Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 50
Strokovni članek
Oznake: ravni merjenja;merska lestvica;mere srednje vrednosti;mere razpršenosti;statistični testi povezanosti;
Namen prispevka: Podati temeljit opis ravni merjenja, osnovnega pa vseeno zahtevnega pojma v teoriji merjenja. Raven merjenja spremenljivke ima daljnosežne posledice, tj. glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje in preverjano domnevo, izbiro ravni merjenja ustreznih statističnih kazalcev, meto ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: policija;policijsko delo;varnost;javno mnenje;občani;stališča;zadovoljstvo;analize;Murska Sobota;magistrska dela;
Ugotovitve glede zadovoljstva občanov z delom policije in občutkom varnosti vsako leto preverja tako vodstvo policije kot tudi širša javnost. Javnost na ta način spremlja delo policije in sodeluje pri reševanju problemov v skupnosti, vodstvo policije pa usklajuje in načrtuje samo delo policistov in ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: cestni promet;udeleženci;starejši;varnost;diplomske naloge;
Ritem življenja je v dandanašnjem času zelo hiter. Spremenili smo način življenja in prevzeli nove vrednote. Mobilnost nam predstavlja nujnost. Ne predstavljamo si več življenja brez prometa, hitrih cest, napredne cestne infrastrukture in visoko tehnoloških prevoznih sredstev. Promet nam omogoča raz ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Doktorska disertacija
Oznake: šolstvo;učenci;znanje;standardi;
Organizacije naj bi imele postavljene jasne cilje kakovosti, upravljanje sistema in odločanje na različnih nivojih naj bi temeljilo na analizah in relevantnih podatkih. Tradicionalni vzgojno-izobraževalni sistemi in šolske prakse pogosto ne sledijo tem zahtevam. Načrtovanje v šolstvu ne more temelj ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: kontrola kvalitete;statistični modeli;
Leto: 1977 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: policija;policijsko delo;lokalne skupnosti;varnost;sodelovanje;zadovoljstvo;javno mnenje;
Namen prispevka: Predstaviti rezultate raziskave o zaupanju in zadovoljstvu prebivalcev Pomurja z delom policije, podati mnenje prebivalcev o uspešnosti na posameznih področjih policijskega dela ter stopnjo občutka ogroženosti prebivalcev in ali se prebivalci podeželskega okolja počutijo bolj varne ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: znanje;ocenjevanje;interno ocenjevanje;ocene;matura;
Inflacija pri internem ocenjevanju v Sloveniji
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: promet;cestnoprometni predpisi;prometna varnost;prometna kultura;vprašalniki;Slovenija;diplomske naloge;
Z nastopom sodobne družbe se niso razširile zgolj meje možnega, hkrati se je povečala tudi odvisnost od prometnih povezav in s tem povezanih nevarnosti. Nepoznavanja cestno prometnih predpisov, neefektivno poučevanje, vse večja vpletenosti tehnologije v človekovo okolje, to so samo nekateri izmed fa ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: javnost;stališča;jedrska energija;nuklearne elektrarne;varnostna tveganja;varnostni ukrepi;Nuklearna elektrarna Krško;magistrska dela;
Pri jedrskih elektrarnah gre za eno najčistejših oblik pridobivanja električne energije, saj za razliko od termoelektrarn jedrske elektrarne v okolje ne sproščajo toplogrednih plinov, kljub temu pa veliko grožnjo za zdravje ljudi in okolje predstavljajo nenadzorovani izpusti radioaktivnih snovi, ki ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: kriminaliteta;kazniva dejanja;statistični pregled;stališča;Slovenija;magistrska dela;
Uradne statistike držav so glavni vir podatkov za preučevanje gibanja kriminalitete v državi. Temno polje kriminalitete in spremembe v zakonodaji so samo ene izmed številnih pomanjkljivosti, ki vplivajo na kakovost tovrstnih statistik. Zaradi nepopolnih rezultatov ne-tehtanih metod (primerjamo lahko ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Št. zadetkov: 50
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: