Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 150
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: rjavi medved;hranjenje;Slovenija;
The effects of supplemental feeding on brown bears in Slovenia
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;forestry
Leto: 2013 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake: divji prašič;prostorska razporeditev;okoljski dejavniki;fragmentacija;dopolnilno krmljenje;model habitata;logistična regresija;
Številčnost in območje razširjenosti divjega prašiča (Sus scrofa L.) sta se v Sloveniji in drugih evropskih državah v zadnjih desetletjih občutno povečala; posledično so narasle tudi škode, ki jih povzroča v kmetijstvu. V raziskavi smo preučili, kateri okoljski dejavniki ključno vplivajo na prostors ...
Leto: 2006 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: red deer;body weight;habitat;evironmental factors;population density;forest edge;conifer;temperature;Slovenia;
Telesna masa je pri večini vrst sesalcev eden najpomembnejših faktorjev, ki vpliva na vitalnost osebka. Zato je pomembno poznati vzroke njene variabilnosti. V raziskavi smo celostno preučili vplive okoljskih dejavnikov na telesno maso jelenjadi (Cervus elaphus). Raziskava temelji na podatkih o 3.920 ...
Leto: 2007 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Cervus elaphus;jelenjad;območje razširjenosti;GPS telemetrija;vzorčenje lokacij;Slovenija;
Večina raziskav območij aktivnosti (v nadaljevanju HR) sesalcev temelji na dnevnem vzorčenju lokacij, pri čemer rezultate implicitno pogosto privzemamo kot reprezentativne za celotno 24-urno obdobje. Vendar je raziskanih vse več populacij, pri katerih se habitatni izbor cirkadiano spreminja, kar nav ...
Leto: 2009 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvedensko mnenje, arbitražna odločba
Oznake: gospodarjenje z divjadjo;upravljanje z divjadjo;lovstvo;lovsko upravljalski načrti;
Mnenje o ustreznosti vsebin predlaganih letnih lovsko upravljalskih načrtov za III. Kočevsko-Belokranjsko in XIV. Kamniško-Savinjsko LUO
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: gospodarjenje z divjadjo;upravljanje z divjadjo;lovstvo;SLIS;Slovenski lovski informacijski sistem;
Vrednotenje podatkov osrednjega slovenskega lovskega informacijskega sistema
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: divjad;rastlinojede živali;velika rastlinojeda divjad;gozdni ekosistemi;naravna obnova gozdov;
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: siva vrana;telemetrija;območje aktivnosti;urbana krajina;raba prostora;prenočišča;
Poznavanje rabe prostora sivih vran (Corvus cornix) v mestnem in primestnem okolju je v Sloveniji in tudi drugod po svetu precej slabo raziskano. Ta znanja so ključnega pomena pri razumevanju ekologije in upravljanja vrste, saj v urbani krajini prihaja tudi do konfliktov vrste s prebivalci. V razisk ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: divji prašič;poleganje;rast;čeljust;
Časovna dinamika poleganja in značilnosti rasti pri divjem prašiču (Sus scrofa) v Sloveniji
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 150
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: