Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 24
Izvirni znanstveni članek
Oznake: bralna pismenost;mednarodne raziskave;PISA;preizkusi znanja;Slovenija;
V študiji, v kateri sva izsledke več mednarodnih primerjalnih raziskav znanja umestila v širši kontekst edukacijskih sistemov in posebej kritično analizirala nekatere zasuke v interpretacijah dosežkov, sva posebej primerjalno analizirala bralno pismenost otrok (dosežke v mednarodni primerjalni razis ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Magistrsko delo
Oznake: mladostnik;vzgojni slog;samopodoba;učni uspeh;izobrazba staršev;
Namen magistrskega dela je preučiti, kakšen je učinek določenega vzgojnega sloga na samopodobo mladostnika in njegov učni uspeh. V raziskavi smo se osredotočili predvsem na tri najbolj pomembne in znane vzgojne sloge avtorice D. Baumrind (1967; 1971; 1991). To so avtoritarni, avtoritativni in permis ...
Leto: 2019 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Magistrsko delo
Oznake: sorojenci;zgodnje otroštvo;pripovedovanje zgodbe;metajezikovno zavedanje;družinsko okolje;
Namen magistrskega dela je preučiti učinek starejših sorojencev na govorno kompetentnost slovenskih otrok v obdobju zgodnjega otroštva, in sicer v povezavi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so izobrazba staršev, kakovost družinskega okolja in otrokov spol. V raziskavi je sodelovalo 60 otrok (28 de ...
Leto: 2019 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake:
Družba, šola, delo, lenoba
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: otroci;starost;skupine;igralni material;razvojna psihologija;otroška igra;simbolna igra;predšolski otroci;igra;vrtci;
V raziskavi prikazujemo simbolno igro kot način otrokovega razvoja in učenja v predšolskem obdobju. Rezultai raziskave kažejo, da se simbolna igra s starostjo spreminja. Predšolski otroci v starostno heterogenih skupinah v vrtcu ( stari od 3-6 let) dosegajo višjo stopnjo simbolne igre kot njihovi vr ...
Leto: 1998 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;pedagogika;specialna pedagogika;otroci s posebnimi potrebami;avtizem;otroška igra;predšolski otroci;pedagoška metodologija;študija primera;
Igra otroka z motnjo avtističnega spektra
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;pedagogika;pravljice;družina;družinska vzgoja;pedagoška metodologija;
Učinek pravljic na privzemanje ženskih in moških vlog v družini
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;pedagogika;didaktika;osnovna šola;pouk;didaktične igre;pedagoška metodologija;
Vloga igre pri pouku v osnovni šoli
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;pedagogika;predšolska pedagogika;vrtec;moteče vedenje predšolskih otrok;odzivi;strokovni delavci;vrstniki;
Moteče vedenje otrok v vrtcu
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 24
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: