Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Background Radiofrequency catheter ablation represents effective endocardial treatment modality of supraventricular tachyarrhythmias, idiopathic ventricular tachycardias, as well as some forms of ventricular tachycardia associated with structural heart disease. However, radiofrequency ablation throu ...
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Elektrofiziološke in klinične značilnosti krožeče (re-entry) tahikardije atrioventrikularnega vozla ter dolgoročna uspešnost radiofrekvenčne kateterske ablacije
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: Hodgkinova bolezen;zdravljenje;obsevanje;posledice;srce;
Po zdravljenju Hodgkinove bolezni z obsevanjem in kemoterapijo v otroštvu se lahko šele čez leta pojavijo posledice na srcu. Pri predstavljenem bolniku smo 25 let po zdravljenju ugotovili spremembe na srcu, ki so se med desetletnim opazovanjem stopnjevale. Ugotovili smo prizadetost diastolične funkc ...
Leto: 2011 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: pozne posledice raka;otroci;ne-Hodgkinov limfom;kardiovaskularni sistem;odpoved srca;
Pri bolnikih, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu, so okvare kardiovaskularnega sistema med poglavitnimi vzroki pozne umrljivosti, ki je sedem-krat večja kot pri splošni populaciji. Najpogostejši vzrok komplikacij na srcu pri bolnikih z rakom so antraciklini ki sodijo med najučinkovitejša zdrav ...
Leto: 2014 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Magistrsko delo
Oznake: strukturno nasilje;tradicionalna vzgoja;šolska politika;preventivni programi;
Medvrstniško nasilje v šolah ni nov pojav. Izraža se skozi različne oblike, ena izmed njih je medvrstniško spolno nasilje. Ta se zaradi razvojnih sprememb pojavlja večinoma v zadnjih razredih osnovne šole, nekatere manifestacije pa se pojavljajo tudi v nižjih razredih. V magistrskem delu smo želeli ...
Leto: 2021 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Okvara srca po zdravljenju raka v otroštvu
Leto: 2006 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Magistrsko delo
Oznake: medvrstniško nasilje;spletno nasilje;osnovnošolci;šolska svetovalna služba;obravnava spletnega nasilja;
V magistrskem delu smo proučili vlogo šolskega svetovalnega delavca pri obravnavi primerov spletnega nasilja med osnovnošolci. Osredotočili smo se predvsem na to, kakšno vlogo in kakšne naloge ima šolski svetovalni delavec pri delu z žrtvijo, s storilcem oziroma storilci in opazovalci nasilja ter v ...
Leto: 2019 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Doktorska disertacija
Oznake: strojno učenje;odločitveno drevo;klasifikacija;satelitski posnetki;hidrologija;poplave;Železniki (Slovenija);Ljubljansko barje (Slovenija);
Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: mineralogija;kalcit;Kropa;Slovenija;
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: