Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 62
Znanstvena monografija
Oznake: posodobitev študijskega procesa;informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT);izobraževanje učiteljev;naravoslovje;tehnologija;matematika;kemija;biologija;fizika;varstvo okolja;računalništvo;informatika;tehnika;
Znanstvena monografija z naslovom Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike predstavlja raziskovalno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (UL) ter njihovih sodelavcev, ki ...
Leto: 2019 Vir: Univerza v Ljubljani (UL)
Ni določena
Oznake: poučevanje kemije;
V preglednem znanstvenem prispevku je predstavljen pregled domače in tuje znanstvene literature s področja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v šolski praksi, s poudarkom na predmetnem področju kemija. V pregledu literature so v središče postavljeni učitelji in njihova vloga pri ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: informacijsko-komunikacijska tehnologija;
Priložnosti in izzivi za učitelje kemije v informacijski dobi
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: znanje;
This article examines the opportunities and challenges for the use of ICT in science education in the light of science teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Some of the variables that have been studied with regard to the TPACK fra mework in science classrooms (such as t ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: naravoslovje;tehnika;tehnologija;matematika;
The article focuses on the opportunities and challenges for the use ofICT and innovative teaching methods in Science, Technology, Engineer-ing and Mathematics (STEM) education with regard to teachers’ Tech-nological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Thereby, teach-ers’ self-efficacy, gender, t ...
Leto: 2019 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: projektno učno delo;učni pristop;učitelji;ocenjevanje;
Projektno učno delo pri pouku kemije
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: sinteza;razširjenost;topnost;trdnost;
Bioplastika
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: biodizel;alternativna goriva;ekološki problemi;sinteza biodizla;
V skladu z izsledki sodobnih raziskav je uporaba fosilnih goriv prepoznana kot glavni razlog za vse večje koncentracije toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida. To se v okolju kaže z ekstremnimi vremenskimi spremembami, s smogom, poplavami, sušami, z učinkom tople grede ipd. Znanstveniki ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: makro eksperimenti;določanje vitamina C;sinteza cikloheksena;dokaz nenasičenosti;sinteza aspirina;
V teoretičnem delu diplomske naloge je bila preučena literatura o pomenu vključevanja eksperimentalnega dela v pouk kemije, predstavljeni so pogoji za izvedbo eksperimentalnega dela, varno ravnanje s kemikalijami in skrb za pravilno odlaganje odpadnih snovi. Glavni poudarek diplomske naloge je na mi ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: stereotipi;filmi;
Diplomsko delo obravnava percepcijo kemije v javnosti, v kateri se odražajo tudi stereotipi v razmišljanju ljudi o kemiji. Predstavljene so obstoječe klasifikacije stereotipov o kemiji in nakazana je njihova nadgraditev. Zapisana je analiza filmov, ki so odraz obstoječe percepcije kemije v javnosti. ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 62
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: