Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Diplomsko delo
Oznake: analizne metode;konduktometrija;konduktometrična titracija;titracijske krivulje;prevodnost;vpliv redčenja;diplomske naloge;
V sklopu diplomskega dela sem opravljala konduktometrične titracije. Zaradi titracijske reakcije se spremeni ionska sestava raztopine. Pri tem pa se spreminja prevodnost, ki sem jo merila s pomočjo konduktometra. Konduktometrična titracija je primerna za razredčene in obarvane raztopine. Pri moje ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: pametni telefoni;državljanska znanost;elektrokemija;kolorimetrija;spektroskopija;diplomska dela;
Uporaba pametnih telefonov sunkovito narašča, ravno tako pa narašča tudi zmogljivost pametnih telefonov. Razširjenost uporabe ter same zmogljivosti so zbudili razmišljanje o uporabi pametnih telefonov in z njimi povezanih tehnologij v namene znanstvenih raziskav. Z razvojem informacijsko komunikacij ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: steklen volumetrični pribor;batne pipete;merilna negotovost;pravilnost;natančnost;točnost;diplomska dela;
Vsak pribor ima definirano neko mejo napake, znotraj tega intervala pa naj bi bil želen odmerjen volumen. V sklopu diplomske naloge smo preverjali merilno negotovost, pravilnost in natančnost posameznega volumetričnega pribora s statističnimi testi. V primerjavo smo vzeli polnilne pipete, birete, bi ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: kalcij;magnezij;citrat;kompleksna matrica;analizne metode;ionska kromatografija;kromatografske kolone;diplomska dela;
Na učinkovitost in ločljivost pri ionski kromatografiji odločilno vpliva izbira ustrezne kromatografske kolone. Te se med seboj razlikujejo po svojih dimenzijah, kapaciteti, strukturi stacionarne faze, po funkcionalnih skupinah, ki so ionski izmenjevalci, največjem dovoljenem pretoku mobilne faze in ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: analizna kemija;kemijske analize;statistika;vrednotenje rezultatov;Microsoft Excel;orodje za analizo podatkov;reševalnik;diplomska dela;
Kemijske analize temeljijo na meritvah. Pri njihovem vrednotenju ima ključno vlogo statistika. Biti moramo sposobni ne le analizirati, temveč tudi ustrezno interpretirati rezultate in na podlagi tega sprejemati odločitve. Za vrednotenje rezultatov analiz smo v diplomskem delu uporabili osnovno, množ ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: analizni laboratorij;analizne metode;miniaturizacija;laboratorij na papirju;elektrokemija;elektrokemijski testi;imunološki testi;diplomske naloge;
Laboratorij na papirju, ena od miniaturiziranih naprav v analizni kemiji, je veliko doprinesla k razvoju analiznih metod. Nekoč napravi niso namenili veliko pozornosti, a so jo pozitivne lastnosti, kot so preprostost, cenovna ugodnost, prenosljivost, prijaznost do okolja, uvrstile na sam vrh. Papir, ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: sečnina;ureaza;reakcija hidrolize sečnine;analizne metode;biosenzorji;metode s spektrometrično detekcijo;pretočne metode;diplomska dela;
Metode za določanje sečnine v človeških vzorcih lahko razdelimo v tri različne skupine – biosenzorji, metode s spektrometrično detekcijo in pretočne metode. Večina metod za določanje sečnine uporablja encim ureazo, ki katalizira hidrolizo sečnine do amonijaka in ogljikovega dioksida. Ta encim predst ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: hlapne spojine;amonijak;cianid;formaldehid;etanol;miniaturizirani sistemi;pretočni sistemi;laboratorij na čipu;laboratorij na papirju;diplomska dela;
Miniaturizirani in pretočni sistemi, med katere spadajo laboratoriji na čipu in na papirju, se veliko uporabljajo v diagnostiki, okoljski analizi in pri nadzoru hrane. Njihova prednost pred klasičnimi analitskimi tehnikami je predvsem njihova majhnost, ki omogoča analizo na mestu vzorčenja, enostavn ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: mikropretočni sistem;nalaganje s spajanjem;polimer mlečne kisline;obdelava;
Mikropretočni sistemi izdelani s tehnologijo nalaganja s spajanjem imajo slabo resolucijo. Ker se plasti zaradi mehanske omejitev tiskalnika ne morajo poravnati, pride do tako imenovanega stopničastega vzorca pri poševnih površinah, med samimi plastmi pa nastanejo vrzeli. Hrapavost površine lahko zm ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
The interplay of students' motivational orientations, their chemistry achievements and their perception of learning with the hands-on approach to visible spectrometry
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:


Jezik: