Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 7
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
V prispevku izhajamo iz predpostavke, da na jezikovno vedenje nosilcev političnih funkcij pomembno vpliva dejstvo, ali njihove nastope spremljajo mediji in javnost ali ne. Vendar z analizo ilokucijske strukture političnih govorov na sejah državnega zbora in delovnih teles državnega zbora ugotavljamo ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: slovenščina;makedonščina;knjižni jezik;zgodovina jezika;
Cilj prispevka je prikazati oblikovanje slovenskega in makedonskega knjižnega jezika ter zgodovinske okoliščine, v katerih se je proces oblikovanja omenjenih jezikov odvijal. Nastanek in razvoj obeh jezikov sta bila skozi vso zgodovino določena z dvema dejstvoma: relativno majhnostjo števila nosilce ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: mala hidroelektrarna;avtomatsko upravljanje;industrijski krmilnik;vodilne lopatice turbine;merilec nivoja vode;računalništvo;visokošolski strokovni študij;diplomske naloge;
Avtomatizacija krmiljenja male hidroelektrarne
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Diplomsko delo
Oznake: semenarstvo;ekološko semenarstvo;semena;solata;Posavka;
Leto: 2021 Vir: Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij
Strokovni članek
Oznake: ekološko semenarstvo;semena;solata;'posavka';
Leto: 2021 Vir: Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij
Diplomsko delo
Oznake: javni potniški promet;kombinirane vozovnice;enotne vozovnice;podporna storitev;
Predlog ureditve pogojev za boljšo izkoriščenost javnih transportnih sredstev v smeri voženj Žalec-Celje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2006 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: navadna jagodičnica;Arbutus unedo;kemijska sestava;vitamin C;minerali;maščobne kisline;fenolne spojine;vlaknina;
The physico-chemical properties of strawberry tree (Arbutus unedo L.) fruits
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 7
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:


Jezik: