Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 179
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovenija;zakonodaja;banke;bančništvo;bančno poslovanje;
Like all the member states of the European Union, Slovenia was also obligated to implement EU Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC into national banking legislative. Basel II rules were implemented into Slovenian legislative in December 2006 and have been valid from 1st of January 2007. Before that, ...
Leto: 2008 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: analiza;ekonomija;tranzicija;Slovenija;
In this paper we study cyclical patterns in a transition economy. We introduce a dynamic perspective into the analysis by applying multivariate wavelet analysis. The wavelet covariance and wavelet correlation are defined and applied to the analysis of business cycles as an alternative to the traditi ...
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Strokovni članek
Oznake: ekonomska politika;gospodarska gibanja;makroekonomija;Slovenija
Ovrednotenje makroekonomskih napovedi za Slovenijo v obdobju 1997-2009
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Strokovni članek
Oznake: gospodarstvo;svetovno gospodarstvo;recesije;indikatorji;
Ob podpori stimulativnih ukrepov ekonomske politike in faze ciklusa zalog, bo okrevanje svetovnega gospodarstva pridobilo na hitrosti v tretjem četrtletju leta 2009. Upoštevajoč sinhrono oživljanje proizvodnje bo verjetno rast v drugi polovici leta dokaj močna. V letu 2010 pa ni mogoče pričakovati n ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: posojila;gradbeništvo;krize;gospodarske krize;Slovenija;
Breme posojil : bodo gradbincem vzeli, kar so gradili?
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tax gap;VAT;tax gap dependence;
The paper examines the VAT gap estimated on the basis of VAT tax returns. The assessment of tax gap dependence is examined based on macroeconomic influences and the measures of the Slovenian fiscal administration. Regarding the latter, the number of audits being performed and the effects of audit ac ...
Leto: 2018 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: vzajemni skladi;odločanje;analiza;alternative;vrednostni papirji;finance;vrednotenje;primerjave;investicije;tveganje;trg kapitala;poslovna informatika;
Ovrednotenje kriterijev in analiza odločanja izbire vzajemnih skladov v Sloveniji : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: potrošnik;empirične raziskave;testiranje;nelinearno programiranje;večkriterialno odločanje;trendi;poraba;funkcije;evalvacija;regresijske analize;struktura;tržna struktura;ekonomske teorije;ekonomisti;ekonomski modeli;matematična ekonomija;teorija racionalnih pričakovanj;spremenljivke;definicija;ocenjevanje;multivariantna analiza;metodologija;korelacije;mednarodne primerjave;Velika Britanija;Slovenija;dohodek;prodaja;metode;Keynes;John Maynard;Angleški ekonomski teoretik;1883-1946;Keynesianizem;Denarne teorije;Linearna funkcija;Potrošniška filozofija;Potrošnja;Diplomske naloge;Variabilnost;Heterogeni modeli;Nelinearni modeli;Prodajna funkcija;
Empirično testiranje potrošnih funkcij z vključenim nelinearnim trendom : (primer Velike Britanije in Slovenije)
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: ECB;povezanost;cikli;monetarna politika;ekonomska politika;bančni sistemi;strategija;EMU;denarne unije;odprti sistemi;odprto gospodarstvo;mednarodne ekonomske integracije;delovanje;centralne banke;finančni instrumenti;denar;Evropa;monetarni sistemi;cilj;integracija;mednarodna kooperacija;plačilni sistemi;plačilni promet;prenosni sistemi;združevanje;ekonomski modeli;enotni trg;valuta;transakcije;denarni tokovi;European Central Bank;Diplomske naloge;Transmisija;Cikličnost gospodarstva;Monetarne unije;Bančni instrumenti;Denarna politika;Denarne integracije;European Monetary Union;Enotna valuta;EURO;Institucionalni mehanizmi;Funkcionalna struktura;Instrumenti denarne politike;Centralne banke;Države Evropske unije;
Vpliv ECB na poslovne cikle : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: poslovni proces;cikli;metode;povezanost;analiza;korelacije;grafične metode;vzorčenje;časovne vrste;teorija rasti;matematična ekonomija;gospodarska rast;ekonomska politika;mednarodne primerjave;strategija;odprti sistemi;delovanje;zahodna Evropa;ZDA;cilj;prenosni sistemi;združevanje;ekonomski modeli;transakcije;Granger;Clive William John;1934-;Matematične metode;Empirične metode;Primerjave rezultatov;Napovedi;Poslovni proces;Diplomske naloge;Transmisija;Cikličnost gospodarstva;Industrijska proizvodnja;Rangiranje;Vzročnost;Gospodarski položaj;Dejavniki;Odstopanja;Ekonomska rast;Časovne serije;Porazdelitve;Slovenija;Maksimizacija rasti;Države Evropske unije;Nemčija;Združene države Amerike;Italija;Avstrija;
Transmisija poslovnih ciklov v izbranih državah : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 179
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: