Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 5
Diplomsko delo
Oznake: tehnika;energija;sončna energija;segrevanje;solarni grelci;obnovljivi viri;sončno sevanje;izkoriščanje;izdelava;diplomska dela;
V diplomskem delu so predstavljene različne oblike energij, njihov izvor in uporaba v vsakdanjem življenju. Prikazana je delitev na obnovljive in neobnovljive vire energije, njihov nastanek, pridobivanje, pomen v energetiki, izkoriščanje in zgodovina uporabe. V Sloveniji poraba posameznih virov ener ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: biofilm;spore;biotehnologija;Bacillus subtilis;
Biofilmi so visoko organizirana skupnost bakterij, ki se razlikujejo v fenotipu in jih zato delimo v subpopulacije. Vsaka subpopulacija ima dodeljene vloge, ob zorenju biofilma pa nastajajo tudi spore. Spore so visoko odporne na kemijske in fizikalne dejavnike, kar jim omogoči njihova struktura. Pri ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: potencialno strupene kovine (PSK);etilendiamintetraocetna kislina (EDTA);remediacija tal;encimska aktivnost;
Dolgoletna rudarska in železarska industrija v Mežiški dolini je vodila v onesnaženje tal s potencialno strupenimi kovinami (PSK), kot so Cd, Zn in Pb. Skozi leta so se tla na onesnaženje prilagodila, koncentracija kovin v tleh pa se je kopičila. Del mobilnih kovin se je akumuliral v vrtninah, ki so ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: nihilizem;gledališče;Kralj Ubu;magistrska dela;
Sodobni nihilizem v gledališču
Leto: 2017 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: science;scientific research;biology;chemistry;computer science;mathematics;physics;technology;nanotechnology
Leto: 2018 Vir: videolectures.net
Št. zadetkov: 5
Ključne besede:

Leto izdaje:


Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: