Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 63
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: management;posvetovanja;Slovenija;
Korporacijsko upravljanje - na začetku konca tranzicije
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Drugi članki ali sestavki
Oznake:
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: lastnina;ekonomska reforma;Republika Slovenija;gospodarsko pravo;zakonodaja;reorganizacija;privatizacija;kapitalsko povezovanje;finančna sredstva;podjetja;
Lastninska reforma v Sloveniji
Leto: 1992 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: lastnina;
Temeljni pristop k lastninski reformi
Leto: 1990 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Znanstvena monografija
Oznake: delovno pravo;delovna razmerja;pravni viri;zakoni;upravljanje;zaposlitev;delovni konflikti;Delovno pravo;Delovna razmerja;Slovenija;
Nova delovna razmerja: kolektivna delovna razmerja in pogodba o zaposlitvi
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: ustavna ureditev;delovanje;mednarodna politika;zakonodaja;sodišča;
Pravo in politike Evropske unije
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: neodvisno sodstvo;ustava Združenih držav Amerike;
The judge's tenure
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: property rights;definition of property;historical transformation;property;contemporary economic paradigm;profit sharing;social responsibility;social enterpreneurship;
Historical transformation of property rights in the context of new paradigm of human development
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: upravljanje;vodenje;odgovornost;nagrajevanje;nadzorni organi;Delniške družbe;Uprava;
Uprava delniške družbe
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: poslovanje;zakonodaja;Republika Slovenija;zavarovanje;disciplina;plačilni promet;Organizacije;Finančno pravo;
Samostojni podjetnik
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 63
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: