Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Diplomsko delo
Oznake: logistika;rezervni deli;proizvodno podjetje;Gorenje;nabavna logistika;
Logistika rezervnih delov v podjetju Gorenje : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;razvojni pouk;ulomki;matematika;deli celote;četrti razred;učbeniki;pedagoški eksperimenti;diplomska dela;
V diplomskem delu smo se osredotočili na dele celote, kasneje ulomke, glede na posodobljen učni načrt. Izsledki tuje literature kot model poučevanja predlagajo na učenca osredotočen razvojni pouk. Prav zato smo ugotavljali, kakšno je trenutno znanje učencev četrtega razreda na področju ulomkov in al ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: ženska;družina;kariera;
V 21. stoletju ženske niso več samo matere in gospodinje, ampak predstavljajo tudi večinski del delovne sile. Posledično to pomeni tudi, da so še enkrat bolj obremenjene, kot so bile včasih. Nekaterim uspe uskladiti kariero in družino, drugim usklajevanje predstavlja problem in jih sili v nenehno iz ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: management;manager;vodenje;upravljanje;stili;modeli;
Vsako podjetje ima neko vrsto managementa oz. managerjev, ki vodijo podjetje. V diplomskem delu proučujemo prav te tri pojme. Prvo vprašanje, ki se pri proučevanju pojmov management, manager in vodenje podjetja pojavlja, je vprašanje njihove definicije, ki je ključna za nadaljnjo raziskavo. V diplom ...
Leto: 2015 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Doktorska disertacija
Oznake: pediatrija;nevrologija;
Uspešnost protiepileptičnega zdravljenja in mehanizmi zmanjšanja centralne motorične latence pri bolnicah z rettovim sindromom
Leto: 2016 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Specialistično delo
Oznake: marketing;trženje;komuniciranje;poslovno komuniciranje;marketinški splet;tržno planiranje;promocija;gospodinjski aparati;bela tehnika;politika izdelka;proizvodnja;predstava;elektroindustrija;marketing mix;povezanost;komercialno poslovanje;interno komuniciranje;blagovne znamke;oblikovanje;pospeševanje prodaje;tržne raziskave;oglaševanje;ekonomska propaganda;odnosi z javnostjo;osebna prodaja;uporabniki;pozicioniranje;strategija;poslovni proces;metode;programi;procesi;aplikacija;cilj;strategija trženja;tržna analiza;Gorenje;Velenje;d.d.;Specialistične naloge;Tržno komuniciranje;Interno komuniciranje;Marketinško komuniciranje;Kuhalne naprave;Gorenje (blagovna znamka);Štedilniki;Komunikacijska tehnika;SOSTAC model;Strateški položaj;Reklamna sporočila;Oglaševanje;Merjenje učinkovitosti;Prodajne metode;Tržne poti;Prosti pristop;Odnos do strank;Komunikacijski kanali;Prodajni kanali;Blagovne znamke;Tržna miselnost;Vrednost;Pospeševanje prodaje;Prodajno osebje;
Načrt marketinškega komuniciranja za program kuhalnih aparatov Gorenje : specialistično delo
Leto: 2007 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;laboratorijska zobna protetika;dentalna keramika;cirkonijev oksid;CAD/CAM;obdelava cirkonijevega oksida;
Uvod: Oksidna keramika se je v medicini najprej uveljavila v ortopediji, v 20. stoletju pa so jo zaradi njenih dobrih mehanskih lastnosti začeli uporabljati tudi v zobozdravstvu. Najpogostejša oksidna keramika je izdelana na osnovi cirkonijevega oksida in aluminijevega oksida. Pri dentalni cirkonije ...
Leto: 2021 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;terminologija;terminološki slovarji;e-cigareta;elektronsko kajenje;
Magistrsko delo Terminologija s področja elektronskega kajenja obravnava izbrano strokovno področje in njegovo izrazje. Teoretični del zajema zgodovino tobaka, razvoj elektronske cigarete, opis elektronske cigarete in ostalih naprav za elektronsko kajenje ter pojasni delovanje elektronske cigarete. ...
Leto: 2019 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: polimeri;poliHIPE;miniemulzije;polistiren;velikost kapljic;velikost por;monoliti;
V diplomskem delu je predstavljen vpliv raznih parametrov na velikost in velikostno porazdelitev kapljic V/O HIPE emulzij ter posledično na velikost in velikostno porazdelitev primarnih por polistirenskih monolitov. Uporabili smo monomere stiren, divinilbenzen in 2 etilheksilakrilat, pri čemer je di ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: aktivnosti brez računalnika;koncepti programiranja;NIP računalništvo;program Scratch;magistrska dela;
Vpeljava predmeta računalništvo kot neobvezni izbirni predmet v slovenski učni načrt za osnovne šole je prinesla s sabo vprašanje, kako učence učinkovito naučiti konceptov programiranja. Pripravili smo aktivnosti brez uporabe računalnika, da bi ugotovili, ali je razumevanje konceptov programiranja u ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: