Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 53
Magistrsko delo
Oznake: invazivne tujerodne vrste;upravljanje;mnenja;ekološka etika;varstvo narave;
Za učinkovito upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami je pomembna vključenost tako stroke, različnih interesnih skupin, kot tudi splošne javnosti, kar vodi do nasprotujočih si mnenj, saj se skupine med seboj lahko razlikujejo v znanju, odnosu do metod upravljanja in etičnih prepričanjih. V ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: vrstna pestrost;sluzavke;Mengeš;
Raznolikost pravih sluzavk (Myxomycetes) v okolici Mengša
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: šolski sistem;Slovenija;kurikulum;botanični učbeniki;primarjava;
Razvoj slovenskih botaničnih učbenikov je tema, ki v preteklosti ni bila pogosto obravnavana in še manj objavljena. V pričujoči diplomski nalogi smo se odločili predstaviti vsebino v štirih sklopih: splošni pregled šolskega sistema na Slovenskem, razvoj botanike v kurikulumu skozi čas, splošen pregl ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: razširjenost;naravovarstveni status;
Skupina močvirske kukavice (O. palustris agg.) je v Sloveniji slabo znana in slabo raziskana. Iz podatkov herbarijskega materiala Univerze v Ljubljani (ULJ) je razvidno, da se pri nas zagotovo pojavljata dva taksona – rahlocvetna kukavica (O. laxiflora) in močvirska kukavica (O. palustris), nekateri ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: žlezava nedotika;invazivne vrste;Krajinski park Ljubljansko barje;
Žlezava nedotika je enoletnica iz družine nedotikovk, ki izvira iz himalajskega dela Azije. V Evropi je prisotna od 19. stoletja in je danes ena izmed bolj znanih invazivnih vrst. Razširjena je tudi v Sloveniji, zlasti ob rečnih obrežjih in na ruderalnih območjih. V magistrskem delu predstavimo stan ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: sistematika;Slovenija;razširjenost;
Revizija rodu Polygala v Sloveniji
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: sistematika;Slovenija;razširjenost;
Revizija rizomatoznih vrst luka (Allium) v Sloveniji
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: drevesne vrste;občina Kobarid;urbana drevesa;izjemna in zavarovana drevesa;nasadi neavtohtonih vrst;
Popis drevesnih vrst v občini Kobarid
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: grmasti slakovec;gomoljasti slakovec;tujerodna invazivna vrsta;
Potencialno invazivni vrsti Fallopia baldschuanica in Fallopia multiflora v Sloveniji
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: taksonomija;morfologija;razširjenost;Slovenija;določevalni ključ;
Murke (Nigritella) so taksonomsko in morfološko težaven rod v družini kukavičevk (Orchidaceae), iz katerega so bile v Sloveniji donedavna poznane le tri vrste. V zadnjih letih so nekateri raziskovalci potrdili uspevanje vsaj še treh vrst. V okviru magistrskega dela smo poiskali populacije vseh potrj ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 53
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: