Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 11
Video in druga učna gradiva
Oznake: botanika;splošna botanika;preparati;mikroskopski preparati;študijsko gradivo;
Splošna botanika - mikroskopski preparati
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: Hladnikia pastinacifolia;Apiaceae;kobulnice;tkivna kultura;mikropropagacija;krioprezervacija;inkapsulacijska dehidracija;magistrska dela;
Mikropropagacija in krioprezervacija z inkapsulacijsko dehidracijo rebrinčevolistne hladnikovke (Hladnikia pastinacifolia Rchb.) : magistrsko delo
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;rebrinčevolistna hladnikovka;tkivna kultura;mikropropagacija;morfološke značilnosti rastlin;aklimatizacija;krioprezervacija;inkapsulacijska dehidracija;
Rebrinčevolistna hladnikovka ali hladnikija (Hladnikia plastinacifolia Rchb.) je ledenodobna endemična vrsta, ki v naravi raste samo na majhnem območju Trnovskega gozda v Sloveniji in je zato zelo ranljiva vrsta. Zavarovana je in situ in ex situ. Ex situ jo ohranjajo v botaničnem vrtu v Ljubljani. I ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;Hladnikia pastinacifolia;Apiaceae;tkivna kultura;krioprezervacija;vcepki;velikost;poganjki;vršički;
Rebrinčevolistna hladnikovka (Hladnikia pastinacifolia Rchb.) je redka in potencialno ogrožena endemična vrsta, vključena v program krioprezervacije. Cilj diplomske naloge je določiti najbolj optimalno velikost vcepka, ki bi bila primerna za postopke krioprezervacije in najprimernejša gojišča, za re ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: biotehnologija;zaščita;mikropropagacija;tkivna kultura;Hladnikia pastinacifolia;Apiaceae;biotechnology;micropropagation;tissue culture;
The monotypic Hladnikia pastinacifolia Rchb. is a narrow endemic species, with an extremely small distribution area in Slovenia, prone to any kind of threat that could lead to species extinction. Tissue culture techniques are proposed as a conservation measure for rapid propagation and ex-situ conse ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;Solidago canadensis;kanadska zlata rozga;Fallopia japonica;japonski dresnik;invazivne tujerodne rastline;avksini;indol-3-butanojska kislina (IBA);citokinini;6-benzilaminopurin (BAP);kumarični (Cucumis) biotest;
Določanje avskinov in citokininov v japonskem dresniku in kanadski zlati rozgi.
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;invazivne tujerodne rastline;rastlinski hormoni;avksini;biotesti;kanadska zlata rozga;japonski dresnik;Avena test;Triticum test;
Japonski dresnik (Fallopia japonica) in kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) sta v Sloveniji pogosti invazivni tujerodni vrsti. V naši raziskavi smo poskušali z biotesti na rastlinske hormonom podobne substance določiti hormonski status obeh vrst. Biotesti so enostavna, cenovno ugodna metoda z ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;Berula erecta;makrifiti;arzen;tkivne kulture;fitoremediacija;glutation;
Arzen je naravno razširjen element, ki lahko toksičen predstavlja nevarnost ljudem, ostalim organizmom in okolju. Z arzenom so onesnažena številna z vodo bogata območja, zato smo želeli raziskati možnosti razstrupljanja tega elementa z makrofitom ozkolistnim koščem (Berula erecta) v tkivni kulturi. ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;počasna rast;Berula erecta;rastni parametri;biokemijski parametri;saharoza;sorbitol;temperatura;
V magistrskem delu smo raziskovali možnosti za hrambo ozkolistnega koščca (Berula erecta) v tkivni kulturi z upočasnjeno rastjo. Upočasnitev rasti smo poskušali doseči z nižanjem temperature in dodajanjem sladkorjev in sladkornih alkoholov na gojišče MS. Ugotavljali smo vpliv nizkih temperatur (13 ° ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Doktorska disertacija
Oznake: rebrinčevolistna hladnikovka;Hladnikia pastinacifolia;Apiaceae;kobulnice;Slovenija;endemična rastlinska vrsta;tkivna kultura;mikropropagacija;krioprezervacija;inkapsulacijska dehidracija;vitrifikacija;inkapsulacijska vitrifikacija;genetska stabilnost;RAPD;disertacije;Rastlinstvo;Disertacije;Fiziologija rastlin;Tkivne kulture;Razmnoževanje;
Hladnikia pastinacifolia Rchb. je monotipična endemična vrsta Apiaceae z zelo ozkim območjem razširjenosti, ki se pojavljajo samo v Sloveniji. Shranjevanje z zamrzovanjem (krioprezervacija) je ena od dejavnosti, s katero bi lahko bistveno prispevali k ohranjanju te redke in potencialno ogrožene vrst ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 11
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: