Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 32
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake:
Leto: 2010 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: konflikti;družinski odnosi;mladostniki;starši;stres;
Problematika konfliktnosti med mladostnikom in starši je kljub porastu števila raziskav v tujini v Sloveniji še vedno relativno neraziskano področje. Aktualnost konfliktov v družini odraža tudi naraščajoče število agresivnih izražanj družinskih sporov v slovenski družbi, ki s tem dnevno postavlja zn ...
Leto: 2012 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: psihologija;učne strategije;študenti;motivacija;motivational beliefs self-regulated learning;metacognition;students;
The study examined the relationship between metacognitive learning strategies and motivational beliefs, predicting academic performance of student teachers. The main aim of the study was to examine the predictive value of motivational beliefs and metacognitive learning strategies for students' acade ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: čustvena klima;čustvena izraznost;predšolski otroci;čustva;družina;zaznavanje čustev;
Čustvena izraznost predšolskega otroka in njegove družine
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: vzgojiteljeva poklicna identiteta;poklicna kompetentnost;refleksija;predšolska vzgoja;študenti;mentorji;
Izhajajoč iz spoznanj Korthagna (2004), da za uspešno poklicno delovanje niso dovolj izključno pridobljene kompetence, pač pa tudi reflektiranje svojega poklicnega poslanstva in identitete, samoizpraševanje o lastnem doživljanju poklica, prepričanjih in vrednotah ter razlogih za opravljanje poklica, ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: čustva;čustvena kompetentnost;čustvena izraznost;starši;predšolski otroci;
Čustvena kompetentnost staršev in izraznost čustev pri predšolskih otrocih
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: otroška risba;likovno izražanje otrok;uporaba otroške risbe;prosta risba;izražanje čustev v risbi;
Prepričanja vzgojiteljic glede uporabe otroške risbe v vrtcu
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: telesni dotik;predšolski otroci;vzgojiteljice;pomočnice vzgojiteljic;pomen dotika;pogostost dotika;cilj uporabe dotika;
Telesni dotik pri malčkih
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: predšolska vzgoja;predšolski otroci;sociometrični položaj;starost;kombinirane skupine;homogene skupine;
Glavni namen raziskave je ugotoviti, ali obstajajo razlike v pogostosti pojavljanja posameznih sociometričnih položajev in struktur otrok glede na starostno kombinirane in starostno homogene skupine. Raziskovanje je potekalo v časovnem obdobju dveh mesecev in je temeljilo na neslučajnostnem, namensk ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: vzgojitelji predšolskih otrok;profesionalni razvoj;optimizem;samoučinkovitost;zadovoljstvo z življenjem;
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Št. zadetkov: 32
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: