Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 241
Izvirni znanstveni članek
Oznake: globalizacija;trg;poslovanje;izobraževanje;poslovne šole;management;vodenje;
S podpisom Bolonjske deklaracije je pričela Slovenija novo preobrazbo visokega šolstva. V prispevku analiziramo izzive za transformacijo poslovnih šol: globaliziranje poslovnega izobraževanja, pomen znanja menedžerjev za konkurenčnost podjetij, kritike glede relevantnosti prispevka poslovnih šol pod ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Tržna strategija;Članki;Poslovne šole;Vplivi;Srednja in Vzhodna Evropa;Strateški management;Univerzitetni študij;Akademske stopnje;Tržna naravnanost;Dinamični procesi;Države v tranziciji;Poslovno izobraževanje;Institucionalni mehanizmi;Strokovno izobraževanje;Učna praksa;Teorija in praksa;Podjetništvo;Študij podjetništva;Pospeševanje podjetništva;
The emerging transition to knowledge driven society is accompanied by changing view of knowledge that is increasingly treating as a marketable goods and key source of firms' competitive advantage. In a process of dynamic transformation of European higher education university business schools in Cent ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: recenzije;mednarodno trženje;mednarodni marketing;učbeniki;učbeniki za visoke šole;
Mednarodno trženje
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: mednarodni ekonomski odnosi;mednarodno poslovanje;recenzije;mednarodni trg;
Slovenska strokovna javnost je nedavno dobila zanimivo in aktualno znastveno monografijo izpod peresa priznanega praktika in teoretika mednarodnega trženja prof.dr.Toneta Hrastelja. Po operativnih vidikih mednarodnega poslovanja (knjiga Mednarodno poslovanje iz leta 1980) je avtor že pred nekaj leti ...
Leto: 2002 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mednarodno trženje;globalizacija;svetovna trgovina;informacijska tehnologija;virtualna resničnost;elektronsko poslovanje;Internet;razvoj;ekonomska rast;svetovni trg;mala podjetja;trženje;strategija trženja;komuniciranje;distribucija;
Kljub zaenkrat še relativno manjšemu obsegu svetovne trgovine prek interneta v primerjavi s konvencionalno mednarodno trgovino postaja svetovni splet ena od ključnih inovacij sodobne informacijske tehnologije, ki nakazuje novo obdobje v razvoju paradigme trženja na prehodu v 21. stoletje in napovedu ...
Leto: 1999 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ekonomija;trženje;gospodarstvo;mednarodno trženje;trg;mednarodni trg;strateški menedžment;analiza;
Prispevek obravnava proces sistematičnega razvoja in tržne pozicije podjetja na mednarodnih trgih. Na osnovi analize trženjskih problemov slovenskih podjetij v fazi tranzicije in tendenc v mednarodnem poslovnem okolju je izoblikovan koncept starteškega menedžmenta tržne pozicije podjetja na mednarod ...
Leto: 1998 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: trženje;mednarodno trženje;globalizacija;mednarodni trg;konkurenčnost;podjetja;
Prispevek obravnava proces globaliziranja mednarodnih trgov in njegove vplive na menedžment mednarodnega marketinga. Najosnovnejša dogajanja na mednarodnih finančnih trgih opozarjajo na vse večjo medsebojno povezanost in odvisnost nacionalnih gospodarstev, imajo pa tudi neposreden vpliv na mednarodn ...
Leto: 1998 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: javno podjetje;javne službe;predstava;komunala;sejmi;strategija trženja;tržno planiranje;podjetje;aktivnosti;multimedia;mediji;mednarodni trg;povezanost;empirične raziskave;čistilne naprave;oskrba;Evropska unija;enotni trg;regionalizem;mednarodne ekonomske integracije;dežele;Slovenija;mednarodne primerjave;lokalna skupnost;lokalna samouprava;organiziranost;European Union;Diplomske naloge;Komunalna higiena;Skupni trg;Pomurje;Komunalna podjetja;Komunalne dejavnosti;
Predstavitev javnega komunalnega podjetja na mednarodnem sejmu - porajajoča se tržna niša na trgu Evropske unije : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: mednarodno trženje;tržno planiranje;farmacevtska industrija;kozmetika;Slovenija;Češka;izvoz;strategija;mednarodni trg;strategija trženja;kontrola;aktivnosti;SWOT analiza;potrošnik;zadovoljstvo;komuniciranje;marketing mix;marketinški splet;programi;cilj;poslovno komuniciranje;ocenjevanje;izdelki;LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov;ǂSPE ǂKozmetika;Ljubljana;d.d.;Diplomske naloge;Mednarodni marketing;Marketinška strategija;Tuja tržišča;Izvozna politika;Program Kozmetika;Kozmetični izdelki;GREEN LINE (blagovna znamka);AMAI (blagovna znamka);Tržno komuniciranje;Poslovni načrti;Ciljani skrining;Trženjski splet;
Strateški načrt trženja kozmetičnih izdelkov na češkem trgu : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: blagovne znamke;pravna ureditev;razvoj;zaščita;mednarodni trg;mednarodno poslovanje;image;
Razvoj in pravna zaščita blagovnih znamk podjetja Gorenje, d.d. za mednarodne trge : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 241
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: