Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 85
Ni določena
Oznake: odnosi med spoloma;zaposlitev;družinsko življenje;
Delo in družina
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kvaliteta življenja;prosti čas;motivacija;družbena neenakost;Prosti čas;Kvaliteta življenja;Slovenija;Jugoslavija;
Socialni položaj, materialni standard in način preživljanja prostega časa
Leto: 1991 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: družina;industrializacija;zaposlenost;žensko delo;moški;delo;
V članku so podani rezultati novejših socioloških raziskav o najbolj pogostih socialno-ekonomskih in psiholoških značilnostih odnosov med plačanim delom in družino. Osnovne predpostavke modeta empiričnega raziskovanja so multidimenzionalnost in muttifunkcionalnost odnosa med plačanim delom in družin ...
Leto: 1985 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: prosti čas;Slovenija;kvaliteta življenja;družina;delovni čas;sociologija prostega časa;siva ekonomija;empirične raziskave;
Namen študije je ugotoviti, kakšne so možnosti izbire aktivnosti zunaj delovnega časa za zaposlene v različnih družinskih ciklih in kaj pomeni določen način porabe časa za posameznika in družbo. Parkerjev model življenjskega prostora in holistične teorije prostega časa predstavljajo konceptualna izh ...
Leto: 1986 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake: ISA;kongresi;Madrid;sociologija prostega časa;
Različnost s priokusom enotnosti - ISA, RC13
Leto: 1990 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: življenjski ciklus;življenjski standard;družbena diferenciacija;družina;Republika Slovenija;
Z multivariantnimi statističnimi analizami ugotavljamo kateri kazatelji socializacije in gmotnih življenjskih razmer imajo največjo težo pri razlikovanju med različnimi življenjskimi obdobji. Izmed 15 kazateljev socialnega in ekonomskega položaja imajo v prvi diskriminativni funkciji največjo težo: ...
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Quality of life research in Slovenia
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;kvaliteta življenja;prosti čas;družbeni status;spol;socialne razlike;
Social and material determinants of leisure
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: prosti čas;
Socialni in psihološki faktorji sprememb v načinu preživljanja prostega časa
Leto: 1984 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: prosti čas;koncepti;zdravje;stres;socialne razlike;kvaliteta življenja;
Prispevek izhaja iz teze, da način preživljanja prostega časa oblikuje kakovost življenja posameznika in tudi družbeno blaginjo. Predstavljena so različna razumevanja prostega časa, od enostranskih razlag, ki so se osredotočile le na strukturne omejitve prostega časa in njegove funkcije za vzdrževan ...
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 85
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: