Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 46
Diplomsko delo
Oznake: severna obvoznica Bled;turizem;tranzit;varstvo okolja;diplomske naloge;
V projektni nalogi predstavljamo severno obvoznico Bled. Najprej opišemo potek trase: kje bo potekala, kaj bo spremenjeno in kako bo sestavljena. V nadaljevanju predstavimo prednosti in slabosti izgradnje obvoznice in kakšen vpliv bo imela na mesto Bled. Predvsem nas zanima, kako bo obvoznica vpliva ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: veter;vetrna elektrarna;gradnja;vplivi;omejitve;varstvo okolja;
Veter je obnovljivi energetski vir, ki ga v Sloveniji premalo izkoriščamo. Slovenija ima zaradi svoje reliefne zgradbe veliko primernih območij za gradnjo vetrnic, ki pa so slabo izkoriščene v primerjavi z Evropo. Vetrnice imajo minimalni vpliv na okolje, okolju so ekološko prijazne, saj ne povzroča ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: cestna infrastruktura;geodetski monitoring;GPS;pomiki;
Diplomska naloga pokriva problematiko sledenja (monitoringa) objektov in tal pred gradnjo, med njo in po končani gradnji. Glavni cilj naloge je prikazati metode ter poiskati povezavo med geodetskimi metodami, uporabnimi v gradbeništvu. Opisane so različne metode opazovanja pomikov in deformacij ter ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;gradbeništvo;monitoring;posedki;geodetske meritve;
Tema diplomske naloge obravnava različne metode meritev posedkov pri gradnji mostov. Iz dobljenih rezultatov bomo odkrili vzroke pomikov katerih posledica so deformacije. Osredotočili se bomo na konstrukcije velikih razponov, kjer so pomiki večji in metode meritev zahtevnejše. Prvi del diplomsk ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;geodetske meritve;geotehnične meritve;GNSS monitoring;Globalni Navigacijski Satelitski Sistem;geodetski monitoring;gradnja cest;cestogradnja;deformacije;premiki;geotehnični nadzor;
Diplomsko delo predstavlja trenutno stanje GNSS monitoringa, navigacijo s tehnologijo GNSS in opisuje GPS navigacijske instumente. Navigacijski sistemi običajno temeljijo na sprejemnikih GNSS. Geodetske metode so eden od možnih načinov za ugotavljanje stabilnosti geotehničnih objektov. Pričakovana ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;gradnja stanovanjskih objektov;geodetski postopki;geodetska dela;
V diplomski nalogi smo v uvodu pregledali kartografske podlage, ki so potrebne pred vsakim posegom v prostor, ter opisali delo geodeta pri takšnih posegih. V jedru naloge smo se osredotočili na gradnjo stanovanjskih objektov tako večstanovanjskih kot tudi individualnih objektov. Opisali smo nalo ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: geodezija;vertikalni pomiki;deformacije;matematična analiza;geodesy;vertical movement;deformation;mathematical analysis;
At the Faculty of Civil Engineering, the University of Maribor, in the Centre for Geodesy, we have been primarily dealing with the study of displacements and application of results on deformations and mathematical analyses for the last 10 years. According to these results, we wanted to find a connec ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;predori;geodetska mreža;kontrolne meritve;prečni profili;
Geodetska stroka je pri projektiranju, gradnji in uporabi predorov nenadomestljiva. Še posebno pri geološko nestabilnih tleh se pokaže pomembnost vloge geodezije, saj so konstantne kontrolne meritve za stabilno izgradnjo predora neizogibne. V teoretični del diplomske naloge opredeljuje osnove in ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;pasivna hiša;lokacijska informacija;topografski načrti;geodetski načrti;zakonodaja;
V diplomski nalogi smo v uvodu razložili kaj je geodezija in kakšno je delo geodeta. Nato smo prikazali postopke in metode umeščanja objekta v prostor ter vso dokumentacijo, ki je potrebna. Dotaknili smo se tudi trenutnih zakonov, ki najpomembneje vplivajo na umeščanje objekta na določeno parcelo. ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;geodezija;kartografija;geografski informacijski sistemi;
Diplomska naloga obravnava uporabo kartografskih podlag pri vodenju gradbišč. Namen naloge je predstaviti kako se lahko znajdemo in pomagamo pri vodenju gradbišča z različnimi kartami. Kot testni primer smo vzeli gradbišče, katerega sem vodil v Jesenicah.
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 46
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: