Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 70
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;informacijska tehnologija;komunikacijska tehnologija;IKT;spoznavanje okolja;osnovna šola;education;information technology;communication technology;ICT;environmental studies;primary school;
In Slovene educational curriculum the subject Environmental education is taught from the first to the third level of primary school (pupils age between seven and nine). The goal of this subject is not merely acquiring basic facts about the world around us; it is rather more important for students to ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: fizika;georadarji;kača;sprala navznoter;premikajoče okno;diplomski seminarji;
V diplomskem seminarju obravnavamo sestavo in delovanje georadarja ter iščemo najbolj učinkovite načrte poti za preiskovanje določenega območja, glede na natančnost in porabljen čas. V seminarju predstavljamo tri možne načine (kačo, spiralo navznoter in premikajoče okno), kako preiskati območje, ki ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: diplomski seminarji;matematika;najstarejša piščal;Divje babe I;lastne frekvence;akustika;
V diplomskem seminarju obravnavamo domnevno najstarejšo piščal na svetu. Razložimo, kako geometrijske lastnosti piščali in različne kombinacije pokritosti lukenj vplivajo na lastne frekvence pri sodobni piščali. To uporabimo, da za domnevno piščal izračunamo lastne frekvence. Za repliko domnevne piš ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Ni določena
Oznake: tekmovanje;
We are going to present our experiences with physics competitions for young learners in Slovene primary schools. We will describe our 3-level organizational format of competitions. At the last, national level, competitors have to solve theoretical and experimental problems. We will give reasons f ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: tekmovanje;
Physics competitions for learners of primary schools in Slovenia
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: izobraževalni sistem;raba računalnika;IKT;informacijska tehnologija;komunikacijska tehnologija;fizika;naravoslovje;osnovna šola;education;primary education;educational system;computers in education;ICT;sciences;physics;information technology;communication technology;
Teaching and learning with computers (ICT) encompasses her help in educational process everywhere there where is this perhaps and reasonable. Using ICT as educated accessory mean search of optimal elements for teaching efficiency and for better achieving teaching objectives. Learning process of scie ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pattern recognition;universalities;liquid crystals;cosmology;
It is now well accepted that we all have amazing capabilities in recognizing faces in a fraction of a second. This specific pattern recognition ability could be by appropriate training transferred to some other field of expertise. At the same time pattern recognition skills are becoming increasingly ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;eksperimenti;lastnosti vode;otroci;naravoslovje;razvoj spretnosti in sposobnosti;dejavnosti z vodo in drugimi kapljevinami;
Diplomsko delo z naslovom Eksperimentalni dnevi z vodo je razdeljen na teoretični in empirični del. V prvem delu je predstavljeno zgodnje naravoslovje (opredelitev in pomen zgodnjega naravoslovja), eksperimentalno delo (stopnje eksperimenta in vloga odraslih pri eksperimentalnem delu) in voda (opisa ...
Leto: 2019 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;astronomija;interesne dejavnosti;osnovne šole;drugo triletje;diplomska dela;
Interesne dejavnosti so oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki odkrivajo, oblikujejo in razvijajo interese učencev. Osnovne šole z letnim delovnim načrtom določijo več različnih interesnih dejavnosti z različnih področij in zagotavljajo vsakemu učencu, da se vključi v najmanj eno interesno dejavnos ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;fizika;eksperimenti;tekočine;pretakanje;osnovne šole;učila;naravoslovje;diplomska dela;
V okviru projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc sta bili med drugimi razviti tudi dve učili, katerih namen je, da so učitelju razrednega pouka v pomoč pri obravnavi učnega sklopa Pretakanje snovi - tekočin. Osnovni namen raziskave je ugotoviti, kakšne razlike se pokažejo pri obravnavi iste teme na ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 70
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: