Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 59
Diplomsko delo
Oznake: vzgoja in izobraževanje;otroci;učenci;prosti čas;računalnik;internet;informacijska tehnologija;uporaba računalnika;pouk;poučevanje;diplomska dela;
V času informacijske družbe postajajo množični mediji vse bolj vpleteni v odraščanje otrok in mladostnikov v razvitem svetu. Računalnik in internet sta elektronska medija, ki zaradi svoje rabe postajata nepogrešljiva spremljevalca mladih pri izobraževanju, kot tudi v prostem času. V diplomskem delu ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: računalništvo;spričevala;ECDL/ICDL;učni načrt;informatika;testiranje;ECDL START;diplomska dela;
ECDL spričevalo je mednarodno priznano in zagotavlja računalniško pismenost. Zgodovina spričevala sega v leto 1996, danes pa programe za pridobitev spričevala izvajajo skoraj v vseh evropskih državah. Razširil se je tudi po celem Svetu, kjer je znan pod imenom ICDL. Oseba s tem spričevalom je bolj k ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: računalništvo;internet;izobraževanje;SharePoint;portali;spletna mesta;intranet;diplomska dela;
V diplomskem delu predstavljamo možnosti Windows SharePoint Services 3.0 kot spletno mesto šole. V prvem delu predstavimo izobraževalno lokalno omrežje, kaj vse ga sestavlja in kje vse se uporablja, in prikažemo njegove prednosti. V nadaljevanju se seznanimo s sestavo Windows SharePoint Services, nj ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: pedagoška praksa;LMS sistemi;Moodle;portfelji;elektronski portfelji;razširitev;moduli;diplomska dela;
Portfelj se je pri nas v izobraževanju uveljavil kot mapa učenčevih izdelkov oz. dosežkov, vendar portfelj najbolje opišemo, če ga pojmujemo kot zbirko izbranih del njegovega lastnika, ki so nastali v nekem časovnem obdobju, in so oprijemljivi dokaz njegovega napredka. Področja, kjer se srečujemo z ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: računalništvo;CMS;splet;upravljanje;sistem;spletni slovarji;diplomska dela;
V diplomskem delu predstavljamo Sisteme za upravljanje vsebin (ang Content Managements Systems - CMS), ki nedvomno predstavljajo novo generacijo spletnih orodij. Z njihovim razvojem se razvijajo spletne strani. Uporabnikom omogočajo gradnjo enostavnih spletnih strani, brez poglobljenega ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: računalništvo;e-gradiva;tehnični vidik;uporabniški vidik;kvalitativno vrednotenje;metrika;diplomska dela;
Današnja družba je povsem v znamenju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in dela z računalniki. Z izzivi na tem področju se sooča tudi šolstvo. S spremembami in uvajanjem novosti se spreminja vloga vseh akterjev v izobraževalnem procesu. Učitelji in drugi delavci v šolstvu morajo preučiti ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: intrinzična motivacija;ekstrinzična motivacija;motivacija;samoocena znanja;realno znanje;IKT;magistrska dela;
Študentje vstopajo na univerzo z različno stopnjo motiviranosti. Kakor opredeljuje teorija samodoločenosti, so intrinzično in ekstrinzično motivirani ter amotivirani. Z raziskavo smo želeli ugotoviti razlike v motivaciji med rednimi in izrednimi študenti. V raziskavo smo zajeli redne in izredne štud ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: računalništvo;HTML5;PHP;CSS;MySQL;spletno programiranje;spletni portal;diplomska dela;
Spletni portali so v izobraževanju starejši od sistemov za posredovanje učnih vsebin. Sodijo v tehnologijo Splet 1.0, če so zaloga vsebin, lahko pa tudi Splet 2.0, če omogočajo obiskovalcem sodelovanje pri dopolnjevanju in spreminjanju vsebin. V tem diplomskem delu bo predstavljen spletni portal za ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: računalništvo;izobraževanje;informacijska tehnologija;komunikacija;učitelji;delovno mesto;učna sredstva;učni pripomočki;sodobni pouk;interaktivni kateder;diplomska dela;
Učna sredstva in pripomočki so zmeraj bili del pouka in skoraj ni učitelja, ki bi pouk izvajal brez njih. Skozi zgodovino se pojavijo različni načini učenja in poučevanja. Do pomembne prelomnice pride s pojavom informacijsko komunikacijske tehnologije, ko se izbor učnih sredstev in pripomočkov poveč ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;učno gradivo;e-gradiva;učenje na daljavo;estetsko načrtovanje;
Skladno z razvojem IKT se spreminjajo tudi sodobna e-učna gradiva. Država s pomočjo sredstev iz evropskih socialnih skladov financira njihov razvoj. Javna naročila za izdelavo e-gradiv izhajajo v glavnem iz zahtev po kakovostni tehnični plati (število multimedijskih elementov, interaktivnih elemento ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 59
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: