Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 42
Magistrsko delo
Oznake: invazivne tujerodne vrste;stališča;znanje;gimnazijski izobraževalni programi;strokovni izobraževalni programi;
Širjenje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) predstavlja čedalje večji svetovni problem. Uspešnost nadzorovalnih programov ITV je odvisna od javne podpore, zato je potrebno poznati ozaveščenost in stališča javnosti do ITV. V naši raziskavi smo ugotavljali, kakšen je odnos dijakov različnih izobraževaln ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: šolski sistem;Slovenija;kurikulum;botanični učbeniki;primarjava;
Razvoj slovenskih botaničnih učbenikov je tema, ki v preteklosti ni bila pogosto obravnavana in še manj objavljena. V pričujoči diplomski nalogi smo se odločili predstaviti vsebino v štirih sklopih: splošni pregled šolskega sistema na Slovenskem, razvoj botanike v kurikulumu skozi čas, splošen pregl ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: razširjenost;naravovarstveni status;
Skupina močvirske kukavice (O. palustris agg.) je v Sloveniji slabo znana in slabo raziskana. Iz podatkov herbarijskega materiala Univerze v Ljubljani (ULJ) je razvidno, da se pri nas zagotovo pojavljata dva taksona – rahlocvetna kukavica (O. laxiflora) in močvirska kukavica (O. palustris), nekateri ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: žlezava nedotika;invazivne vrste;Krajinski park Ljubljansko barje;
Žlezava nedotika je enoletnica iz družine nedotikovk, ki izvira iz himalajskega dela Azije. V Evropi je prisotna od 19. stoletja in je danes ena izmed bolj znanih invazivnih vrst. Razširjena je tudi v Sloveniji, zlasti ob rečnih obrežjih in na ruderalnih območjih. V magistrskem delu predstavimo stan ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: sistematika;Slovenija;razširjenost;
Revizija rodu Polygala v Sloveniji
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: sistematika;Slovenija;razširjenost;
Revizija rizomatoznih vrst luka (Allium) v Sloveniji
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: taksonomija;morfologija;razširjenost;Slovenija;določevalni ključ;
Murke (Nigritella) so taksonomsko in morfološko težaven rod v družini kukavičevk (Orchidaceae), iz katerega so bile v Sloveniji donedavna poznane le tri vrste. V zadnjih letih so nekateri raziskovalci potrdili uspevanje vsaj še treh vrst. V okviru magistrskega dela smo poiskali populacije vseh potrj ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: vegetacija;diverziteta;hidrološki gradient;Cerkniško jezero;
Vrstna sestava vegetacije vzdolž hidrološkega gradienta na Cerkniškem jezeru
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: slikovna citometrija;genom;kačnikovke;
V nalogi smo z metodo slikovne citometrije analizirali velikost jedrnega genoma kačnikovk, ki smo jih nabrali v La Gambi (Kostarika). Ugotavljali smo, ali imajo rastline z isto življenjsko obliko podobne velikosti genomov, ali imajo sorodne vrste podobne velikosti genomov in ali velikost genoma k ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: flora;Slovenija;ogrožene vrste;
Nezadostno znane enokaličnice slovenskega Rdečega seznama
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 42
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: