Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 51
Diplomsko delo
Oznake: protimikrobna odpornost;okoljski vidik;antibiotiki;geni odporni proti protimikrobnim sredstvom;
Uporaba antibiotikov v humani medicini in veterini množično narašča. Protimikrobna sredstva v okolje vstopajo dnevno iz najrazličnejših virov, in sicer s proizvodnjo, uporabo in odlaganjem odpadkov zdravil. Preko kanalizacijskega sistema, iztoka iz KČN, se razširjajo v vodno okolje. Pomemben vir so ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: potencialno toksične kovine;rezistenca;biodostopnost;bakterije;tla;bioremediacija;
Potencialno toksične kovine (PTK), ki se kopičijo v tleh, predstavljajo grožnjo organizmom, vključno s človekom. Problem povečanih vsebnosti PTK je, da se za razliko od nekaterih ostalih onesnažil ne razgradijo in zato v okolju ostajajo. Pri presojanju njihove škodljivosti za organizme je bolj kot s ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: tla;zastirka;makrofavna;
Leto dni (februar 2016 – februar 2017) smo beležili stanje talnih združb izbranih nevretenčarskih skupin v vasi Grebenje (občina Velike Lašče na jugu Slovenije). Spremljali smo populacijske parametre ulovljenih strig, drobnonožk, pajkov, paščipalcev, mravelj, hroščev in mokric v tleh treh različnih ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: RDA;javno dostopni podatki;multivariatne statistične metode;modeli razširjenosti vrst;
V raziskavi smo preverili primernost tako terensko pridobljenih kot tudi javno dostopnih podatkov o okoljskih spremenljivkah za modeliranje razširjenosti nekaterih vrst strig na območju Slovenije. Podatke o prisotnosti posameznih vrst ter njihovi gostoti smo pridobili z vzorčenjem po metodi kvadrato ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: mineralizacija;potencialno toksične kovine;Pb;svinec;Cd;kadmij;Zn;Cink;mikrobne združbe;tla;bakterije;glive;arheje;encimska aktivnost;pestrost;
Struktura mikrobne združbe in mineralizacija modelne organske snovi po remediaciji s kovinami onesnaženih tal
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: soil;microbial ecology;denitrification;emissions;nitrous oxide;qPCR;fertilization;pre-crop;
Dynamics of denitrifying soil microbial community and greenhouse gas emissions under conventional and organic system of winter wheat production in dependence of pre-crop and fertilization
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: mikrobna ekologija;eokološki vinogradi;talne mikrobne združbe;mikrobna pestrost;mikrobna aktivnost;ARISA;FDA;
Preučevanje bakterijskih in glivnih združb tal v vinogradih z ekološko pridelavo grozdja
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: mikrobna biomasa;mikrobna ekologija;zatravljenost medvrstnega prostora;kakovost tal;obdelava tal;TRFLP;qPCR;mikrobne združbe;pestrost;vinogradništvo;vinogradi;
Struktura talnih mikrobnih združb v odvisnosti od načina obdelave vinogradniških tal
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: fermentacijski ostanki;bioplinarne;mikrobne združbe;talni mikroorganizmi;cink;Zn;kadmij;Cd;toksične kovine;pedološke analize;molekularne analize;encimski testi;
Vpliv kovin Zn in Cd v fermentacijskem ostanku bioplinarne na talno mikrobno združbo
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: atrazine;metabolites;herbicides;composts;leaching;soil pollution;soil profiles;groundwater pollution;water pollution;groundwater;
Učinek dodanega komposta tlem na razgradnjo atrazina v kolonskem poskusu
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 51
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: