Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 94
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sodni izvedenci;katastri;zemljiška knjiga;geodeti;nepravdni postopki;solastnina;etažna lastnina;meje;parcelacija;elaborati;
This article covers all the most relevant aspects of judicial expertise in the field of land surveying. It is focused on non-contentious civil procedures for the regulation of boundaries, for the division of common property, enforcement procedure for the division of property. Among them, the problem ...
Leto: 2011 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: javno dobro;omejitev v javnem interesu;vodno zemljišče;lastninska pravica;stvarne pravice na tuji stvari;ekstrakomercialnost;
V prispevku je predstavljeno razlikovanje med stvarnopravno in javnopravno ureditvijo na zavarovanih dobrinah, s poudarkom na vodnih območjih. Čeprav je na nepremičnini vzpostavljena omejitev v javnopravnem namenu, na njej obstajajo tudi stvarne pravice, vendar so dobrine zaradi doseganja varstva om ...
Leto: 2012 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci
Oznake: corporate entities;cross-border disputes;Brussels I Regulation;EU;European Union;
The book is a collection of contributions presented at the 24th traditional conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, which was organized from 19th to 21st May 2016 in Portorož, Slovenija, by Institute for Commercial Law Maribor and Faculty of Law, University of Maribor, a ...
Leto: 2016 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: izvršilni postopki;verodostojne listine;civilno procesno pravo;civilni pravdni postopki;diplomske naloge;
Upravljanje z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine s strani upnika : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: dedno pravo;zapuščinski postopki;notarji;Hrvaška;diplomska dela;
Pooblastila notarja v dednih zadevah na Hrvaškem : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: izvršilni postopek;upniki;dolžniki;odvetniki;diplomske naloge;
Vloga odvetnika v izvršilnem postopku : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: civilno procesno pravo;dokazni postopki;diplomska dela;
Sodobna tehnologija je omogočila enostaven način pridobivanja velikih količin podatkov. Sledenje vozilom s pomočjo GPS, podatki iz spletnih in poštnih strežnikov, video posnetki nadzornih kamer, »slučajno« posneti telefonski pogovori, izpiski telefonskih pogovorov so enostavni načini pridobivanja in ...
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: izvršba;izvršilni postopki;nadomestilo plače;reintegracija;izvršilni predlogi;diplomska dela;
Predmetno diplomsko delo se nanaša na izvršilni postopek in v zvezi z njim podrobneje obravnava problematiko uveljavitve upnikove nedenarne terjatve – pravice delavca do vrnitve na delo. Predstavljena so načela in predpostavke izvršilnega postopka, verodostojna listina in izvršilni naslov, na podlag ...
Leto: 2012 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: odškodninska tožba;tožbeni zahtevek;materialna in nematerialna škoda;diplomska dela;
Odškodninska tožba je procesno dejanje tožnika, s katerim zahteva pravno varstvo od sodišča, da mu nasproti tožencu prisodi pravično odškodnino. Tožba je institut s katerim se začne pravdni postopek. Začne se lahko le na pobudo stranke. Sodišče odloča v mejah postavljenih zahtevkov. Prav zaradi teg ...
Leto: 2011 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: genski inženiring;varstvo zdravja ljudi;register gensko spremenjenih organizmov;diplomska dela;
Gensko spremenjena (GS) živila morajo biti varna za zdravje ljudi in ustrezno označena zaradi pravice potrošnika do obveščenosti. GS živilo pomeni živilo, ki vsebuje gensko spremenjene organizme (GSO) ali je iz njih sestavljeno ali proizvedeno. V Sloveniji je obvezno označevanje živil in krme, k ...
Leto: 2011 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Št. zadetkov: 94
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: