Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 131
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;kurikularna prenova;osnovna šola;spoznavanje okolja;aktivnost učencev;
S kurikukularno prenovo osnovne šole v Sloveniji (1998) je večje spremembe doživel tudi predmet spoznavanja narave in družbe in to tako na konceptualni in didaktični ravni. Preimenoval se je v predmet spoznavanja okolja in se poučuje v prvih treh razredih. Učni načrt za spoznavanje okolja, ki je kon ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;osnovna šola;izkustveno učenje;izkustveno poučevanje;spoznavanje okolja;stališča učiteljev;
Izkustveno učenje je s kurikularno prenovo osnovne šole v Sloveniji (1998) postalo temeljno vodilo pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja. Za njegovo implementacijo v prakso so zelo pomembna stališča učiteljev. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kaj o izbranih vidikih uresničevanja izkustvenega u ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;okoljska vzgoja;okoljske študije;osnovne šole;
The subject of environmental studies has appeared in the primary school curriculum with the reform of the obligatory schooling at the end of the previous century. It is a successor of the subject of natural and social sciences, which was taught at primary schools in slovenia since 1957. As the subje ...
Leto: 2003 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: vzgoja in izobraževanje;naravoslovje;razredni pouk;terensko delo;
Delo na terenu
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;spoznavanje okolja;osnovna šola;education;environmental studies;primary school;
The enforcement of constructivistically based lessons at the environmental studies subject
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;informacijska tehnologija;komunikacijska tehnologija;IKT;spoznavanje okolja;osnovna šola;education;information technology;communication technology;ICT;environmental studies;primary school;
Digital literacy is one of eight key competences that were defined by the European Parliament and Council as those that member states should develop as a part of their strategies for lifelong learning (Official Journal of the European Union, 2006, p.11). It would contribute to a more successful life ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;okoljska vzgoja;okoljske študije;osnovne šole;
The subject environmental studies in an integrated concept of classroom work : ECER-2007
Leto: 2007 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;okoljska vzgoja;okoljske študije;osnovne šole;
Open class at the environmental studies subject : ECER-2006
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;okoljska vzgoja;razredna stopnja;domoznanstvo;naravoslovje;kurikularna prenova;reforma šolstva;osnovna šola;Slovenija;education;natural sciences;environmental education;curricular reforms;primary education;Slovenia;
The pupils' activities defined by the curricular reform relating to the subject environmental education and their realisation in practice
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;učni proces;okoljska vzgoja;spoznavanje narave in družbe;kurikulum;osnovna šola;education;teaching process;environmental sciences;natural and social sciences;curriculum;primary education;
Comparison of some didactic dimensions in the subjects of environmental studies and natural and social sciences
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 131
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: