Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 18
Izvirni znanstveni članek
Oznake: urejanje prostora;prostorsko planiranje;odločanje;izobraževanje;
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: urejanje prostora;prostorsko planiranje;odločanje;izobraževanje;šolstvo;učni programi;
Prispevek izhaja iz teze, da je prostorsko načrtovanje odvisno od poznavanja potreb in značilnosti uporabnikov, in zato sta vključevanje uporabnikov v načrtovalsko prakso in sprejemanje odločitev o razvoju v prostoru pričakovani razvojni fazi. Teza je podprta z opisom značilnosti prejšnje načrtovals ...
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Ljubljana;mladostniki;otroci;otroška igrišča;prostorsko urejanje;prostorsko planiranje;
Preteklo desetletje slovenske prostorske prakse je pustilo opazne posledice pri tistih prostorskih rabah, ki so povsem odvisne od trajnejših opredelitev in načel. V veliki meri so prizadete rabe prostora, katere so ozko povezane z javnim dobrim in javnimi interesi. Mednje sodijo tudi potrebe otrok i ...
Leto: 2000 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: Agrostroj;Ljubljana;mestne zelene površine;mestni načrt;Pod hribom;stadion Šiška;
Besedilo osvetljuje nekatere probleme na področju mestnih zelenih površin in ostankov prvobitnosti, zavedajoč se odgovornosti, ki jo prinaša vsaka zahteva po varovanju v prostoru. Na primeru Ljubljane je predstavljen položaj mestnih krajin, ki jih brez načelne zaščite, predhodno preverjenega in potr ...
Leto: 1998 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: urejanje prostora;prostorsko planiranje;mestne zelene površine;podatkovne baze;
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: prosti čas;varovana območja;obrežne krajine;Sava;Ljubljana;rekreacija;
Prispevek povzema ugotovitve naloge o razvojnih možnostih obrečnega prostora Save v Ljubljani. Da se izognemo zadregam s posameznimi posegi v prostor, je za potrebe odločanja zasnovan strukturni koncept razvoja. Predlog vzpostavlja mestno in zunajmestno obrežje reke z različnim značajem programske p ...
Leto: 2001 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: Ljubljana;Barje;barja;Ljubljansko barje;krajinski parki;mestni parki;prosti čas;rekreacija;varstvo narave;
Prispevek odpira razpravo o razvoju mesta na stiku z Ljubljanskim barjem. Južna obvoznica je prekinila postopni prehod mesta v zaledje in južno preddverje je ostalo pozabljeno. Odgovori na vprašanja o prihodnosti razvoja tega dela so v prispevku podani na treh ravneh. Na prvi so opredeljena stratešk ...
Leto: 2002 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;TUN;vrtičkarstvo;površine vrtičkov;problematika;območja vrtičkov;Mestna občina Ljubljana;
Analiza in usmeritve za prostorsko organizacijo vrtičkov na območju Mestne občine Ljubljana
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;prostorska zakonodaja;soseska;funkcionalno zemljišče;gradbena parcela;parcelacija;zemljiški kataster;zemljiška knjiga;
V nalogi obravnavamo problematiko urejanja lastništva zemljišč v stanovanjskih soseskah, ki so jih zgradili v času družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, zlasti v obdobju od leta 1960 do leta 1985, ko so v državi letno zgradili tudi do 10.000 stanovanj. Osvetliti poskušamo prostorsko zakonodajo, k ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: zelena infrastruktura;načrtovanje zelene infrastrukture;zelene površine;
Magistrska naloga obravnava koncept zelene infrastrukture v povezavi s prostorskim načrtovanjem. Predstavljena so razlikovanja med navidezno podobnimi pojmi; zelene površine, zeleni sistem in zelena infrastruktura. Opisane so sestavine, elementi in opredeljene so funkcije zelene infrastrukture. Načr ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 18
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: