Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 91
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: svetovni splet;dostopnost spletišč;komunikacija človek-računalnik;uporabniški vmesniki;invalidi;starejše osebe;e-gradiva;avtomatizirani video snemalni sistemi;tolmačenje znakovnega jezika;
Dostopnost spletišč za invalide in starejše
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Ni določena
Oznake: dostopnost;spletne strani;mobilne aplikacije;analiza;oblikovanje spletnih strani;ocenjevanje;WCAG;
Dostopnost produktov v okviru informacijske in komunikacijske tehnologije postaja s širjenjem kroga uporabnikov tudi na osebe z različnimi oblikami oviranosti pomemben dejavnik pri analizi, izdelavi in ocenjevanju računalniških aplikacij, spletnih strani in mobilnih aplikacij. Monografija predstavlj ...
Leto: 2021 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: splet 2.0;e-učenje;CMS sistemi;Joomla;Drupal;
Predstavljen je Splet 2.0, njegove lastnosti, funkcije, storitve, začetek in razvoj. Poudarek je na e-učenju in njegovi povezavi z različnimi stopnjami razvoja spleta. V praktičnem delu je raziskano, kateri CMS sistemi so najbolj priljubljeni. Prikazan je potek njihovih namestitev. Hitrost in zahtev ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: operacijski sistemi;odprta koda;računalniški strežniki;elektronska pošta;omrežni protokoli;varovanje računalniških sistemov;
Diplomska naloga prikazuje uporabo alternativnih rešitev v sistemih računalniških strežnikov s poudarkom na odprti kodi. Izbrano alternativno rešitev predstavlja projekt postavitve računalniškega strežnika v Linux okolju z določeno primarno funkcijo delovanja strežnika elektronske pošte. Diplomsko d ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: kolaborativna orodja;kooperativna orodja;izobraževanje na daljavo;upravljanje učnih vsebin;
V diplomskem delu smo opredelili kolaborativna in kooperativna orodja, CMS, LMS ter LCMS sisteme. Opredeli smo, za kaj se omenjena orodja in sistemi uporabljajo. Določili smo pogoje izbire primernega sistema za izvajanje usposabljanja, preverjanja in informiranja zaposlenih v podjetju. Izbira primer ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: virtualizacija;informacijske rešitve;računalništvo v oblaku;virtualna namizja;avtomatizacija;
Sodobne IT tehnologije in pravilna uporaba le teh omogočajo podjetjem prihranke na vseh področjih. V diplomski nalogi bomo opisali tehnologije, ki so v zadnjem času najbolj uporabljene v kompleksnem IT okolju, njihovo uporabo in pristope. Te nove tehnologije nam omogočajo drugačne prijeme predvsem ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Prispevek na konferenci brez natisa
Oznake: izobraževanje na daljavo;video na zahtevo;pretočni video;internet;svetovni splet;gluhi;naglušni;slovenski znakovni jezik;distance education;distance learning;video on demand;streaming video;Internet;world wide web;deaf;hard of hearing;Slovene sign language;
Web based video on demand about deaf history
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: TK sistemi;IP telefonija;VoIP;TCP/IP protokol;
Tema diplomskega dela je uvedba IP telefonije v Poslovni sistem Premogovnika Velenje (v nadaljevanju PS PV) z namenom posodobitve telekomunikacijskih naprav, sistemov in omrežja. Za prenos govora preko podatkovnih omrežij bomo uporabili Internetni protokol (IP). Telekomunikacijsko omrežje (v nadal ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: računalniška tehnologija;omrežja;
International Broadcasting Convention (IBC) 2000 : poročilo z mednarodne prireditve za profesionalne medije
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: uporabniški vmesniki;aplikacija;daljinsko vodenje procesov;uporabniška izkušnja;Java;Android;
Diplomsko delo predstavlja primer nadgradnje uporabniške izkušnje za vodenje avtomatiziranega procesa na daljavo. Oblikovan je bil uporabniški vmesnik za pametni mobilni telefon, ki deluje v operacijskem sistemu Android. Komunikacija poteka prek protokola TCP/IP. Za avtomatiziran proces je bil upor ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 91
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: