Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 31
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fizika;tekočine;vodne kapljice;tok vode;sila težnosti;dinamika toka vode;oblikovanje kapljic;matematični prikazi;
The narrowing of a falling stream of liquid is a well-known demonstration of the equation of continuity. We consider the behavior of the bottom of a falling liquid stream where the stream swells swells and forms droplets. Drop formation is demonstrated by detailed photos of experiments. A simple mat ...
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: fizika;tehnika;celična signalizacija;kalcijeve oscilacije;proteinske kaskade;glajenje signalov;ojačitev signalov;elektronski sistemi;operacijski ojačevalnik;disertacije;
Tema doktorske disertacije sodi na področje celične signalizacije. Predstavljena je teoretična obravnava celične signalizacije, ki temelji na proteinskih kaskadah, katerih aktivacija je pogojena s koncentracijo prostih ▫$Ca^{2+}$▫ ionov v znotrajceličnem prostoru. Proučujemo vlogo proteinskih kaskad ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;informacijska tehnologija;komunikacijska tehnologija;IKT;spoznavanje okolja;osnovna šola;education;information technology;communication technology;ICT;environmental studies;primary school;
In Slovene educational curriculum the subject Environmental education is taught from the first to the third level of primary school (pupils age between seven and nine). The goal of this subject is not merely acquiring basic facts about the world around us; it is rather more important for students to ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fizika;matematično modeliranje;kalcijeve oscilacije;kalcij;signalne kaskade;protein kinaza;celična dinamika;signalna ransdukcija;biokemijsko preklapljanje;physics;calcium oscillations;mathematical modelling;calcium;sygnalling cascade;protein kinase cascades;signal transduction;ultrasensitivity;biochemical switch;cellular dynamics;
In biological signal transduction pathways intermediates are often oscillatory and need to be converted into smooth output signals at the end. We show by mathematical modelling that protein kinase cascades enable converting oscillatory signals into sharp stationary step-like outputs. The importance ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake: fizika;biologija;pouk fizike;pouk biologije;oscilacije;matematični modeli;
Minimale Modelle der Oszillatoren in der Physik und Biologie
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;fizika;osnovne šole;molekule;snov;agregatna stanja;raztezanje snovi;vreme;diplomska dela;
V diplomskem delu so predstavljene možnosti začetnega uvajanja molekularne slike snovi v osnovni šoli. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so najprej predstavljene teoretične osnove molekularne slike snovi. Na podlagi molekularne slike snovi so predstavlje ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;projektni teden;zgodovina;železarstvo;kovine;učne ure;eksperimenti;naravoslovni dan;diplomska dela;
Diplomsko delo obravnava projektni teden, ki je sestavljen iz štirih učnih ur pri naravoslovju in na koncu iz naravoslovnega dne. Delo je izdelano za kraj oziroma regijo, kjer ima železarstvo velik pomen in je zato toliko bolj pomembno, da se o tem seznani vse učence, ki s tem živijo, rastejo in se ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;astronomija;planeti;poznavanje;razredna stopnja;opazovanje;diplomska dela;
Namen raziskave je ugotoviti poznavanje planetov med učenci nižjih razredov osnovne šole. Zanimalo nas je, koliko učenci poznajo planete po imenu in kako jih prepoznajo na podlagi slikovnega gradiva. V nadaljevanju smo želeli raziskati predstave učencev o planetih in njihovih lastnostih. Pri tem nas ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;fizika;globalno segrevanje;ozračje;ekošole;onesnaževanje;odpadki;diplomska dela;
V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljen problem globalnega segrevanja ozračja, njegove posledice in ukrepi, ki ga blažijo. Podrobno je prikazan projekt Ekošola kot način življenja, v katerega se vključuje vedno več slovenskih osnovnih šol. V empiričnem delu je narejena raziskava med učen ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;fizika;izobraževanje;fizikalne količine;osnovne enote;merjenje;diplomska dela;
Za opis naravnih pojavov so ključnega pomena dobre predstave fizikalnih količin. Namen diplomskega dela je raziskati predstave različnih fizikalnih količin med učenci v osnovni šoli. V teoretičnem delu diplomskega dela so podrobneje opisane nekatere osnovne in izpeljane fizikalne količine ter njihov ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 31
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: