Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 19
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;integrirani pouk;e-učenje;E-um;e-gradiva;pouk matematike;matematika;education;e-learning;blended learning;interactive e-learning;e-learning materials;mathematics;mathematics classes;
This article presents the current development of e-learning in Slovenia, with an emphasis on the domestic E-um web portal (URL: www.e-um.si) for teaching mathematics in primary and secondary schools. Based on findings from recent scientific research, the strengths and weaknesses of e-learning materi ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;e-izobraževanje;e-učna gradiva;matematika;pouk matematike;interaktivnost;stopnje interaktivnosti;
Ena od pomembnih prednosti e-učnih gradiv v primerjavi s tradicionalnimi tiskanimi učnimi gradivi je interaktivnost tega medija, ki omogoča interakcijo med učencem in učno vsebino v e-učnem gradivu. Po pregledu znanstvene in strokovne literature smo ugotovili, da ni enotne opredelitve interaktivnost ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;e-izobraževanje;matematika;pouk matematike;interaktivnost;smernice;
Med oblikami pouka, ki so v zadnjem času vse pogostejše v učni praksi predvsem na višjih stopnjah institucionalnega izobraževanja in na tečajih vseživljenjskega učenja, so tudi e-izobraževanje in različne oblike kombiniranega e-izobraževanja. Hkrati je e-izobraževanje tudi predmet kritičnih znanstve ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: e-učna gradiva;informacijsko-komunikacijska tehnologija;e-izobraževanje;pouk matematike;interaktivnost;i-učbeniki;magistrska dela;
Izobraževanje s pomočjo računalnikov in ostale informacijske tehnologije (e-izobraževanje) je že kar nekaj časa pomembna raziskovalna tema v izobraževanju, v prihodnjih letih pa lahko pričakujemo še porast uporabe digitalnih medijev v izobraževanju in v vsakdanjem življenju. Tudi v slovenskem šolske ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;pouk matematike;domače naloge;učna motivacija;učinkovitost domačih nalog;osnovne šole;
V magistrskem delu se ukvarjamo z vprašanjem, kako lahko učitelj motivira učence za redno opravljanje domačih nalog pri pouku matematike. V teoretičnem delu se najprej posvetimo učni motivaciji, njeni vlogi v procesu samoregulacije, sestavinam, strategijam in vrstam. Spoznamo tudi motivacijske vzorc ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;informacijsko-komunikacijska tehnologija;učni mediji;pouk matematike;matematični učbeniki;osnovne šole;
Magistrsko delo obravnava uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v matematičnih učbenikih od 6. do 9. razreda osnovne šole. Za raziskavo smo izbrali dva tiskana učbeniška kompleta in en interaktivni učbeniški komplet. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V te ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;pedagogika Montessori;posebna pedagoška načela;pouk matematike;razvojni materiali;odnos učencev do matematike;
V magistrskem delu analiziramo nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori in predstavimo, kakšen odnos imajo učenci osnovne šole Montessori do pouka matematike. Magistrsko delo je razčlenjeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu najprej predstavim ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;pouk;učenci;motivacija;načini;tehnike;popularizacija;učne metode;diplomska dela;
Učna motivacija obsega vse, kar daje pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost (Marentič Požarnik, 2003, str. 184). Učna motivacija je lahko zunanja, ki se kaže na primer v oceni oziroma pohvali, ali notranja, ki se kaže v želji po razvoju lastnih sposobnosti. Cilj m ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;pouk;srednje šole;znanje;povezovanje;medpredmetne povezave;načrtovanje;modeliranje;diplomska dela;
Zmožnost povezovanja znanj z različnih področij znanosti in človekovega delovanja že od nekdaj povezujemo s posameznikovo razgledanostjo in svojevrstno odličnostjo. Hkrati je to ena ključnih kvalitet tistih znanstvenikov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem kompleksnih procesov, na primer v medicini, fa ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: računalništvo;informacijska tehnologija;matematika;dinamične naloge;spletne naloge;e-gradivo;
V šolah se učitelji nemalokrat srečujejo s težavami pri sestavljanju nalog. V ekipi E-um smo zato razvili aplikacijo, ki učiteljem omogoča pripravo dinamičnih nalog. S pojmom dinamične naloge mislimo na naloge, ki ob vnovičnem nalaganju ohranijo strukturo, razlikujejo pa se v podatkih. Naloge lahko ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 19
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: