Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 82
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: mobilnost;mesta;majhni kraji;življenjski stil;Slovenija;mobility;small towns;lifestyle;Slovenia;
The paper deals with the question how does the place of residence influence mobility and how is mobility part of daily activities of the population in small and big towns of Slovenia. For better explanation of the question four types of lifestyle has been defined: from very mobile with a wide home-r ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;urbana geografija;historična urbana geografija;naselja;mesta;
Joseph Franz Kaiser: Litografirane podobe slovenještajerskih mest, trgov in dvorcev, Maribor 1999 ...
Leto: 1999 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;regionalna geografija;Bavarska;
Jörg Maier s sodelavci: Bayern, Gotha 1998 ...
Leto: 1999 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: geografija naselij;urbanizacija;recenzije;
Stefano Bianca: Urban form in the Arab world, past and present. ORL-Schriften des Instituts für Orts-, Regional_ und Landesplanung 46. Zürich 2000: Hochschulverlag, 347 strani, ISBN 3-7281-1972-5
Leto: 2000 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: geografija naselij;recenzije;
Heinz Heineberg: Grundriss Allgemeine Geographie: Stadtgeographie. Paderborn 2000: UTB, 328 strani, ISBN 3-8252-2166-0
Leto: 2000 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;ocene knjig;hribovske kmetije;podeželje;nasledstvo;Slovenija;reviews;book reviews;mountain farms;rural area;succession;Slovenia;
Boštjan Kerbler: Dejavniki nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji : Založba Anales, Koper, 2008, 396 strani, 13 preglednic, 81 slik, 7 prilog, ISBN 978-961-6732-04-8
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: geografija naselij;mesta;regionalni razvoj;Slovenija;settlement geography;urban geography;regional development;Slovenia;
This contribution intends to show some characteristics of the special development of Slovenian towns in the last decade. Trends of spatial development are more or less similar in all towns, irrespective of their size, economic orientation of the town and development of the gravitational area. The ma ...
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: regionalno planiranje;regionalni razvoj;policentrizem;Slovenija;
Besedilo obravnava koncepte policentričnega razvoja Slovenije, kakršni so bili zasnovani v treh planskih dokumentih od leta 1974 do 2004, hkrati pa izpostavlja nekatere vsebine, ki bi jih kazalo ponovno premisliti. To so: namen policentrizma, število regionalnih središč, število hierarhičnih nivojev ...
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna geografija;življenjski stil;bivanje;stanovanja;
V prispevku so prikazane zveze med življenjskim stilom in tipi stanovanjske hiše, torej med habitusom in habitatom. Opredeljeni so štirje tipi habitusa, in sicer na podlagi naslednih lastnosti: gospodarski in socialni položaj gospodinjstva, ekološka ter kulturna osveščenost. Življenjski stil je sple ...
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna geografija;življenjski stil;bivanje;stanovanjske hiše;
V prispevku so prikazane zveze med življenjskim stilom in tipi stanovanjske hiše, torej med habitusom in habitatom. Opredeljeni so štirje tipi habitusa, in sicer na podlagi naslednih lastnosti: gospodarski in socialni položaj gospodinjstva, ekološka ter kulturna osveščenost. Življenjski stil je sple ...
Leto: 2006 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 82
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: