Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 41
Strokovni članek
Oznake: polimeri;polimerizacija;katalizatorji;lastnosti;olefini;materiali;
Razvoj novih poliolefinskih materialov na podlagi metalocenskih katalizatorjev
Leto: 1997 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: polimeri;polimerne mešanice;mehanske lastnosti;modifikacija;umetne snovi;
Študij mehanskih lastnosti PP/EPM in PP/EPDM mešanic
Leto: 1995 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: organska kemija;polimeri;termoplasti;kompoziti;karakterizacija;kemija;plastične mase;elastomeri;morfologija;mehanske lastnosti;
Novejše raziskave so pokazale, da lahko z modifikacijo polimerne matrike s polnilom in elastomerno fazo znatno vplivamo na mehanske lastnosti nastalega kompozita. V raziskavah smo uporabili izotaktični PP ter ga modificirali z neobdelanim oz. obdelanim talkom in SEBS oz. SEBS-gMA. Vzorce smo priprav ...
Leto: 1999 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: polimeri;mešanice;tehnologija;plastične mase;umetne snovi;kompatibilnost;polipropilen;polistiren;stiren;
Kompatibilizacija je učinkovita metoda modificiranja nemešljivih polimernih mešanic. Z dodatkom majhnih količin izbranega blokkopolimera lahko dobimo polimerne zlitine s stabilno morfologijo in dobro medfazno adhezijo, kar omogoča bistveno izboljšavo nekaterih fizikalnih lastnosti. V prispevku preds ...
Leto: 1996 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: polimerne mešanice;polipropilen;polimeri;
Izotaktični polipropilen (PP) je med poliolefini eden od najpogosteje uporabljanih polimerov. Kopolimer stiren/akrilonitril ima nekatere dobre lastnosti , ki skupaj z lastnostmi PP omogočajo doseganje sinergističnih učinkov. Polimerna mešanica PP/SAN je nemešljiva in kaže določeno poslabšanje nekate ...
Leto: 1995 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: materiali;novi materiali;polimeri;zlitine;razvoj;
Smeri razvoja novih materialov na podlagi polimernih mešanic in zlitin
Leto: 1994 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: toplotnoizolacijski materiali;optimalna izolacija;trde poliuretanske pene;
V preglednem članku opisujemo vrste in lastnosti najpomembnejših toplotnoizolacijskih materialov, smisel in pomembnost pravilnega izoliranja kot tudi ključne kriterije za določitev optimalne izolacije. Poleg pravilne izbire ustreznega toplotnoizolacijskega materiala je potrebno vselej sistematično p ...
Leto: 1995 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: poliestrske smole;fotoinciirana verižna polimerizacija;
Utrjevanje premaznih sredstev za les z ultravijolično svetlobo : diplomsko delo visokošolskega študija
Leto: 1990 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: odpadki;okoljska zakonodaja;ravnanje z odpadki;tehnike zmanjševanja okoljskega vpliva v podjetjih;
Leto: 2013 Vir: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kemija;kompatibilnost;morfologija;polimeri;polipropilen;polistiren;
Nemešljivi polimerni mešanici polipropilena (PP) in polistirena (PS) smo dodajali blokkopolimer poli(stiren-b-butadien-b-stiren) (SBS) kot kompatibilizator. S presevno elektronsko mikroskopijo (TEM) in širokokotno rentgensko difrakcijo (WAXD) smo preučevali morfologijo binarnih mešanic PP/PSin PP/SB ...
Leto: 1998 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 41
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: