Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Diplomsko delo
Oznake: računovodstvo;davki;obdavčenje;dvojno obdavčenje;licence;zakonodaja;
Predmet diplomskega dela je problematika obdavčevanja licenčnin tako v slovenskem, kot v mednarodnem prostoru. Licenčnina je tako mednarodno, kot tudi v dvostranskih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih je sklenila Slovenija, definirana kot plačilo vsake vrste, prejeto kot povračil ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: OCR;naravne scene;računalniški vid;smerni segmenti nelinearne mreže;SIFT;gaborjev filter;SVM;ANN;K-NN;MDC;računalništvo;računalništvo in informatika;visokošolski strokovni študij;diplomske naloge;
Optična razpoznava znakov v slikah naravnih scen
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Magistrsko delo
Oznake: Optična razpoznava znakov;naravne scene;računalniški vid;HOG;PHOG;Co-HOG;SVM;ANN;K-NN;
V magistrskem delu so predstavljene in opisane sodobne metode optične razpoznave znakov v slikah naravnih scen. Izbrane so bile metode, ki dosegajo visoko točnost in so robustne na osvetlitev ter ostale geometrijske spremembe. Naše delo temelji na implementaciji treh različnih metod za pridobivanje ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Diplomsko delo
Oznake: prost pretok oseb;prost pretok delavcev;priznanje poklicnih kvalifikacij;državljanstvo EU;enotni trg EU;sistem socialne varnosti;
Leto: 2013 Vir: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)
Diplomsko delo
Oznake: informatika;nepremičnine;oglaševanje;ponudba;digitalizacija;intervjuji;analiza;
Leto: 2019 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: poslovanje podjetja;denarni tok;prihodki;Java;GWT;
V diplomskem delu je predstavljen način implementacije prototipa sistema za vodenje prihodkov in odhodkov podjetja (denarnega toka) v obliki spletne aplikacije. V prvem in drugem poglavju je opisan pomen denarnega toka za spremljanje poslovanja podjetja in omejitve, ki smo jih sprejeli pri implemen ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Bolezni;Predvidevanje;Regresijska analiza;
Predictors of the quality of cardiovascular prevention - a multilevel cross-sectional study
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;zdravstvena nega;omrzline;preventiva;prva pomoč;dejavniki tveganja;
Uvod: Omrzlina je poškodba tkiva, ki nastane zaradi zunanje temperature, ki je nižja od 0 C. Ker so omrzline poznane kot hude poškodbe tkiva, smo se odločili, da preverimo, kakšno znanje imajo o omrzlinah gorniki v Sloveniji, ki so tovrstnim poškodbam bolj izpostavljeni. Namen: Namen diplomskega de ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:


Jezik: