Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 105
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: civilna družba;komunizem;postkomunizem;civil society;communism;postcommunism;
Tomaž Mastnak: East of Eden: civil society under communism and after it. (Vzhodno od raja: civilna družba pod komunizmom in po njem, DZS, Ljubljana, 1992)
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: recenzije;teorija modernizacije;industrializacija;Slovenija;Srbija;
Mojca Novak: Zamudniški vzorci industrializacije. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1991.
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: industrijski odnosi;delodajalci;sindikati;kolektivna pogajanja;postkomunizem;
Poskusom utemeljevanja tržne ekonomije v pokomunizmu je imanenten neki temeljni paradoks: tržnost, ki je po definiciji mreža spontanih, organskih interakcij, naj bi zrasla pod zavestno kontrolo (politično) sproduciranih, primarno netržnih oranizacij. Če bo skušal delodajalski segment teh oranizacij ...
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: socialistične dežele;revolucionarnost;družbene spremembe;postkomunizem;civilna družba;
Tomaž Mastnak: Vzhodno od raja: civilna družba pod komunizmom in po njem. (Državna založba Slovenije, Ljubljana 1992)
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: neokorporativizem;
Neokorporativizem na Slovenskem?
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: neokorporativizem;neocorporatism;
Neocorporatism in Slovenia?
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;neokorporativizem;sindikati;kolektivna pogajanja;
Neokorporativizem in sindikalni pluralizem
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;sindikati;sindikalno gibanje;postkomunizem;delavske organizacije;brezposelnost;Republic Slovenia;trade union;trade union movement;postcommunism;workers' organization;unemployment;
This article examines changes that have occurred within organized labor over past decade (1989-1999). The analysis shows that in Slovenian post-communism the theory that crisis causes deunionization also holds up. Worker under severe pressure from unemployment do in fact leave their trade unions. Th ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sindikati;socializem;postkomunizem;tržno gospodarstvo;
V Sloveniji je pogostnost stavk v drugi polovici 80. naglo naraščala, v 90. je bila do leta 1997 visoka, potem pa je naglo upadla. To naglo upadanje dolgega stavkovnega vala ob koncu 90. sovpada z vse intenzivnejšimi interesnimi fragmentacijami med zaposlenimi v slovenskem gospodarstvu. V drugi polo ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake:
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 105
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: