠILKO
  Fakulteta za elektrotehniko

  Magistrsko delo obsega analizo, načrtovanje in izdelavo tranzistorske veje z dušilko s srednjim odcepom. Namen dela je bil preveriti, ali obstaja topologija tranzistorske veje, ki bi omogočala prekrivajoče prevajanje ali vsaj delno prekrivanje pri prevajanju obeh tranzistorjev. Skozi simulacij
 • Vpliv termične modifikacije lesa na utrjevanje lepil in kakovost lepilnih slojev
  Kariž Mirko:
  VPLIV TERMIČNE MODIFIKACIJE LESA NA UTRJEVANJE LEPIL IN KAKOVOST LEPILNIH SLOJEV
  Biotehniška fakulteta

  Proučevali smo vpliv temperature termične modifikacije na utrjevanje in kakovost lepilnih spojev. Uporabili smo les smreke, ki je bil termično modificiran pri temperaturah 150, 170, 190, 210 in 230 °C ter različna lepila: fenol-formaldehidno (FF) za vroče leplje
 • ZAUPANJE V UPRAVNE POSTOPKE NA PORTALU eUPRAVA
  DOMAZET SUZANA:
  ZAUPANJE V UPRAVNE POSTOPKE NA PORTALU EUPRAVA
  Fakulteta za upravo

  eUprava je elektronski portal, s pomočjo katerega upravni organi in druge institucije ponujajo svoje storitve preko interneta. Ta uporabnikom omogoča, da do storitev dostopajo preprosto, kjer koli in kadar koli. Uporabniki lahko preko portala opravijo že marsikateri upravni postopek ter vpogled
 • Dnevne novice na temo covida-19 skozi prizmo Nacionalne zdravstvene komisije Ljudske republike Kitajske
  Petrovčič Mateja:
  DNEVNE NOVICE NA TEMO COVIDA-19 SKOZI PRIZMO NACIONALNE ZDRAVSTVENE KOMISIJE LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE
  Filozofska fakulteta
 • Izkopne metode predorov pri nizkem nadkritju
  Grmek Mark:
  IZKOPNE METODE PREDOROV PRI NIZKEM NADKRITJU
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  Skupaj s hitro urbanizacijo in povečano gospodarsko rastjo po svetu se povečujejo tudi zahteve po hitrejših in zanesljivejših transportnih poteh. Velik del napredka v hitrosti transporta na kopnem lahko pripišemo izgradnji predorov. Ti med seboj povezujejo mesta in pomembna gospodarska sre
RSS Repository of the University of Primorska:
RSS Repository of the University of Nova Gorica:
 1. Undergraduate Thesis (100311)
 2. Master's Thesis (33127)
 3. Original Scientific Article (32405)
 4. Videolectures and teaching material (22317)
 5. Not set (11271)
 6. Professional Article (4885)
 7. Doctoral Dissertation (4392)
 8. Final Research Report (3121)
 9. Review Article (2936)
 10. Published Scientific Conference Contribution (2636)
 11. Review, Book Review, Critique (2404)
 12. Published Professional Conference Contribution (1690)
 13. Other Component Parts (1429)
 14. Published Scientific Conference Contribution Abstract (1349)
 15. Treatise, Preliminary Study, Study (908)
 16. Independent Scientific Component Part or a Chapter in a Monograph (742)
 17. Specialist Thesis (723)
 18. Short Scientific Article (661)
 19. Popular Article (642)
 20. Expertise, Arbitration Decision (562)
 21. Preface, Afterword (548)
 22. Research Data (538)
 23. Other Monographs and Other Completed Works (524)
 24. Scientific Monograph (481)
 25. Radio or Television Event (387)
 26. Interview (351)
 27. Encyclopaedia, Dictionary, Lexicon, Manual, Atlas, Map (311)
 28. Professional Monograph (294)
 29. Polemic, Discussion (285)
 30. Other Performed Works (259)
 31. Independent Professional Component Part or a Chapter in a Monograph (234)
 32. Unpublished Conference Contribution (230)
 33. Proceedings of Professional or Unreviewed Scientific Conference Contributions (219)
 34. Published Professional Conference Contribution Abstract (194)
 35. Published Scientific Conference Contribution (invited lecture) (182)
 36. Invited Lecture at Foreign University (155)
 37. Proceedings of Peer-Reviewed Scientific Conference Contributions (international and foreign conferences) (150)
 38. Published Professional Conference Contribution (invited lecture) (148)
 39. Reviewed University, Higher Education or Higher Vocational Education Textbook (147)
 40. Published Scientific Conference Contribution Abstract (invited lecture) (101)
 41. Unpublished Invited Conference Lecture (87)
 42. Radio or Television Broadcast (84)
 43. Exhibition (76)
 44. Proceedings of Peer-Reviewed Scientific Conference Contributions (domestic conferences) (73)
 45. Software (66)
 46. Bibliography, Index, etc. (51)
 47. Artistic Work (43)
 48. Artistic Component Part (28)
 49. Reviewed Secondary and Primary School Textbook or Other Textbook (26)
 50. Scientific or Documentary Film, Sound or Video Recording (22)
 51. Exhibition Catalogue (21)
 52. Patent (18)
 53. Project Documentation (preliminary design, working design) (18)
 54. Artistic Performance (16)
 55. Encyclopaedia, Lexicon, Dictionary (and the like) Entry (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliography (5)
 58. Patent Application (4)
 59. Other Works (2)
 60. New variety (1)
 61. (1)
Show all