Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Diplomsko delo
Oznake: arhitektura;visual studio;crud;linq;windows communication foundation;računalništvo;univerzitetni študij;diplomske naloge;
N-nivojska arhitektura v ogrodju .NET verzije 3.5
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Diplomsko delo
Oznake: kadri;organizacija;delo;zaposlovanje;oglaševanje;vodilni kadri;Človeški viri;
Piramida kadrovanja
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Magistrsko delo
Oznake: podjetništvo;podjetnik;zaposlovanje;brezposelnost;strategija;kariera;inovativnost;kultura;trendi;raziskave;
Leto: 2016 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: izbirna vsebina;osnovna šola;fotografija;
Trenutno izbirne vsebine Fotografija ni na seznamu izbirnih vsebin v osnovnih šolah. V nalogi smo poskušali ugotoviti, ali obstaja interes osnovnih šol po vpeljevanju izbirne vsebine Fotografija v osnovne šole in kakšen je odnos učencev 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol do fotografije. Na tej podl ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: komuniciranje;javnost;služba za odnose z javnostmi;
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako so zunanji in notranji novinarji ter fotoreporterji zadovoljni z profesionalnostjo službe za odnose z javnostjo. Pri tem mislim predvsem na najbolj izpostavljeni službi, torej civilno in vojaško službo za odnose z javnostmi na MO ter GŠSV. Z raziskavo mnenja ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: IoT;senzor;multi-senzor;Firefly;Bluemix;MQTT;OpenHab;
Internet stvari predstavlja pomemben element četrte industrijske revolucije. Na voljo so številni senzorji, aktuatorji in druge naprave, ki so posredno ali neposredno dostopne preko interneta in so zmožne pošiljanja, prejemanja in procesiranja podatkov. Realizacija različnih scenarijev s področja pa ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Magistrsko delo
Oznake: sodni izvedenec;slikovno gradivo;izobraževanje;imenovanje;pravni postopki;
Izvedenca na področju slikovnega gradiva, fotografije in videa se razumeva kot znanstveno osebo (izvedenec kot iudex facti), ki v sklopu svojih znanj in dognanj ter stalnega izobraževanja, na podlagi imenovanja,postane sodnikov pomočnik (bonus instructor iudicis). Izvedeništvo je samostojno dokazno ...
Leto: 2018 Vir: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)
Diplomsko delo
Oznake: ladjedelništvo;jahta;hibridni pogon;proizvodni proces;laminacija;notranja oprema;pogonski sklop;kakovost;
Diplomska naloga se bo posvetila ladjedelništvu, predvsem področju, ki se ukvarja z gradnjo manjših luksuznih plovil oziroma jaht. Ladjedelništvo je tehnična disciplina oziroma industrijska dejavnost, povezana z načrtovanjem, gradnjo ter proizvodnjo ladij in jaht. Gradnja jaht je specifična veja pom ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za pomorstvo in promet (UL FPP)
Magistrsko delo
Oznake: IoT prehod;arhitektura;senzorji;industrijske naprave;internet stvari;povezljivost;računalništvo;računalništvo in informatika;magisteriji;
Dandanes se mnoga podjetja v industriji srečujejo s potrebo po digitalni transformaciji. Hiter razvoj na področju interneta stvari prinaša številne tehnologije, ki pripomorejo k zajemu podatkov o dogajanju v proizvodnji in prenos teh v zaledne sisteme, kjer jih lahko povežemo s podatki o poslovanju. ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: