Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 18
Diplomsko delo
Oznake: bioplinska naprava;piščančji gnoj;proizvodnja bioplina;koruzna silaža;metan;
Namen diplomske naloge je primerjati izplen bioplina in metana v Bioplinarni Draženci pri trenutni proizvodnji bioplina v primerjavi z bioplinom, proizvedenim z nižjim deležem koruzne silaže na podlagi teoretičnih izračunov. V ta namen smo naredili izračune za pet različnih možnih scenarijev za izpl ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: Obdelava tal;vrtavkasta brana;ekonomska priključna gred;poraba goriva.;
Zorana zemlja ni dovolj zdrobljena in poravnana, da bi bila primerna za setev, zato jo moramo dopolnilno obdelati. Uporaba vrtavkaste brane je najbolj razširjena metoda za dopolnilno obdelavo tal. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako obdelati določeno površino, da bomo za to porabili čim manj g ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: Obdelava tal;setev;poraba goriva;pridelek;
V letu 2013 smo na poskusnem polju v Mali vasi opravili poskus z namenom, da bi ugotovili, kako razlicna obdelava tal in setev s sejalnicami z razlicnim nacinom delovanja vplivajo na pridelek in porabo goriva. Na štirih poskusnih poljih smo predsetveno pripravo tal opravili s predsetvenikom ali v ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: okoljski odtiS;ozimna pšenica;konvencionalna obdelava tal;konzervirajoča obdelava tal;direktna setev;
Okoljski odtis (ecological footprint) predstavlja biološko produktivno površino tal in morja, ki ga potrebujemo za zadovoljitev naših potreb in za porabo onesnaženja, ki ga proizvedemo pri našem delu oziroma dejavnosti. V diplomski nalogi smo ugotavljali, kako različni načini obdelave tal pri pridel ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: gospodinjski odpadki;bioplin;anaerobna obdelava;
Gospodinjski odpadki, zbrani v gospodinjstvih občine Lendava, imajo določeno energetsko vrednost, ki predstavlja neizkoriščen energetski potencial. Namen diplomske naloge je predstaviti energetski potencial zbranih organskih odpadkov v občini Lendava ter pokazati možnosti za zmanjšanje rabe kmetijs ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: ekološki odtis;izpust ogljikovega dioksida;potencial globalnega segrevanja;obdelava tal;
V diplomskem delu smo vrednotili, kako vplivajo različni načini obdelave oljne ogrščice na okolje. Izračunali smo ekološki odtis, izpust ogljikovega dioksida in potencial globalnega segrevanja (GWP). Pri raziskovanju smo primerjali tri načine obdelave tal: konvencionalno obdelavo, konzervirajočo obd ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Strokovni članek
Oznake: mini digester;mesophilic anaerobic digestion;organic wastes;
Anaerobic digestion is the biological degradation of organic material in the absence of air andmayimply environmental benefits with regard to waste treatment, pollution reduction, energy production, and improvements in agricultural practices. Ananaerobic digester is a system that harnesses this natu ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: pleveli;vozna hitrost;mehansko odstranjevanje;optimizacija;nitkar;
V diplomskem delu smo testirali, kako različna vozna hitrost, kot uporabe vretena in naknadna uporaba okopalnika vplivajo na količino odstranjenih plevelov v sadovnjaku v pasu pod drevesi. Pri raziskovanju smo uporabili stroj Orizzonti Orion, s katerim smo testirali nitkarja Ecology Kit in Speed Gre ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: izpust ogljikovega dioksida / obremenitev potencialnega globalnega ogrevanja / okoljski odtis / obdelava tal;
V diplomskem delu smo obravnavali vpliv obdelave s plugom, konzervirajoče obdelave tal in direktne setve na okoljski odtis soje. Pridelava soje se je izvajala na posestvu Perutnine Ptuj d.d. v letu 2016. Pridobljene podatke smo analizirali s programom SPIonWeb, pri čemer smo dobili izračune ekološki ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: vitli;gozdarstvo;konstantna vlečna sila;vleka;
V Sloveniji je gozdarstvo močno razvita panoga in pomemben del kmetijstva. Veliko kmetij ima v lasti gozd, ki predstavlja dodaten vir zaslužka na kmetiji. Cilj diplomskega dela je prikazati delovanje nove tehnologije »konstantne vlečne sile« pri vitlih, ki se kot orodje že nekaj časa pojavljajo na t ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 18
Ključne besede:





Leto izdaje:





Avtorji:





Repozitorij:
Tipologija:




Jezik: